København kaller

Arkitektenes verdenskongress 2023 med «call for papers». Målet er ny kunnskap om hvordan arkitektur kan bidra til å oppfylle FNs bærekrafstmål.

Arkitektenes verdenskongress 2023 med «call for papers». Målet er ny kunnskap om hvordan arkitektur kan bidra til å oppfylle FNs bærekrafstmål.

Arkitektenes verdenskongress arrangeres i København 2.-6. juni 2023. Foto: Daniel Rasmussen/Copenhagen Media Center

>

Arkitektenes verdenskongress i København, UIA2023CPH World Congress, arrangeres i juni 2023, og er denne våren ute med en «Call for papers». De stiller følgende spørsmål: «Med hvilke midler, og gjennom hvilke handlinger, kan arkitektur forstå, bygge og oppfylle sin rolle i å nå FNs bærekraftsmål (SDG)».

Det er bare åtte år igjen til fristen går ut for å oppnå FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål, som handler om alt fra å utslette fattigdom og sult til å sikre alle mennesker rent vann og kvalitet på utdannelse. Av mer direkte «arkitektete» mål finner vi at byer skal gjøres trygge og bærekraftige (mål 11), sikre ansvarlige og bærekraftige forbruksmønstre (mål 12) og ikke minst løse klimakrisen (mål 13).

– Reell handling for å oppnå bærekraftsmålene må skje nå. Med denne «Call for papers» prøver vi å legge til rette for ny forskning og ny kunnskapsutveksling, som er nødvendig for at arkitektur- og bygningsfagene forstår og tar deres rolle i å nå målene, sier Mette Ramsgaard Thomsen, professor og ansvarlig for verdenskongressens forskningsspor, i en pressemelding.

– Kan svare på alle 17 mål

Forfattere av godkjente innlegg vil bli invitert på verdenskongressen 2-6. juni 2023 og vil bli publisert i kongressens påfølgende bokserie om temaet. Thomsen mener bransjen har et kollektivt ansvar for å vise frem arkitekturens potensiale som samfunnsaktør

– Vi har kapasitet til å formulere virkningsfulle spørsmål og utforme tilnærminger og løsninger innenfor alle de 17 bærekraftsmålene – og samtidig sørge for at ingen blir glemt og forbigått, sier hun.

>

Mette Ramsgaard Thomsen, professor og ansvarlig for forskningssprogrammet til Arkitektenes verdenskongress i København 2023. Foto: UIA2023CPH

Nådd grensen

Verdenskongressens president Natalie Mossin, instituttleder for arkitektur og teknologi ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, maner i samme pressemelding til å åpne opp ulike fagområder og samarbeide på tvers.

– Vi har nådd grensen for planetens tåleevne og vi har ansvaret for å radikalt endre måten vi designer, bygger og øker de bygde omgivelser for å skape menneskelig og miljømessig bærekraftige samfunn. Ingen kan løse de globale bærekraftsutfordringene alene. Men hvis vi jobber sammen, bygger og deler kunnskap mellom nasjoner og fagdisipliner, kan vi bidra betydelig til å oppnå målene, sier Mossin i samme pressemelding.

Arkitektenes verdenskongress arrangeres i København 2.-6. juni 2023. Les mer om verdenskongressen og deres «call for papers« her.

>
>
>