Opprørt over prispause for byggkvalitetspris

Arkitekter og ingeniører vil ha opprør mot at regjeringen har satt Statens Pris for byggkvalitet på pause.

Arkitekter og ingeniører vil ha opprør mot at regjeringen har satt Statens Pris for byggkvalitet på pause.

Bilde av Rådgivende ingeniørers forening (RIF) Liv Kari Skudal Hansteen og administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Steinar Skjerdingstad.

Administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Steinar Skjerdingstad og Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende ingeniørers forening (RIF). 

Foto: Arkitektbedriftene
>

«På grunn av et stramt budsjett vil ikke Kommunal- og distriksdepartementet dele ut prisen i år», heter det kort på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider. Dette får Rådgivende ingeniørers forening (RIF) og Arkitektbedriftene til å reagere. 

Pressemeldingen om reaksjonene har tittelen «OPPRØR MOT PAUSE AV STATENS PRIS FOR BYGGKVALITET». 

– Er staten så fattig at vi de ikke har råd til å dele ut en pris for byggkvalitet, spør de to organisasjonene. 

Kortsiktig og ubegripelig

Statens pris for byggkvalitet ble første gang utdelt i 2018. Dette var da en videreføring av Statens byggeskikkpris, som ble delt ut første gang i 1983. I 2022 gikk prisen til ZEB-laboratoriet i Trondheim. 

De påpeker at Norge står midt i det grønne skifte og at prisen har vært «en viktig inspirasjonskilde for å løfte frem de gode eksemplene og innovasjonskraften i byggebransjen», som med prisen til ZEB-laboratoriet i fjor og Kristian Augusts gate 13, Oslo i 2021.

– I en tid der vi har et mindre økonomisk handlingsrom og samtidig har dårlig tid til komme opp med konkrete klimaløsninger, er prisen viktig for å frem forbilder for innovative grønne bygg som både har fremragende arkitektur og de gode byggetekniske løsningene. Da blir både kortsiktig og feil å skylde på et stramt budsjett. Staten har rett og slett ikke råd til å la være, sier Skudal Hansteen i pressemeldingen.

Alternative måter

Skjerdingstad mener prisen kan være noe bransjen kan strekke seg etter når verden skal nå bærekraftsmålene innen 2030.

– Byggsektoren er spesielt viktig for å bidra til miljømessig bærekraft og lavere utslipp. Her må departementet snu. Alternativt må det finnes andre måter å få gjennomført juryarbeidet og få delt ut prisen på, sier Skjerdingstad.

Ingen pris, mer dialog

Kommunal- og distriksdepartementet svarer til Arkitektur at de nå registrerer, via tilbakemeldingene fra bransjen, at Statens pris for byggkvalitet blir sett på som en viktig utmerkelse.

– Jeg er glad den skaper engasjement. Dessverre fører strammere budsjetter til krevende prioriteringer. Det får også konsekvenser for Statens pris for byggkvalitet. Som følge av dette har departementet besluttet at prisen ikke skal deles ut i 2023, sier statssekretær Nancy Porsanger Anti (Sp) til Arkitektur. 

Hun mener at selv om Statens pris for byggkvalitet ikke skal deles ut i 2023 er regjeringen like opptatt av byggenes rolle i det grønne skiftet.

– Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen spiller en viktig rolle for redusert utslipp, og regjeringen er opptatt av å legge til rette for grønn omstilling i næringen. Vi har derfor invitert næringen til dialog om klimapartnerskap. Mer sirkulære løsninger og bruk av mer klimavennlige materialer vil være blant temaene for dialog, understreker Anti. 

>
>
>