Multiconsult inn i A-lab

Selskapet overtar 70 prosent av eierskapet i arkitektkontoret A-lab.

Geir Haaversen, grunnlegger og daglig leder i A-lab, konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult og grunnlegger Odd Klev i A-lab.
Geir Haaversen, grunnlegger og daglig leder i A-lab (t.v), konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult og grunnlegger Odd Klev i A-lab.
Foto: Multiconsult
>

Ingeniør- og arkitekturselskapet Multiconsult blir majoritetseier i arkitektkontoret A-lab når de nå overtar 70 prosent av eierskapet.

A-lab består av 140 medarbeidere fra 20 land med kontorer i Oslo, Portugal, Frankrike og Danmark. A-lab blir et datterselskap av Multiconsult ASA og skal fortsatt drives som en selvstendig enhet med egen identitet, opplyses det i en pressemelding.

– Multiconsult investerer i A-lab fordi vi har tro på deres tilnærming til arkitektur og byutvikling som verktøy i samfunnsutviklingen. Et tverrfaglig samarbeid mellom de beste kompetansemiljøene er viktig for å løse utfordringer samfunnet står overfor. Jeg er derfor veldig fornøyd med at A-lab ønsker å knytte seg til Multiconsult. Jeg har stor tro på at vi har mye å tilføre hverandre og at vi i fellesskap blir en enda tydeligere samfunnsaktør, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.

>

– Må stadig fornye oss

Både Multiconsult og A-lab har i lengre tid vurdert et mulig samarbeid, for å styrke kompetansen i møte med fremtiden.

– Bærekraftutfordringene og det teknologiske skiftet vi ser komme gjør at faget vårt er i endring. Vi har dårlig tid. For fortsatt å kunne ta en aktiv rolle i samfunnsutviklingen, må vi stadig fornye oss og jobbe enda tettere tverrfaglig innenfor spesialområder av ingeniørfagene, bærekraft og teknologi. Gjennom samarbeidet med Multiconsult får vi også tilgang til et miljø som har vist at de er blant de beste i landet på å tiltrekke og utvikle talenter, sier Geir Haaversen, daglig leder i A-lab arkitekter. 

Vil bli en tydeligere aktør i hovedstaden

I 2008 kjøpte Multiconsult seg inn i Link arkitektur.

- Link og A-lab representerer to sterke arkitektmiljøer. Med hver våre spesialområder vil vi til sammen tilføre Multiconsult kunnskap og kapasitet til å drive utviklingen i retning mot det grønne skiftet. Målet er å optimalisere potensialet mellom høye miljøambisjoner, sosial bærekraft og økonomisk lønnsomhet i prosjektene, sier Grethe Haugland, administrerende direktør i Link Arkitektur Norge.

I pressemeldingen fremheves også Multiconsults ambisjon om å bli en tydeligere aktør i bygg- og eiendomsmarkedet i hovedstadsregionen. Med A-lab på laget ønsker selskapet å sette preg på den videre utviklingen av Oslo-området, heter det i pressemeldingen.

Alle partnerne i A-lab fortsetter i selskapet og selskapet beholder sine lokaler på Skøyen.

>
>
>