Norsk fusjon for Peter Cook

Sir Peter Cook og Blakstad Haffner arkitekter fusjonerer for å lage «en solid plattform for å skape visjonær arkitektur».

Sir Peter Cook og Blakstad Haffner arkitekter fusjonerer for å lage «en solid plattform for å skape visjonær arkitektur».

Sir Peter Cook og Blakstad Haffner arkitekter fusjonerer og blir CHAP – Cook Haffner Architecture Platform. Foto: CHAP

>

Etter flere års faglig samarbeid slår nå Sir Peter Cooks praksis (CRAB) seg sammen med Blakstad Haffner arkitekter. Nytt navn på kontoret er CHAP – Cook Haffner Architecture Platform.

Sir Peter Cook omtales i en pressemelding fra det sammenslåtte selskapet som «et internasjonalt ikon i moderne arkitektur». Han har flere æresdoktorgrader og tegningene hans har blant annet vært utstilt i Moma, Centre Pompidou, Dam Frankfurt, Frac Orleans, M+ Hong Kong og V&A i London.

Viktige tegninger

Cook er kjent som arkitekt for Kunsthaus Graz. I tillegg har hans ubygde prosjekter, tegnet med Archigram som Plug-in City, fått omfattende oppmerksomhet. Disse tegningene sees på som «prosjekter som viser nye måter å forme byen og bebo den på». Denne våren er Cook utstilt på Louisiana, Danmark, og han har også skrevet en rekke bøker om arkitektur.

Cooks lange relasjon til Oslo er dokumentert både gjennom hans tegninger og teoretiske praksis, som går tilbake til hans første utstilling på Kunstnernes hus i 1966.

>

Sir Peter Cook er kjent for sine mange illustrasjoner av «nye måter å forme byen og bebo den på». Foto: CHAP

Begynte i campingvogn

Erlend Blakstad Haffner startet sin praksis med Fantastic Norway i en rød campingvogn. Den ble benyttet til å besøke over 30 byer og tettsteder i Norge, for å skape dialog og oppmerksomhet rundt arkitektur og stedsutvikling. Senere var han programleder for en tv-serie om arkitektur for NRK.

Medvirkningsmetodikken ble siden brukt aktivt i utformingen av Utøya etter 22. juli, hvor Blakstad Haffner hadde en sentral rolle på vegne av AUF i utformingen av Hegnhuset og de andre nye bygningene på øya. De siste årene har Blakstad Haffner ledet Blakstad Haffner arkitekters kontorer i Oslo og Beograd, hvor de særlig har arbeidet med store internasjonale prosjekter i Kina og Midtøsten.

Vil skape visjonær arkitektur

«Sir Peter Cook og Blakstad Haffner arkitekters faglige gjennomføringsevne og internasjonale kapasitet gir CHAP en solid plattform for å skape visjonær arkitektur. CHAP er lokalt forankret med en faglig ambisjon om skape prosjekter utover det vante, med overraskende og formsterke uttrykk», heter det i pressemeldingen.

CHAP har i dag rundt 40 ansatte i Oslo, Beograd og London. Kontoret arbeider internasjonalt og har pågående prosjekter i Midtøsten, Kina, Brasil, Serbia, Storbritannia og Norge.

Har du skiftet jobb? Ansatt en ny kollega? På bransjeflyttefot? Send oss gjerne en e-post om hva som rører seg i arkitektenes arbeidsliv: arkitektnytt@arkitektnytt.no

>
>
>