DOGA flytter ut

DOGA flytter ut av lokalene i Hausmannsgate og til Nedre Vollgate. Endringer av oppdragsgivere og mandat pekes på som årsak.

DOGA flytter ut av lokalene i Hausmannsgate og til Nedre Vollgate. Endringer av oppdragsgivere og mandat pekes på som årsak.

Ved innflytning i 2004 hadde DOGA mål om å være en utstillingsplass for design og arkitektur. Her fra Designer's Saturday.

Foto: Designer's Saturday
>

I 20 år har Design og arkitektur Norge (DOGA) holdt hus i den ombygde transformatorstasjonen i Hausmanns gate 16 i Oslo, som ved innflytning i 2004 hadde mål om å være en utstillingsplass for design og arkitektur.

Nå flytter institusjonen videre til nye lokaler i Nedre Vollgate 4, fra og med høsten 2024.

>

Endringer

Store endringer av DOGAs oppdragsgivere og mandat pekes på som årsak til flyttingen. De nye lokalene er tilpasset oppgavene DOGA skal løse fremover som en del av virkemiddelapparatet for økt innovasjon, heter det i en pressemelding.

– Det er jo litt vemodig å forlate dette ikoniske bygget som rommer så mye historie og så mange opplevelser – ikke bare for oss som jobber her, men for alle som har besøkt oss opp gjennom årene. Men vi kan love at vi skal skape en minst like attraktiv og spennende møteplass i de nye lokalene i Nedre Vollgate, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA.

Nye Lokaler Nedre Vollgate 4

På befaring: De nye lokalene er fortsatt er under rehabilitering. F.v: Representant for gårdeieren Havinvest AS, Svein Hatleskog, DOGAs Tor Inge Hjemdal og byggeleder Maria Drogseth.

Foto: Ellen Heggestad

Uviss fremtid

Både Kommunal- og distriktsdepartementet og Næringsdepartementet er per i dag oppdragsgiverne til DOGA, og i 2023 har DOGA som hovedoppgave å stimulerer til bærekraftig innovasjon og verdiskaping ved å fremme god bruk av design og arkitektur.

Dette gjøres gjennom innovasjonsprogrammer, rådgivning, kurs, arrangementer, samarbeid og priser, heter det i pressemeldingen.

– Vi gleder oss til å skape en ny møteplass hvor bærekraftig nyskaping ved hjelp av design og arkitektur står i sentrum, sier Hjelmedal.

– Nå ser vi frem til å ta imot alle våre samarbeidspartnere, ansatte og besøkende i vårt nye hjem.

DOGA vil fortsette å leie ut lokaler i Hausmanns gate 16 til møter og arrangementer til og med juni 2024. Hva som planlegges for bygget etter at DOGA flytter ut er ikke bestemt.

>
>
>