Klar for styrerevolusjon 

Regjeringens nye lov om kjønnsbalanse i styrerommene vil også påvirke arkitektbransjen. Julie Sjøwall Oftedal mener lovendringen er en mulighet for å tenke nytt rundt styrerollen. 

Regjeringens nye lov om kjønnsbalanse i styrerommene vil også påvirke arkitektbransjen. Julie Sjøwall Oftedal mener lovendringen er en mulighet for å tenke nytt rundt styrerollen. 

Julie Sjøwall Oftedal mener arkitekt- og byggebransjen er preget av veldig konforme styrerom hvor det er «mange veldig like folk, enten de er kvinner eller menn».

Foto: A-lab
>

Like før jul ble det i Stortinget stemt gjennom en lovendring som også vil sive inn i styrerommene på norske arkitektkontorer: Norske styrer skal ha kjønnsbalanse. Balanse defineres som minst 40 prosent av hvert kjønn. Reglene innføres allerede fra 1. januar 2025.

Da er det selskap med mer enn 100 millioner i samlede drifts- og finansinntekter, som må rette seg etter kravene. Gradvis fases endringene inn for flere selskaper, og fra 2028 vil reglene gjelde alle selskaper med flere enn 30 ansatte eller med mer enn 50 millioner kroner i inntekter. 

Da vil 20 000 selskaper være under regelverket. Ifølge regjeringens egne tall vil det til sammen være behov for å rekruttere nesten 13 000 nye styremedlemmer frem mot 2028.

>

Gjelder 35 store kontorene

Ifølge tall fra Arkitektbedriftene er det rundt 20 av deres medlemskontorer som har omsetning på over 100 millioner kroner. Videre er det drøyt 15 kontorer som har omsetning mellom 50 og 100 millioner. Tallene er fra 2022.

– Loven om kjønnsbalanse er fersk og innføres gjennom flere trinn. Alle bedrifter som kommer inn under kravene i loven skal innføre kjønnsbalanse i sine styrer og dette gjelder selvfølgelig også arkitektvirksomhetene, sier Steinar Skjerdingstad, direktør i Arkitektbedriftene.

Mer enn bare kjønn

Julie Sjøwall Oftedal, partner og styremedlem i A-lab, og for tiden leder for tverrfaglig forretningsutvikling i morselskapet Multiconsult, følger endringene i lovverket med spenning. 

– Det er veldig rart at det ikke snakkes mer om denne endringen. Slik jeg ser det, handler ikke dette først og fremst om rettferdighet eller likestilling. Det handler om å ha verdiskapende, innovative og bærekraftige bedrifter. Forsking viser at bedrifter med større mangfold og variasjon i ledelsen klarer seg best, sier Oftedal. 

– Er arkitektkontorene klare for denne lovendringen? 

– Jeg tror det er mange som ikke har fått med seg at dette berører dem. Nå er det bare de største kontorene dette gjelder for, men jeg synes også de som ikke treffes av lovendringen bør snu seg rundt. Det er så mye verdifullt å hente på å ha mer mangfold i styrene. 

Hun mener nemlig bedriftene i arkitektbransjen nå også har en god mulighet til å tenke nytt rundt styrene sine – for variasjon og mangfold er mer enn kjønn.

– Vi må benytte anledningen som bransje til å tenke på sammensetningen i styrerommene. Det kan handle om personlighet, bakgrunn, erfaring, kultur, alder, geografi. Målet er å få bedre beslutningsprosesser med bredere tilfang av innsikt og ideer. Bransjen møter raske og massive endringer som krever at vi utvider perspektivene våre for å henge med i svingene. Det gjelder både omstilling for å møte behovene i marked og samfunn og endrede forventninger til arbeidslivet – kampen om de gode hodene, sier hun.

Portrettfoto av Steinar Skjerdingstad, leder av Arkitektbedriftene.

Steinar Skjerdingstad, direktør i Arkitektbedriftene, tror den nye loven vil føre til en positiv utvikling hos deres medlemmer. 

Foto: Arkitektbedriftene

Finne ressursene i styrene

Oftedal mener både arkitekter og byggebransjen generelt kan ha nytte av nye krefter og mennesker i styrene sine. 

– Vi er bransjen med det største klimaavtrykket og har stor innvirkning på både miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft. Samtidig er vi en av de minst innovative bransjene i landet og det er veldig konformt i styrene våre – mange veldig like folk, enten de er kvinner eller menn. Å bytte ut en mann med en kvinne som har samme erfaring, profil og egenskaper gir ikke bredere representasjon.

Men forretningsutvikleren fra A-lab, nå i en ny rolle i eierselskapet Multiconsult, gir seg ikke der. Mangfold i seg selv er ikke nok. Det krever kompetanse på involverende ledelse å nyttiggjøre seg ulike kompetanser i styrerommet. Her tror hun det trengs en profesjonalisering i mange arkitektbedrifter.

 – Vi må ha moderne og kompetente ledere som evner å få ulike kompetanser og perspektiver i spill.

– Har man ikke det i dag? 

- Jeg tror det i dag er for mye enighet i styrerommene. Et styre som bare brukes som en formell sjekkpost er ganske bortkastet - hvis alle i rommet er enige med deg, trenger du jo ikke noe møte! Et bredt sammensatt styre, derimot, som brukes til å belyse viktige spørsmål rundt organisasjon, marked og strategi, kan ha stor verdi for bedriften. Her mener jeg arkitektene har mye å lære av andre kompetansebedrifter. For A-labs del lærer vi mye av Multiconsult, som nå har kommet inn i vårt styre.

Kvinnene kommer

Arkitektbedriftene markerte Kvinnedagen 8. mars med å lansere nye tall for kjønnsbalansen i arkitektbransjen. «Flere kvinner i arkitektbransjen – men fortsatt en vei å gå», var der konklusjonen.

Her kom det frem at for første gang er det flere kvinner enn menn ansatt ved norske arkitektkontorer. I alle medlemsbedriftene er det i dag 53 prosent ansatte kvinner. Tilbake i 2019 var det motsatt med 54 prosent menn og 46 prosent kvinner. 

Samtidig er det 35 prosent av medlemsbedriftene som har en kvinnelig daglig leder. Dette har steget fra 26 prosent i 2015. Sammensetningen i styrer er ikke undersøkt, men når det gjelder styreledere, er det kun 26 prosent av disse som er kvinner. 

– Vi tror loven vil føre til en positiv utvikling også hos våre medlemmer. Vi ser fra skolene at det stadig er flere jenter som blir arkitekter. Da er det nødvendigvis også flere kvinner som blir styremedlemmer og styreledere. Det er en treghet i systemet, som lovendringen vil tvinge opp farten på, sier Skjerdingstad i Arkitektbedriftene.

Skjerdingstad oppfordrer alle til å være fremme i skoene med å skape kjønnsbalanse i styret.

– For kontorene det gjelder må man først og fremst sette seg inn i reglene og hva de ulike innslagspunktene innebærer, men det er jo ingen grunn til å vente med å skape kjønnsbalanse i bedriftens styre. Første mulighet for å oppnå dette kommer allerede ved årets generalforsamlinger.

>
>
>