Partnerskap for LPO og Favn

LPO eier nå 51 prosent av det bergenske arkitektkontoret Favn arkitekter. Nytt navn blir Favn LPO arkitekter

LPO eier nå 51 prosent av det bergenske arkitektkontoret Favn arkitekter. Nytt navn blir Favn LPO arkitekter

3 mennesker signerer en kontrakt. Foto.

– At Favn LPO også gjenspeiler den demokratiske eierstrukturen som har preget LPOs oppbygging, der alle ansatte får muligheten til å kjøpe seg inn som likeverdige partnere, anser jeg som et viktig moment for å bevare og foredle bedriftskulturen, sier Christian Nørgaard Madsen, daglig leder i LPO arkitekter (t.h). Her under kontraktssignering.

Foto: LPO arkitekter
>

– Muligheten gir oss en stabil og god tilstedeværelse i Bergensområdet. Det vil både være bra for kontinuiteten i prosjektene vi allerede har der, og gi styrkede muligheter for fremtidige oppgaver og videre vekst i et utvidet marked for LPO, forklarer Christian Nørgaard Madsen, daglig leder i LPO arkitekter i en pressemelding.

Denne felles satsingen kommer som følge av at LPO den siste tiden har fått økt oppdragsmengde med flere store og langsiktige oppgaver på Vestlandet, heter det videre.

Skole og utdanning

Favn arkitekter ble startet i Bergen sentrum så sent som i januar 2022, men de syv partnerne kan skilte med bred kompetanse og erfaring med ulike oppgaver fra byplan til bolig, kontor og utstilling, og har spisskompetanse innenfor oppvekst, skole og utdanning.

– Partnerskapet tilfører lang erfaring på områder vi har lite av i vår portefølje, som for eksempel skole og utdanning. Motsatt vei beriker LPO det bergenske kontoret med stor geografisk dekning og omfattende kompetanse og kapasitet i hele arkitektfaget på områder som blant annet stedsutvikling, arkitektur og utstilling, sier Madsen.

>
Portrett av Gro Haveland. Foto.

Gro Haveland, daglig leder i Favn.

Foto: LPO arkitekter

Stor betydning

Daglig leder i Favn, Gro Haveland, er på sin side tilfreds med den nye samarbeidspartnerens kapasitet og spisskompetanse:

– Vi er overbevist om at det vil ha stor betydning for videre faglig utvikling og kompetanseutveksling, sier Haveland i pressemeldingen.

LPO består allerede av over hundre ansatte arkitekter, visualiseringseksperter og tekniske tegnere, hvorav 77 er likeverdige partnere.

LPO har kontorer i Lillehammer, Longyearbyen og Oslo, og ble etablert av Lars Haukeland, Pål Henry Engh og Ola Aasness i 1982.

>
>
>