Blir kommunetopp i Trondheim

Sivilarkitekt og Norconsult-leder Michelle S. Wright blir leder i enhet for næring og samfunnsutvikling i Trondheim kommune. 

Sivilarkitekt og Norconsult-leder Michelle S. Wright blir leder i enhet for næring og samfunnsutvikling i Trondheim kommune. 

Michelle S. Wright i Trondheim Kommune. Foto.

Michelle S. Wright og Kristian Dahlberg Hauge, direktør for næring, miljø og samferdsel i Trondheim kommune. 

Foto: Trondheim kommune
>

Flere arkitekter i offentlig sektor har vært et uttalt mål for flere av organisasjonene i arkitektbransjen den siste tiden. I så måte kan siste jobbytte-nytt lede vei. Toppleder i Norconsult Michelle S. Wright går nemlig til Trondheim kommune.

Wright kommer fra stillingen som markedsleder Arkitektur i Norconsult og blir leder i Enhet for næring og samfunnsutvikling i Trondheim kommune.

Wright forteller til Arkitektur at hennes kjennskap til bygg, eiendom og anleggsbransjen blir viktig for den nye jobben i den nyopprettede enheten i kommunen.

– Det er selvsagt spesielt viktig å følge landets største fastlandsnæring tett og ha godt nettverk her med tanke på omstillingen næringslivet skal igjennom. Jeg synes det er flott at en arkitekt får tilliten til å forme denne rollen – forhåpentligvis kan det både inspirere og engasjere andre der ute i bransjen til å tenke vidt og nytt om egen yrkesutvikling, sier Wright til Arkitektur. 

Wright begynner i jobben i januar 2024. 

>

Komplekse sammenhenger

I en nyhetsartikkel på Trondheim kommunes egne nettsider, sier Wright at hun gleder seg til å jobbe for en bærekraftig omstilling av næringslivet. Hun forteller at hun i den nye stillingen kan kombinere all erfaring jeg har fra både næring, organisasjons- og foreningsliv med hennes generelle engasjement for samfunnsutvikling og samarbeid.

– Norconsult har gitt meg en fantastisk mulighet til å jobbe både tverrfaglig og bredspektret, og jeg har hatt stor glede av å få være med på utviklingen av landets største arkitekt- og rådgivermiljø. Som sivilarkitekt er jeg trent i å se komplekse sammenhenger og finne helhetlige løsninger, egenskaper som helt sikkert kommer godt med i denne stillingen, sier Wright i artikkelen. 

Og fortsetter: 

– Denne enheten blir det tydeligste kontaktpunktet for næringslivet til kommunen, og vil sikre at næringslivets perspektiver og kompetanse blir løftet frem og benyttet i den omstillingen vi skal gjennom. Jeg har klokkertro på at samhandling er tingen, og gleder meg til å være tilgjengelig og synlig for alle bransjer sammen med en skikkelig dyktig stab av dedikerte og engasjerte personer på enheten, sier Wright.

– Viktig for Trondheim kommune

Enheten ligger under direktør for næring, miljø og samferdsel, Kristian Dahlberg Hauge. Han gleder seg til å få ny enhetsleder på plass og inn i sin ledergruppe.

– Wright tar med seg en sterk erfaring inn i jobben, og vil være et viktig bidrag til den styrkingen av næringsarbeidet vi nå gjør i Trondheim kommune. Hun har gjennom flere år jobbet på ulike felt i næringslivet, og kjenner også kommunens rolle godt. Ikke minst er hun opptatt av hvordan næringsliv og kommune kan jobbe sammen for å sikre bærekraftig verdiskaping i trøndersk næringsliv. Jeg er veldig glad for å få Wright på laget som enhetsleder for den nye nærings- og samfunnsenheten, sier Dahlberg Hauge i artikkelen. 

>
>
>