Hvorfor byarkitekten slutter

Trondheims første byarkitekt på 66 år blir pensjonist og forlater jobben etter to og et halvt år.

Trondheims første byarkitekt på 66 år blir pensjonist og forlater jobben etter to og et halvt år.

Portrett av Are Risto Øyasæter.

Byarkitekt Are Risto Øyasæter slutter i stillingen for å bli pensjonist.

Foto: Terese Samuelsen/Trondheim kommune
>

Det ble slått stort opp i den lokale avisen Nidaros at byarkitekt Are Risto Øyasæter slutter. «Byarkitekten slutter: – Skulle ønske ambisjonene var høyere» var den klikkvennlige overskriften, men for å ta det viktigste først: Det er ikke ambisjonene i Trondheim som gjør at Øyasæter slutter. 

– Tvert imot! Det heller motsatt – at kommunens fornyede ambisjoner for byarkitektoppgaven gjør det trygt å gå av, sier Øyasæter til Arkitektur, på telefon fra Dovre.

>

Befestet i byen

Det er nemlig noe så prosaisk som at 67-årige Øyasæter har nådd pensjonsalderen, som gjør at han nå vil gi byarkitektjobben videre. 

– Jeg slutter fordi jeg går av med alderspensjon. Men jeg slutter også nå fordi oppstartsfasen med byarkitekt nå er over i Trondheim. Byarkitektrollen er befestet i byen med et byråd som helt klart sier at de vil styrke Byarkitekten. Det er også en økt bevissthet i byen om at det blir sett på som viktig at vi har en byarkitekt. Da er det naturlig å slippe til noen nye og yngre krefter i rollen, forklarer han.

Trondheim skal få ny byarkitekt. Her forslag til fremtidig byutvikling på Nyhavna i trønderbyen.  

Illustrasjon: Cobe

Interessant jobb som arkitekt

Helt konkret har byrådet besluttet at det kommer en ny stilling til under byarkitekten, slik at den nye byarkitekten får et team rundt seg. I tillegg opprettes det også en egen Futurebuilt-stilling fra høsten. 

Ny arkitekturstrategi for Trondheim er også lagt ut på høring og blir tatt godt imot, forklarer Øyasæter. Etter to års drift er Rådet for byarkitektur evaluert og vil fortsette, under ledelse av byarkitekten.

Alt dette peker mot at første steg av etableringen av den nye rollen er en suksess, mener han. 

– Hvordan vil du oppsummere din tid som byarkitekt? 

– Det har vært en utrolig givende og interessant jobb som arkitekt. Det å få lov til å være en rådgiver og en fri stemme om hvordan arkitektur kan brukes som verktøy for kommunal samfunnsbygging, har vært det jeg har likt best med jobben. 

Her mener han arkitekter har en kjempestor oppgave og mulighet. Vi må kunne kommunisere ut i samfunnet hvordan arkitektur kan brukes til å nå mål politikere og befolkning er opptatt av. 

– Enten du snakker om parkering, helse, eldre eller oppvekst, har flere oppdaget hvordan arkitekturen og bevisste valg om omgivelsene kan bidra positivt. Den kommunikasjonsjobben passer veldig godt for en byarkitekt. 

– Hva har vært baksiden av jobben? 

– Det at jeg har vært ganske alene i jobben, har nok gjort at det har blitt mindre tid til å satse på prosjekter og strategitenkning. Derfor er jeg veldig glad for at den neste byarkitekten får et litt større team rundt seg. Her har politikerne heldigvis lyttet til de erfaringer jeg har gjort meg. Det går i riktig retning.

>
>
>