Link styrker ombrukslaget

Link arkitektur med nyansettelse innen rehabilitering, ombruk og transformasjon. Trekket kommer for å imøtekomme økende etterspørsel.

Link arkitektur med nyansettelse innen rehabilitering, ombruk og transformasjon. Trekket kommer for å imøtekomme økende etterspørsel.

Siri Klokk (t.v.), Ingvild Lie-Nielsen og Amalie Storli er Link arkitekturs spissede satsing på rehabilitering og ombruk. Storlie er nyansatt i januar, mens Klokk kom i fjor. 

Foto: Wenche Hoel Knai
>

Link arkitektur merker økt interesse for ombruk og rehabiliteringer og ansetter arkitekt Amalie Storli. Sammen med Link-arkitektene Ingvild Lie-Nielsen og Siri Klokk blir hun kontorets nye spissede satsing på ombruk. 

– Som arkitekter har vi en forpliktelse til å gå i bresjen for å bevare kulturarv og verdiene i eiendommene. Gjennom en sirkulær måte å se verden på, kan vi vise respekt for det bestående samtidig som vi tenker nytt og kreativt. Ambisjonen er å blåse nytt liv i utdaterte bygg gjennom bærekraftig arkitektur, forklarer Lie-Nielsen i en pressemelding.

>

Sammensatt erfaring

Sammen innehar de tre både lang praktisk erfaring og teoretisk tyngde i rehabilitering og transformasjon, heter det fra Link. 

Lie-Nielsen har 30 års erfaring med rehabilitering og restaurering av verneverdige bygninger. I tillegg til arkitektutdannelse fra AHO avslutter hun nå en mastergrad i arkitektonisk kulturarv i Aarhus.

Siri Klokk har 20 års erfaring med restaurering og transformasjon og studerer for tiden arkitekturvern og bærekraft.

Amalie Storli har master i arkitektur med spesialisering i kulturarv, transformasjon og restaurering, og en bachelor med fordypning i bygningskunst, by og landskap.

– Godt for miljø og lommebok

Om den økte etterspørselen av ekspertise innen rehabilitering, skriver Link at den kommer fra både private og offentlige aktører.

Oppdragene spenner fra omfattende transformasjonsprosjekter til kulturminnerådgivning, mulighetsstudier og planinitiativ for bygninger med vernestatus.

– Mange ønsker å endre kontekst for byer eller bygninger. Mye av det gamle har god kvalitet. Det skal bevares, tilpasses og fylles med nytt liv. Å omforme eksisterende bebyggelse og områder til bedre utnyttelse og nye funksjoner er godt for både miljø og lommebok. Å gi gamle bygninger et løft og fylle dem med nytt innhold er både faglig utfordrende, meningsfullt og kostnadseffektivt, forklarer Lie-Nielsen i pressemeldingen.

Har du skiftet jobb? Ansatt en ny kollega? På bransjeflyttefot? Send oss gjerne en e-post om hva som rører seg i arkitektenes arbeidsliv: redaksjon@arkitektur.no.

>
>
>