Ny partner i Lundhagem

Kaia Hellstrøm Krüger blir Lundhagems sjette partner.

Kaia Hellstrøm Krüger blir Lundhagems sjette partner.

Sort-hvitt portrett av Kaia Hellstrøm Krüger, partner i Lundhagem. Foto.

Kaia Hellstrøm Krüger har jobbet i Lundhagem i 15 år, med alt fra plan og regulering til gjennomføring.

Foto: Lundhagem
>

– Vi er glade for å kunne ønske Kaia velkommen inn i partnerskapet. Kaia har 15 års erfaring hos oss, og har utmerket seg på kundeprosjekter i alle størrelser. Hun har stor kapasitet og gjennomføringsevne, og har bidratt med mye strategisk viktig fagutvikling internt. Lundhagem er dessuten stolte over at halvparten av våre partnere nå er kvinner, noe som reflekterer vår satsing på mangfold, sier partner og faglig leder Mette Røsbekk, i en pressemelding.

Krüger har jobbet i alle faser fra plan og regulering til gjennomføring, og har særlig tung kompetanse innen større boligprosjekter og plan- og områdeutvikling. 

– Allsidighet, variasjon og grundighet er viktige kvaliteter hos Lundhagem og noe jeg har stor glede av i min arbeidshverdag. Det å nå tre inn i partnerskapet gir meg sterk motivasjon for å bidra til å videreutvikle den sterke organisasjonen vår, slik at vi kan fortsette å levere topp kvalitet på stadig mer komplekse prosjekter for både eksisterende og nye kunder, sier Krüger i pressemeldingen.

>
Gruppebilde av ledelsen i Lundhagem. Fra venstre: Einar Hagem, Kaia Hellstrøm Krüger, Svein Lund, Mette Røsbekk, Kristine Strøm-Gundersen, Jørgen Honningsvåg og Per Suul.  Foto.

Ledelsen i Lundhagem. Fra venstre: Einar Hagem, Kaia Hellstrøm Krüger, Svein Lund, Mette Røsbekk, Kristine Strøm-Gundersen, Jørgen Honningsvåg og Per Suul. 

Foto: Lundhagem

Satser på plan og regulering

Videreutvikling av plan- og reguleringskompetansen har vært et satsningsområde for kontoret de siste ti årene og utgjør nå om lag en fjerdedel av porteføljen.

-Det å kunne være med å utvikle premisser og rammer for stedsutvikling er noe vi synes er veldig spennende, i en tid da vi kollektivt må tenke nytt og få til bærekraftige løsninger. Allerede i planleggingsfasen tas viktige veivalg og beslutninger som legger grunnlaget for arkitektonisk kvalitet, gode nabolag, robuste løsninger, samt utvikling av gode og opplevelsesrike steder, sier Krüger.

Lundhagem ble etablert i 1990 av Svein Lund og Einar Hagem. Selskapet har i dag 65 ansatte og ledes av seks partnere.

>
>
>