Obos-Siraj blir styreleder for Hovinbyen Sirkulære Oslo

Nye folk inn i styret til innovasjonsdistriktet Hovinbyen Sirkulære Oslo (HSO).

Nye folk inn i styret til innovasjonsdistriktet Hovinbyen Sirkulære Oslo (HSO).

Portrett av Daniel Kjorberg Siraj

Daniel Kjørberg Siraj (OBOS) blir styreleder for Hovinbyen Sirkulære Oslo, som jobber med at sirkularitet skal være «en drivkraft» i det enorme utbyggingsprosjektet på Oslo øst.

Foto: Trygve Indrelid/Obos
>

Det såkalte «innovasjonsdistriktet» Hovinbyen Sirkulære Oslo (HSO), har valgt nytt styre.

– Styret er bredt sammensatt av offentlige og private aktører innen sektorer som er helt nødvendig for å nå målene, uttaler daglig leder, Elin Schjenken Halvorsen, i en pressemelding fra HSO.

Hovinbyen er Oslos største utbyggingsområdet og ligger øst for Oslo sentrum. HSO jobber med at sirkularitet skal være «en drivkraft» i utbyggingsprosjektet. 

– Vi er svært fornøyde med å ha fått med oss de viktigste aktørene i vårt område, som både representerer de største utviklingsprosjektene, næringslivet, samt utdanning og kunnskapsmiljøene, sier Halvorsen. 

>

En drivkraft

Hovinbyen er Oslos største utbyggingsområdet og ligger øst for Oslo sentrum. HSO jobber med at sirkularitet skal være «en drivkraft» i utbyggingsprosjektet. 

– Vi er svært fornøyde med å ha fått med oss de viktigste aktørene i vårt område, som både representerer de største utviklingsprosjektene, næringslivet, samt utdanning og kunnskapsmiljøene, sier Halvorsen. 

Nytt styre i Hovinbyen sirkulære Oslo. Fra høyre bakerst: Hans Petter Karlsen (REG), Remi Pettersen (Kuben yrkesarena), Mathis Grimstad (Stor-Oslo Eiendom), Thomas Holth (Økern Sentrum), Knut Inderhaug (Hafslund Oslo Celsio), Malin Gjellestad (NOE). Første rad fra høyre: Eli Grimsby (Oslobygg), Elin Schjenken Halvorsen (HSO), Christian Andersen (Norsk Gjenvinning), Daniel Kjørberg Siraj (OBOS).

Foto: Hovinbyen sirkulære Oslo

Obos-sjef i styret

Det nye styret ledes av Daniel K. Siraj, konsernsjef i OBOS. I tillegg er følgende personer valgt ut i styret: Knut Inderhaug (Hafslund Oslo Celsio), Remi Pettersen (Kuben yrkesarena), Eli Grimsby (Oslobygg), Malin Gjellestad (byrådsavdeling for næring og eierskap), Hans Petter Karlsen (Renovasjon- og gjenvinningsetaten), Thomas Holth (Økern Sentrum), Mathis Grimstad (Stor-Oslo eiendom) og Christian Anderssen (Norsk Gjenvinning).

Eli Grimsby i Oslobygg forklarer at deres deltakelse handler om at de ønsker å bidra til å gjøre Oslo til en bedre by.

– Dette får vi bare til dersom vi samarbeider med andre ambisiøse aktører som ønsker å se by-, kunnskaps- og næringsutvikling i en tettere sammenheng. Hovedmotivasjonen min for å ta organisasjonen inn i samarbeidet i HSO er troen på at vi vil få til reell endring raskere og bedre enn om vi arbeider hver for oss, sier Grimsby i pressemeldingen. 

Tenker kjøling og oppvarming

Knut Inderhaug, direktør i Hafslund Oslo Celsio, forklarer at området Økern/Ulven er et viktig vekstområde for dem. De har i dag virksomheter på Haraldrud og drifter en energisentral på Ulven der de utnytter overskuddsvarme fra et datasenter.

– Gjennom Hovinbyen Energy Hub, som vi eier sammen med OBOS, er vi i gang med å bygge en ny energisentral for produksjon av kjøling til vekstområdet. Fremover vil Celsio kunne tilby næringsaktørene i området en totalløsning for kjøling og oppvarming basert på miljøvennlig, sirkulær energi. Vi vil delta aktivt i HSO og samarbeide godt med de andre medlemmene for å bidra til at innovasjonsdistriktet når sine mål».

>
>
>