PBE: Lover færre mangelbrev

Noen mangelbrev kunne vært unngått, innrømmer PBE-direktør i Oslo. Nå inviterer hun arkitektorganisasjonene til dialog om saksbehandlingstiden i hovedstaden.

Noen mangelbrev kunne vært unngått, innrømmer PBE-direktør i Oslo. Nå inviterer hun arkitektorganisasjonene til dialog om saksbehandlingstiden i hovedstaden.

Portrett av Siri Gauthun Kielland med undersiden av en bro i bakgrunnen. Foto.

PBE i Oslo har nå iverksatt flere tiltak for å redusere omfanget av mangelbrev, forteller etatsdirektør Siri Kielland til Dagens Næringsliv.

Foto: Tom A. Kolstad
>

– Vi jobber nå målrettet for å redusere antallet mangelbrev i hver enkelt byggesak. Det vil alltid finnes søknader som er så mangelfulle at vi må gå runder og skriftlig be om mer informasjon. Men vi ser også at noen av mangelbrevene vi sendte ut tidligere, kunne vært unngått, sier direktør for Plan- og bygningsetaten i Oslo (PBE), Siri Kielland, til Dagens Næringsliv (DN).

Den siste tiden har PBE i Oslo vært utsatt har hard kritikk fra arkitektstanden, der flere har beskyldt etaten for å jukse med saksbehandlingen og sende ut mangelbrev like før fristen for å behandle ferdig saker går ut. Dette har gjort at mange har måttet vente mye lengre enn lovens saksbehandlingstid på tolv uker, og kritikken går på at etaten, ved å sende ut brev om ubetydelige mangler rett før fristen, kan tilbakestille saksbehandlingstiden, og dermed unngå å bryte loven.

Etaten har nå iverksatt to tiltak for å redusere omfanget av mangelbrev, forteller Kielland til DN: Det skal nå som hovedregel kun sendes ut ett mangelbrev i hver byggesak, med mindre det oppstår større endringer i prosjektet underveis, og saksbehandlere oppfordres til å ringe fremfor å sende ut mangelbrev når de identifiserer mindre feil og usikkerhetsmomenter som kan oppklares raskt.

>
Portrett av Siri Jæger Brudvik.

OAF-leder Siri Jæger Brudvik har lenge prøvd å få i gang dialog med PBE. Nå blir hun invitert inn av etaten.

Foto: Mad arkitekter

Inviterer til nye samtaler

– Kanskje kunne man løst noen problemstillinger med å ta en kjapp telefon til ansvarlig søker og be om suppleringer, i stedet for at man må sende ut et mangelbrev, sa OAF-leder Siri Jæger Brudvik til Arkitektnytt i februar. OAF hadde da, sammen med NAL og Arkitektbedriftene, lenge forsøkt å få i stand dialog med PBE for å etablere en mer konstruktiv dialog mellom bransjen og etaten. 

DN har også skrevet at flere tidligere saksbehandlere har fortalt at de jevnlig fikk nullstilt saksbehandlingstiden for å unngå registrering av lovbrudd i byggesaker. 

Etatsdirektøren mener det er uakseptabelt å bruke mangelbrev på denne måten, og sier hun ikke kjenner til tilfeller der det har skjedd. Hun innrømmer likevel at enkelte forhold DN har omtalt har forekommet i etaten.

– Det er riktig at saksbehandlere har vært under høyt arbeidspress, og det stemmer at man tilbake i tid hadde overtidsaksjoner, der vi måtte ta skippertak når mange søknader hadde hopet seg opp. Det var uheldig, men det har vi ikke hatt siden mars 2020, sier Kielland til avisen.

Kielland har nå invitert Arkitektbedriftene, NAL og OAF til nye samtaler.

>
>
>