Kommunen avviser at opsjon er ulovlig

Oslobygg avviser Arkitektbedriftenes påstand om at opsjonen i parallelloppdraget for utvikling av den gamle Veterinærhøgskolen er ulovlig. – Vi unndrar ingen ting fra EØS-markedet, sier Kjersti Folvik i Oslobygg.

Oslobygg avviser Arkitektbedriftenes påstand om at opsjonen i parallelloppdraget for utvikling av den gamle Veterinærhøgskolen er ulovlig. – Vi unndrar ingen ting fra EØS-markedet, sier Kjersti Folvik i Oslobygg.

Tradisjonelt stort bygg med stor hage fremfor. Foto.

Et parallelloppdrag for utviklingen av den gamle Veterinærhøgskolen i Oslo har vakt oppsikt i arkitektbransjen. Arkitektbedriftene i Norge mener opsjonen i utlysningen er ulovlig. Det bestrider Oslo kommunes eiendomsforetak Oslobygg.

Foto: Statsbygg
>

Arkitektbedriftene vil klage Oslobyggs utlyste parallelloppdrag for utvikling av den gamle Veterinærhøgskolen i Oslo inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser, skrev Arkitektur torsdag. Grunnen er det de mener er en ulovlig opsjon i utlysningen. 

– Jeg tror ikke helt de har forstått at opsjonen er en endringsklausul etter regelverket og hva det innebærer. Vi anser opsjonen som en ny konkurranse, som unndras EØS-markedet.Det er bare parallelloppdraget som lyses ut i hele markedet, og deretter blir det en begrenset konkurranse om opsjonen bare blant de tre utvalgte. Det virker det ikke helt som de forstår, sa Anette Søby Bakker, juridisk sjefsrådgiver i Arkitektbedriftene.

>

– Ingen bygningskropper skal formgis

Oslobygg avviser at opsjonen er ulovlig, og mener samtidig at arkitektorganisasjonen har misforstått.

- Det kan virke som tidslinjen i dette prosjektet kanskje er litt uvant for arkitektbransjen, og at det har ført til noen misforståelser. Vi har tydelig forklart til foreningene både skriftlig og i møter at vi er på et veldig tidlig tidspunkt i utviklingsprosessen, skriver Kjersti Folvik, divisjonsdirektør for porteføljeutvikling i Oslobygg i en e-post til Arkitektur.

Hun fortsetter:

– Vi har ønsket oss en annen prosess i dette prosjektet, og har lagt opp til en langt tidligere involvering både av fagfolk og interessenter enn det vi vanligvis gjør. Det er ingen bygningskropper som skal formgis eller detaljer som skal tegnes ut, vi er ute etter helhetsgrep og åpne strategiske innspill til hvordan vi kan utvikle området best mulig.

Oslobygg har tidligere erkjent at beskrivelsen av ønsket leveranse og detaljeringsnivå ikke har vært tydelig nok, og de har derfor justert både beskrivelser, omfang og honorarets størrelse for å komme bransjen i møte, påpeker Folvik.

– Arkitektbedriftene står naturligvis fritt til å prøve konkurransen for KOFA. Vår juridiske avdeling har hatt grundige vurderinger av konkurransen sett opp mot regelverket for offentlige anskaffelser, og vi mener vi står støtt i dette. Konkurransen vil derfor bli gjennomført som planlagt, fortsetter Folvik.

Mener de har vært helt åpne

Hun reagerer likevel på utspillet fra Arkitektbedriftene, som hun mener ikke kan stå uimotsagt. 

– Den største misforståelsen som fremkommer er at vi unndrar opsjonen fra EØS-markedet. Vi unndrar ingenting fra EØS-markedet. Dette er nok en feiloppfatning fra Arkitektbedriftenes side. Oppdraget er i sin helhet lyst ut på Doffin, og siden verdien overstiger EØS-terskelverdi er det også kunngjort på TED. Dette er til opplysning Europas offentlige kunngjøringsdatabase. Dette innebærer at EØS-markedet har vært inkludert helt fra starten, skriver Folvik, og fortsetter:

– Hensikten med en opsjon er at man kan utløse den, eller velge å la være. Det er derfor det heter opsjon. Det er ikke en plikt til å utløse opsjonen, det er en rettighet oppdragsgiver har.  Vi har forklart til Arkitektbedriftene hvorfor vi har lagt inn opsjonen og alle usikkerhetene knyttet til om den blir utløst eller ikke. Dette har vi vært helt åpne om i utlysningen og i møtet med Arkitektbedriftene og i presiseringen som er publisert på Doffin og på TED. 

Oslo kommune og Linstow Eiendom kjøpte i 2021 hver sin del av den gamle Veterinærhøgskolen i Oslo, som nå skal utvikles.

Foto: Statsbygg

– Faller på sin egen urimelighet

Bakgrunn for opsjonen er at Oslobygg som oppdragsgiver underlagt anskaffelsesregelverket ønsker å ha mulighet til å kunne utforske gode ideer fra parallelloppdraget et lite stykke videre. 

Antydning om at Oslobygg skulle spekulere i å ikke utløse opsjonen faller på sin egen urimelighet, mener Folvik. 

Hun reagerer også på den indirekte påstanden i artikkelen om at vi ikke forholder oss til regelverket for offentlige anskaffelser.

– Oslobygg gjør årlig anskaffelser for milliardbeløp og er blant Norges største offentlig oppdragsgivere. Anskaffelsene gjøres i samarbeid med og vurderes av en høykompetent og erfaren juridisk avdeling. Vi er derfor forundret over påstanden om at anskaffelseskompetansen vår anses som dårlig. Vi forstår godt hva vi bestiller, og det er naturligvis helt avgjørende for oss å følge regelverket for offentlige anskaffelser.  

– Helt normale kontraktsforutsetninger

Uttalelsen om at Oslobygg og Linstow fritt kan velge hvem de går videre med, og gi materialet til konkurrenten for videre bearbeidelse er i seg selv riktig, påpeker Folvik.

– Vi betaler for leveransene i parallelloppdraget, et produkt som da blir vår eiendom. Dette er helt normale kontraktsforutsetninger, som ikke bør komme som en overraskelse for deltakerne.

Arkitektbedriftene hevder at det det er en uberettiget forventning om oppdrag i andre enden, som får deltakerne til å jobbe gratis. Dette er en feilslutning, mener Folvik:

– Vi har publisert følgende presisering i konkurransen «Helt konkret vil oppdragsgiver aktivt bruke oppstartsseminar og midtveisseminar for å avstemme nivået på leveransen for å sikre at man tilpasser leveransen til honoraret. I oppstartsseminaret vil vi også oppfordre deltakerne i parallelloppdraget til å være lojale mot hverandre i løsningen av oppdraget. Med dette mener vi at leverandørene leverer på like premisser gjennom å forholde seg til forventingene Oppdragsgiver har og som gjenspeiles i honoraret. Oppdragsgiver presiserer videre at leveranser utover det som er beskrevet vil ikke bli vurdert i evalueringen for utløsning av opsjon.

Frykter misforståelser

– Dere presiserer at ingen bygningskropper skal formgis eller detaljer som skal tegnes ut, og at dere er ute etter helhetsgrep og åpne strategiske innspill til hvordan vi kan utvikle området best mulig. Men et av poengene til arkitektorganisasjonene er at tomtene har så mye eksisterende bebyggelse og en så kompleks situasjon at en sånn oppgave vil kreve at man bruker mye tid på å analyse. Hva tenker dere om det?

– Grunnen til at vi har skrevet det sånn er blant annet at Gaute Brochmann skrev det i Morgenbladet. Vi er redd for at mange vil misforstå. Vi mener vi har greid å avgrense hva som skal leveres, og vi kommer også til å ha en dialog med leverandørene underveis, sånn at vi er sikre på at leveransen blir på det nivået vi har sett for oss, sier Folvik til Arkitektur.

Ønsker godt samarbeid med arkitektene

– Hvordan forholder dere dere til den sterke reaksjonen som har kommet fra arkitektbransjen på dette oppdraget?

– Dette er et av de mest spennende utviklingsområdene i byen og vi føler vi har gjort en god jobb, men at vi kanskje har vært litt utydelige. Vi ønsker et godt samarbeid med bransjen, og er litt forundret over den linjen vi har havnet på nå. Det kommer til å ligge masse oppdrag her framover, og vi ønsker et godt samarbeid med arkitektene. Vi vil betale for den jobben som blir gjort. Vi er ikke ute etter at noen skal jobbe gratis.

– Hva tenker dere om Arkitektbedriftenes klage til Kofa?

– Det er helt greit, Kofa får behandle den, og så får vi se hva det blir. Vi mener vi er på trygg grunn, avslutter Folvik.

>
>
>