Høyesterett behandler Tjøme-saken

Frifinnelsen av tidligere korrupsjonsdømte arkitekten Rune Breili skal behandles av Høyesterett.

Frifinnelsen av tidligere korrupsjonsdømte arkitekten Rune Breili skal behandles av Høyesterett.

Norges høyesterett

Høyesterett skal behandle frifinnelsen av arkitekt Rune Breili i den såkalte Tjøme-saken.

Foto: Helge Høifødt / Wikimedia Commons
>

Høyesterett vil behandle anken av lagmannsrettens frifinnelse av arkitekt Rune Breili i den såkalte Tjøme-saken. Det ble klart tirsdag.

- Vi er glad for at Høyesterett slapp anken inn til behandling. Dette blir en viktig avklaring, sier sjef for Økokrim Pål Lønseth til Tønsbergs Blad.

Sivilarkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder Harald Svendsen ble først dømt for grov korrupsjon i Vestfold tingrett i mars i fjor, men ble frifunnet i Agder lagmannsrett i desember. Økokrim anket dommen, som Høyesterett nå har valgt å behandle.

Breili selv tar Høyesteretts beslutning til etterretning.

- Jeg avventer til saken er ferdig behandlet. Dette går sin gang, sier arkitekten.

- Det er ikke uventet at anken ble tatt inn. Vi er innstilt på å møte i Høyesterett og argumentere for vårt syn, utdyper hans advokat Thomas Skjelbred til avisen.

Først dømt, så frikjent

Arkitekten og den tidligere byggesakslederen ble tiltalt for grov korrupsjon fordi Svendsen fikk gratis hjelp fra Breili til å tegne sitt eget hus i Mølledammen på Tjøme. De to har kjent hverandre siden 1990-tallet og har hele tiden hevdet at de har utvekslet tjenester som venner, noe som ikke er straffbart.

I tingrettsdommen la retten til grunn at arkitekten har gitt vederlagsfrie tegnetjenester til den kommunale byggesakslederen og at tjenestene hadde sammenheng med byggesakslederens stilling i tidligere Tjøme kommune, nå Færder kommune. Svendsen hadde blant annet et ansvar for å behandle byggesøknader fra kontoret arkitekten jobbet for.

Lagmannsretten derimot, kunne i ankesaken ikke utelukke, ut fra det strenge beviskravet i strafferetten, at tjenestene ble gitt byggesakslederen som privatperson. Begge ble derfor frifunnet for grov korrupsjon, mens byggesakslederen ble domfelt for tjenestefeil.

>
Portrett

Det er ikke uvanlig at det er en relasjon mellom søker og saksbehandler i Norge, påpeker Økokrim-sjef Pål Lønseth, som mener dette skaper risiko for korrupsjon, og at man trenger en klar forståelse av hva som forventes i slike situasjoner.

Foto: Økokrim

Økokrim: Feilaktig tolkning

Økokrim mener at lagmannsretten har tolket korrupsjonsbestemmelsen feil.

- Lagmannsretten la vekt på den personlige relasjonen mellom dem, man kan ikke begrunne frifinnelsen med dette, sier Lønseth til Tønsbergs blad.

Økokrim mener det er viktig med en rettsavklaring av hva som ligger i vilkåret i loven om at fordelen må gis «i anledning stilling» som er i liten grad belyst og presisert i tidligere rettsavgjørelser. Høyesterett skal nå vurdere spørsmålet om hvordan dette vilkåret i straffelovens korrupsjonsbestemmelse, må forstås.

- Det er viktig med en avklaring. Spørsmålet har betydning utover saken på Tjøme. Vi kan ikke leve med en tolkning av korrupsjonsbestemmelsen som lagmannsretten la til grunn.

Det er ikke uvanlig at det er en relasjon mellom søker og saksbehandler i Norge, påpeker Økokrim-sjefen, som mener dette skaper risiko for korrupsjon, og at man trenger en klar forståelse av hva som forventes i slike situasjoner.

– Dette er viktig for å forebygge korrupsjon i offentlig sektor. Vi må vite hva som ligger i å gi «i anledning stilling», sier han til avisen.

Kan bli ny behandling i lagmannsretten

Økokrim mener at lagmannsrettens forståelse av vilkåret innebærer en betydelig svekkelse av korrupsjonsbestemmelsen.

- Det er høyst problematisk. Dette kan svekke tilliten til offentlig saksbehandling. Hvis Høyesterett er enig med lagmannsretten, kommer vi til å ta initiativ til en lovendring, sier Lønseth.

Breilis advokat var overrasket over at Økokrim anket korrupsjonsdommen.

- Lagmannsrettsdommen er, etter min mening, meget grundig. Etter fire ukers bevisføring har de kommet fram til at grunnvilkår i korrupsjonsbestemmelsen ikke er oppfylt. Jeg kan ikke se det er et grunnlag for å komme til et annet resultat, har Skjelbred tidligere uttalt til Tønsbergs blad.

Hvis Høyesterett skulle komme fram til at det har skjedd en feil i jusforståelsen som ble lagt til grunn i lagmannsrettens avgjørelse, vil dommen bli opphevet og sendt til lagmannsretten for ny behandling.

>
>
>