Mener PBE trekker ut tiden

Arkitekter går ut mot Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo, og mener saksbehandlingstid hales ut ved hjelp av oppkonstruerte innsigelser mot byggesøknader.

Arkitekter går ut mot Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo, og mener saksbehandlingstid hales ut ved hjelp av oppkonstruerte innsigelser mot byggesøknader.

Eksteriørbilde av Plan- og bygningsetaten i Oslos kontorlokaler i Vahls gate på Tøyen.

PBEs kontorer i Vahls gate på Tøyen i Oslo.

Foto: Mikael Godø
>

I en lengre sak i Dagens Næringsliv (DN) denne helgen, går flere arkitekter ut mot Plan- og bygningsetaten (PBE) og deres omstridte måte å måle sin egen saksbehandlingstid.

Johanne Taugbøl, partner og faglig leder i Wood Arkitektur + Design, mener blant annet at folk i bransjen «får sjokk dersom vi sender inn en byggesøknad som faktisk vurderes som fullstendig og klar til behandling når etaten mottar den. Det tilhører sjeldenhetene.»

– Jukser med statistikk

Plan- og bygningsloven krever i utgangspunktet effektiv saksgang, og behandlingen skal ferdigstilles innen 12 uker. Oslo-etatens egen statistikk ferdigbehandles den jevne byggesøknad innenfor lovens tidsfrist med god margin.

Ifølge avisen har det blant arkitekter og utbyggere lenge vært snakket om at PBE ser ut til å spekulere på muligheten til å fjerne tidsbruk fra statistikken, blant annet ved å fremme innsigelser mot byggesøknader rett før den opprinnelige fristen utløper.

– Jeg mener PBE på denne måten jukser med statistikken over tidsbruk. De misbruker åpningen til å nullstille saksbehandlingstiden, ved at de nesten alltid finner mangler ved søknadene, sier Taugbøl, som mener etatens innvendinger mot søknadene ofte fremstår vilkårlige og tidvis helt meningsløse.

>

– Etaten forholder seg til gjeldende regelverk når det gjelder beregning av saksbehandlingstid, sier avdelingsdirektør i PBE, Hanne Høybach.

Reagerer på anklager

Hanne Høybach, avdelingsdirektør i PBE, reagerer på Taugbøls anklager om juks med statistikken.

– Etaten forholder seg til gjeldende regelverk når det gjelder beregning av saksbehandlingstid, sier hun, og viser til lovens bestemmelser om at søknaden først må være fullstendig, sier hun til DN.

Etaten må ha opplysningene som er «nødvendige» for å kunne ta stilling til det omsøkte byggetiltaket, forklarer avdelingsdirektøren.

– Dersom en søknad kun har «mindre mangler», vil saksbehandlingstiden løpe fra søknaden kommer inn, med unntak for tidsrommet der etaten har sendt ut mangelbrev og inntil søker har sendt inn nødvendig tilleggsdokumentasjon, sier Høybach til avisen.

Hun svarer imidlertid ikke konkret på påstanden om at etaten misbruker mangelbrev for å pynte på statistikken og slik reduserer omfanget av ulovlig lang tidsbruk.

– Verre de siste årene

Bjørnar Johnsen, sivilarkitekt med 20 års erfaring og utviklingsleder i Oslo House, er også kritisk til hvordan saksbehandlingstiden måles. Hyppige mangelbrev fra etaten «alltid» har vært en verkebyll for bransjen, sier han til avisen, men mener situasjonen har forverret seg de siste årene.

Taugbøl mener problemet har oppstått først de siste årene.

– Etaten hadde ikke disse problemene før, men noe har skjedd de siste fire–fem årene, og det er bare blitt verre, sier Taugbøl.

DN har spurt om hvor mange mangelbrev etaten har sendt ut i hvert av de siste årene.

– Vi har dessverre ikke mulighet til å hente ut samlet antall brev som er sendt ut, svarer pressekontakt Atle Jan Larsen.

>
>
>