Nytt styre i arkitekturmuseets venner

Arkitekturmuseets venner har fått et helt nytt styre. Nå ser valgkomiteens Erik Collett fram til at unge krefter skal ta over foreningen.

Arkitekturmuseets venner har fått et helt nytt styre. Nå ser valgkomiteens Erik Collett fram til at unge krefter skal ta over foreningen.

Nasjonalmuseet Arkitektur på Bankplassen i Oslo er for tiden stengt for rehabilitering. Arkitekturmuseets venner arbeider for arkitekturens betydning i Nasjonalmuseet.

Foto: Nasjonalmuseet
>

Etter å ha sittet over sin tilmålte tid, har hele styret i Arkitekturmuseets venner blitt skiftet ut. Erik Collett og Cecilie Wille har utgjort valgkomiteen i foreningen, og de har brukt høsten på å finne kandidater til det nye styret. 

De foreslåtte kandidatene ble enstemmig valgt før jul, og det nye styret består av Martin Dietrichson, Magne M. Wiggen, Atir Khan, Caroline Støvring, Siri Jæger Brudvik og Ingrid Dobloug Roede.

– Jeg tror vi har fått et kjempebra nytt styre. Her er det unge krefter med relevant kompetanse innen praktiserende arkitektur, organisasjonsliv og akademia. Nå er det opp til det nye styret å definere sine egne oppgaver framover. De må ikke være redde for å endre vedtektene, sier Erik Collett.

>

Diskusjon om egen eksistens

Norsk Arkitekturmuseums Venner ble stiftet i 1994 for å bidra til Arkitekturmuseets virksomhet. 

I henhold til foreningens vedtekter velges styret for to år av gangen. På grunn av covid og annet har styret sittet lenger enn dette, forklarer Cecilie Wille fra valgkomiteen. Tiden var derfor inne for å velge et helt nytt styre, også i lys av at samtlige styremedlemmer hadde sittet godt over tiden.

Tidligere styre har ved flere anledninger tatt opp diskusjonen om eget eksistensgrunnlag i og med at Arkitekturmuseet i opprinnelig form ikke lenger eksisterer. I et møte i venneforeningen i april var flertallet for at venneforeningen burde videreføres selv om foreningen per nå har «som formål gjennom medlemmenes egen innsats i samarbeid med museet å bidra til Arkitekturmuseets virksomhet».

Erik Collett fra valgkomiteen i Arkitekturmuseets venner er godt fornøyd med det nyvalgte styret.

Foto: Lisbeth Michelsen

Oppfordrer til samarbeid

Det nye styret står nå selvsagt fritt til å vurdere om foreningen bør få et litt annet formål gitt ny museumsstruktur. 

– I tillegg til nytt formål oppfordrer vi i valgkomiteen nytt styre til å sikre et godt samarbeid med Nasjonalmuseet og samtidig ha fokus på at museet på Bankplassen forbeholdes arkitekturutstillinger og -aktiviteter også i framtiden, sier Cecilie Wille.

Takker for innsatsen

Det nye styret skal ha sitt første møte 22. januar. De vil da konstituere seg selv, og velge en leder.

– Vi vet nok litt mer etter det, forteller nyslått styremedlem Siri Jæger Brudvik.

Til slutt presiserer Collett at det gamle styret i venneforeningen skal ha ros for jobben de har gjort.

– De har gjort en heltegjerning, men etter mange års innsats var likevel tiden moden for en utskiftning, avslutter Collett.

>
>
>