Kongressklar Ramstad til København

Reiulf Ramstad er klar for verdenskongress i København. Der skal han snakke om innovativ arkitektur på bygden og hvorfor man i FNs bærekraftsmål kan finne grunner til å takke nei til oppdragsgivere i grumsete regimer. 

 

Reiulf Ramstad er klar for verdenskongress i København. Der skal han snakke om innovativ arkitektur på bygden og hvorfor man i FNs bærekraftsmål kan finne grunner til å takke nei til oppdragsgivere i grumsete regimer. 

 

– Vårt kontor har fått tilbud om oppdrag i kontekster hvor arkitekturen ville gjort vondt verre og hvor oppdragsgivere ikke hadde gode intensjoner, sier Reiulf Ramstad før avreise til Arkitektenes verdenskongress i København. 

Foto: Ivar Kvaal
>

Mandag sparkes offisielt den 28. verdenskongress for arkitekter i gang i Bella-senteret i København. På programmet står utstillinger, debatter, mottakelser og samtaler med både all verdens stjernearkitekter og mer ukjente yrkesutøvere innen arkitekturfaget.

Fra Norge kommer blant annet Reiulf Ramstad, som selv har to kontorer i Danmark og oppdrag i en rekke europeiske land. Han skal delta i panelsamtalen «Community building – from rural areas to mega cities», hvor også Dominique Perrault, fransk arkitekt og byplanlegger, Line Barfod, teknikk- og miljøborgermester i København og Tao Zhihong, ansvarlig for arkitektur og planlegging i Beijing, deltar. 

For Ramstad er det spesielt den delen av arrangementstittelen som handler om «rural areas» – altså landsbygden – som gir gjenklang. 

– Ved våre tegnestuer har vi jobbet mye med arkitektur på små steder. Når man snakker om små lokalsamfunn handler det ofte om ulike problemer, men for oss har det alltid vært om å gjøre heller å se mulighetene. Jeg vil derfor bruke UIA i København til å snakke om potensiale for spennende arkitektur på de små stedene. Vår erfaring er at det er der den mest innovative arkitekturen skapes, sier Ramstad til Arkitektur like før avreise. 

>

Avantgarde på bygden

I Danmarks hovedstad vil ikke Ramstad nødvendigvis bruke tiden på å presentere enkeltprosjekter, men heller vise frem hvordan kontoret jobber. De har som inngang til prosjekter alltid et ønske om ikke å komme med ferdigsydd arkitektur og design. Ramstad forklarer at det heller handler om å bli kjent med lokalsamfunnet og forstå hva arkitekter der kan bidra med. 

– Vi har ingen spesifikk arkitektur eller metode, annet enn å være åpne for det som kommer og hele tiden forsøke å skjønne premisset for det stedet vi jobber. Vi kommer ikke med vår arkitektoniske stil, men vil heller være en dialogpartner. Dette gjelder selvsagt her i Norge, som jo har masse små steder, men også i alle de andre landene vi arbeider. 

– Dere er blant annet kjent for Knarvik kirke, turistvegprosjektet Trollstigen og Kornets hus i Nordjylland. Hvorfor er du så glad i å skape arkitektur på små steder? 

– Hvis du ser deg rundt i verden, vil mye av den mest spennende arkitekturen finnes på små steder. Det kan henge sammen med at byene er full av opinionsdannere og folk som er interessert i å presse frem sine agendaer. På mindre steder er det lettere å eksperimentere og å utarbeide nye ting man mener er riktig for situasjonen. Noe av det mest nytenkende jeg har gjort i min karriere har skjedd på bygden. I den globale verden av i dag, kan man samtidig kanskje si at verdens sentrum er der man til enhver tid er. Det betyr at også små steder kan være sentrum for de mennesker som bor der. 

Kornets hus i Nordjylland er et av eksemplene Reiulf Ramstad trekker frem av arkitektur på landsbygden.

Foto: Boris Brorman

17 mål, 17 arkitekter

I tillegg til dette arrangementet har også Ramstad blitt spesialinvitert til et møte om FNs 17 bærekraftsmål. Målene er sentrale under hele kongressen. Her skal 17 arkitekter fra hele verden si noe om hvert sitt bærekraftsmål. Ramstad har fått ansvar får mål nummer 16: «Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer». 

– Jeg vil benytte anledningen til å snakke om den grusomme krigen i Ukraina og hvordan den har vist oss en ny sårbarhet i Europa. Samtidig ser vi trusler mot våre institusjoner i både øst og vest. Som arkitekter har vi en rolle å spille også her. Vårt kontor har fått tilbud om oppdrag i kontekster hvor arkitekturen ville gjort vondt verre og hvor oppdragsgivere ikke hadde gode intensjoner. Som arkitekter mener jeg da vi må tenke over hvordan arkitekturen virker og hvordan vi hele tiden bør være lydhør for de opposisjonelle – og også kunne takke nei. 

– Vil du gå inn i debatten om arkitekters arbeid i autoritære regimer? 

– Ja, uten å bli moralist mener jeg vi som arkitekter bør tenke over hva dette 16. punktet i FN-målene betyr – og hvor ekstremt viktig det er å hegne om det. Det er en skremmende verden hvor rettferdige og demokratiske institusjoner blir presset. Det må vi som arkitekter forholde oss til. 

Reiulf Ramstad deltar på Arkitektenes verdenskongress (UIA), på arrangementet «Community building – from rural areas to mega cities»mandag 3. juli klokken 13.45, og på «17 goals, 17 architects», tirsdag 4. juli, klokken 13.15.

>
>
>