Futurebuilt til Bergen

Bergen kommune inngår samarbeid med Futurebuilt om et treårig pilotprosjekt.

Bergen kommune inngår samarbeid med Futurebuilt om et treårig pilotprosjekt.

Bilde av Maria Molden som lener seg inntil et rekkverk med et tre og by i bakgrunnen. Foto.

– Bergen har lange og gode erfaringer med transformasjon og gjenbruk av bygningsmassen, og vi har jobbet grundig med forståelsen for boliger og sosial bærekraft, sier byarkitekt Maria Molden, som nå ønsker Futurebuilt velkommen.

Foto: Montage Film/Byarkitekten i Bergen
>

– 10 år med Futurebuilt i Oslo-regionen har gitt oss masse spennende erfaring og lærdom. Nå er vi klare til å dele, og vi ønsker Bergen kommune hjertelig velkommen inn i programmet som en pilot på nasjonal satsing, sier Ragnar Sand Fuglum, styreleder i Futurebuilt og direktør for samfunnstjenester i Asker kommune.

Bergen kommune inngår nå en samarbeidsavtale med Futurebuilt, etter å ha fått tilsagn på 5,5 millioner kroner i Klimasats-midler fra Miljødirektoratet.

Futurebuilt har som mål å realisere forbildeprosjekter som overoppfyller FNs bærekraftmål og Parismålene, og alltid kutter klimagassutslipp med minst 50 prosent i forhold til vanlig praksis.

– Mer av det vi er gode på

Et treårig pilotprosjekt vil gi store fordeler for både næringslivet i Bergen og kommunens organisasjon, mener byarkitekt Maria Molden.

– Futurebuilt stimulerer til bærekraftige byggeprosjekter, med god arkitektur, som vi alle ønsker. Det er bra for byen, næringslivet og bra for å få til mer av det vi allerede er gode på internt i kommunen, sier Molden.

For utbyggerne er det litt mer arbeid, men også mange fordeler, påpeker Tarje Wanvik, direktør for Plan- og bygningsetaten:

– De vil få god veiledning, raskere saksbehandling og bedre omdømme, sier han.

>
Portrettbilde av Thor Haakon Bakke. Foto,

Thor Haakon Bakke (MDG) tror Futurebuilt kan bidra til raskere saksbehandling som prioriterer god arkitektur, klima og miljø.

Foto: Paul Johannessen

Fem prosjekter i kikkerten

Bergen jobber hardt for å kutte klimagassutslipp, og har tydelige ambisjoner for arkitektur, sier Thor Haakon Bakke (MDG), byråd for klima, miljø og byutvikling.

– Vi ønsker raskere saksbehandling for utbyggere som prioriterer god arkitektur, klima og miljø, for å få en by som er grønnere og trivelig for alle, Bakke.

Kommunen har i forbindelse med Klimasats-søknaden skissert fem aktuelle prosjekter, blant annet boenheter med alternative boformer, og et transformert betongstøperi, begge i Grønneviken, samt rehabilitering av universitetets realfagsbygg og etablering av et flerbruksbygg på Mindemyren.

Siden 2010 har Futurebuilt bidratt til å realisere 69 prosjekter. Disse er både nybygg og rehabilitering av en rekke ulike bygningskategorier og områder. Prosjektene har hittil vært begrenset til Østlandet, og innovasjonsprogrammet er eid av seks kommuner i Oslo-regionen.

– Vi har sett at disse prosjektene har vært veldig vellykkede. Samtidig har Bergen lange og gode erfaringer med transformasjon og gjenbruk av bygningsmassen, og vi har jobbet grundig med forståelsen for boliger og sosial bærekraft, blant annet gjennom forskningsprosjektet Bopilot. Derfor ser vi at Bergen også har kompetanse og erfaring å bidra med inn i Futurebuilt som helhet, sier byarkitekt Molden.

>
>
>