Opphever frifinnelsen

Høyesterett opphevet mandag frifinnelsen av Tjøme-arkitekt Rune Breili. Nå må saken behandles på nytt i lagmannsretten.

Høyesterett opphevet mandag frifinnelsen av Tjøme-arkitekt Rune Breili. Nå må saken behandles på nytt i lagmannsretten.

Rune Breili fremfor Høyesterett. Foto.

Arkitekt Rune Breili utenfor Høyesterett, som tidligere i juni behandlet saken om korrupsjonsanklagen. Nå sendes saken tilbake til lagmannsretten.

Foto: Torgeir Holljen Thon
>

Mandag ble frifinnelsen av den korrupsjonstiltalte Tjøme-arkitekten Rune Breili opphevet av Høyesterett. Breili ble sammen med tidligere byggesaksbehandler Harald Svendsen først dømt i tingretten, så frifunnet i lagmannsretten. Nå må saken behandles på ny i lagmannsretten.

Høyesterett er kommet til at lagmannsretten bygde på en uriktig lovtolkning.

– Jeg mener de oppstiller en altfor skjønnsmessig norm. Det mener jeg er rettssikkerhetsmessig uheldig, sier Anders Brosveet, som er Breilis forsvarer, til NRK.

Vennetjenester

Arkitekten og den tidligere byggesakslederen ble tiltalt for grov korrupsjon etter at Svendsen fikk gratis hjelp fra Breili til å tegne sitt eget hus i Mølledammen på Tjøme. De to er gamle venner og har hele tiden hevdet at det har handlet om vennetjenester, noe som ikke er straffbart.

– Jeg hadde gjort det igjen hvis det var behov for det. Vennskapet vårt har ikke endret seg. Hvis du har en god gammel venn som begynner i Plan og bygg, så kan man plutselig ikke være venner lenger? Du forventer ikke å få noe igjen av en venn, sa Breili til Arkitektnytt da saken var oppe i Høyesterett tidligere i juni.

>
Norges Høyesterett, stort bygg i rød og grå mur. Foto.

Høyesterett kom fram til at lagmannsretten har bygd på en uriktig lovanvendelse.

Foto: Helge Høifødt / Wikimedia Commons

Uriktig lovanvendelse

Høyesteretts avgjørelse dreier seg om hva som ligger i vilkåret «i anledning av stilling» i straffelovens korrupsjonsbestemmelse. Økokrim mente lagmannsretten hadde tolket korrupsjonsbestemmelsen feil, og at det var viktig med en avklaring av hva som ligger i vilkåret.

Lagmannsretten har bygd på en uriktig lovanvendelse, heter det i høyesterettsdommen. Lagmannsretten har stilt krav om årsakssammenheng mellom Svendens stilling og de tjenestene som ble gitt fra Breili. Med det strenge strafferettslige beviskravet har retten ikke kunnet utelukke at arkitekttegningene ville blitt gitt til Svendsens uavhengig av hans stilling.

Fornøyd

Retten skulle i stedet vurdert om de faktiske omstendighetene som ble funnet bevist, var slik at det forelå en tilstrekkelig sterk og tydelig tilknytning mellom tjenestene og Svendens stilling, heter det i høyesterettsdommen.

Dersom en slik sammenheng ble konstatert, skulle lagmannsretten, som ledd i vurderingen av subjektiv skyld, tatt stilling til om Breili og Svendsen var kjent med disse faktiske omstendighetene.

Økokrim-sjef Pål Lønseth er fornøyd med avgjørelsen.

– Vi anket fordi vi mener at lagmannsretten brukte korrupsjonsbestemmelsen feil da de frifant. Vi er glade for at Høyesterett er enige i det, sier Lønseth til NRK.

>
>
>