Niels Torp selger Nielstorp+

Nielstorp+ annonserer generasjonsskifte og nye eiere for selskapet. Et strategisk skifte som representerer en ny epoke i selskapet, skriver arkitektkontoret.

Nielstorp+ annonserer generasjonsskifte og nye eiere for selskapet. Et strategisk skifte som representerer en ny epoke i selskapet, skriver arkitektkontoret.

Foto av Niels Torp

Niels Torp Selger seg ut av arkitektselskapet han selv grunnla og går nå over til en rådgivende rolle i selskapet.

Foto: Siv Dolmen
>

Niels August Torp har solgt sin eierandel i arkitektselskapet han selv grunnla og tidligere var hovedeier av. Torp går nå fra å være faglig leder til å ha en rådgivende rolle i selskapet, skriver Nielstorp+ i en pressemelding.

>

Planlagt prosess

Eierskiftet kommer som et resultat av en planlagt prosess, opplyser selskapet, hvor den nåværende gruppen av partnere, sammen med daglig leder, tar over eierskapet.

– Dette har vært et vilt, lykkelig, dramatisk og tidvis underlig arbeidsfellesskap, med mye alvor og munterhet, personlig vennskap og intenst arbeid med tallrike konkurranser. Et rikt og inkluderende arkitektliv!, sier Niels August Torp, som nå er fylt 83 år.

Bilde av staben i Nielstorp+ arkitekter

Nielstorp+ sine nye eiere smiler fremtiden velkommen. Tord Kvien (bak f.v.), Gaute Grønmo, Cesar Leal, Torkel Hiorth. Foran fra venstre: Øyvind Neslein, Bente Ulvøy og Herman Hagelsteen.

Foto: Nielstorp+ arkitekter

Generasjonsskifte

Arkitektselskapet omtaler eierskiftet som et generasjonsskifte og et resultat av en naturlig evolusjon i selskapets utvikling. De skriver videre at dette er et strategisk skifte, som representerer en ny epoke i selskapet.

Selskapets nye eiere er Cesar Leal, Gaute Grønmo, Herman Hagelsteen, Tord Kvien, Torkel Hiorth, Øyvind Neslein og daglig leder for selskapet, Bente Ulvøy.

>
>
>