Regjeringen legger ned Statens pris for byggkvalitet

Etter 40 år med byggeskikkpris legger regjeringen ned Statens pris for byggkvalitet. – Svært beklagelig, mener Arkitektbedriftene-leder Steinar Skjerdingstad, som mener prisen har vært en inspirasjonskilde.

Etter 40 år med byggeskikkpris legger regjeringen ned Statens pris for byggkvalitet. – Svært beklagelig, mener Arkitektbedriftene-leder Steinar Skjerdingstad, som mener prisen har vært en inspirasjonskilde.

Sigbjørn Gjelsvik har besluttet å avvikle Statens pris for byggkvalitet, men mener regjeringen fortsatt er opptatt av å løfte fram god arkitektur, blant annet gjennom Doga.

Foto: Trond A. Isaksen
>

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) legger ned Statens pris for byggkvalitet. «Strammere budsjett fører dessverre til krevende prioriteringer», oppgir ministeren som begrunnelse for at prisen nå avvikles, i et brev til Rådet for bygg, anlegg og eiendom (BAE-rådet).

– Dette er svært beklagelig, mener Steinar Skjerdingstad, leder for BAE-rådet og Arkitektbedriftene i Norge. 

>

Stramt budsjett

Det var også stramt budsjett som ble oppgitt som grunn da regjeringen først besluttet å ikke dele ut prisen i år. BAE-rådet tok da kontakt med departementet, i håp om forsikringer om at prisen ville deles ut igjen neste år. I stedet legges den altså ned.

– Prisen har vært en hederspris som har løftet frem nye forbildebygg som har vært med å bidra til å heve, fornye og utvikle byggekvalitet lokalt og nasjonalt. Dette er en viktig pris for BAE-næringen i forbindelse med å ha fokus på det grønne skiftet i fastlands-Norges største næring. Prisen har vært en viktig inspirasjonskilde for å løfte frem de gode eksemplene og innovasjonskraften i bygge, anlegg og eiendomsbransjen. Alt dette arbeidet fjernes nå med et pennestrøk av statsråd Gjelsvik, sier Skjerdingstad.

– Vi håper ikke dette er et eksempel på klima- og bærekraftsengasjementet til statsråd Gjelsvik, fortsetter han.

Portrettfoto av Steinar Skjerdingstad, leder av Arkitektbedriftene.

Arkitektbedriftenes Steinar Skjerdingstad er skuffet over beslutningen.

Foto: Arkitektbedriftene

Gjelsvik: – Opptatt av å løfte fram god arkitektur

«Avviklinga betyr på ingen måte at regjeringa ikke er opptatt av å løfte fram god arkitektur, og skape attraktive og bærekraftige byer og tettsteder», skriver Gjelsvik i brevet, og påpeker at han har satt ned en interdepartemental arbeidsgruppe som nå går gjennom gjeldende politikk og virkemiddel for de bygde omgivelsene, og de vurderer om det er nødvendig med bedre samordning av statlig politikk eller nye statlige tiltak. 

Gjelsvik påpeker også at regjeringen har ansvar for DOGA, som deler ut flere priser, og at regjeringen ellers også er opptatt av byggs rolle i det grønne skiftet, og derfor har invitert næringa til dialog om klimapartnerskap, der mer sirkulære løsninger og bruk av mer klimavennlige materialer skal diskuteres.

Prisen har blitt delt ut siden 2018, som en videreføring av Statens byggeskikkspris (1983-2016). Sist prisen ble delt ut, i 2022, gikk den til ZEB-laboratoriet i Trondheim, tegnet av Link arkitektur. 

– Er opptatt av god arkitektur

Arkitektur har også spurt Gjelsvik om å utdype nedleggelsen. Han gjentar at dette handler om strammere budsjett og mindre økonomisk handlingsrom.

– Strammere budsjett fører til krevende prioriteringer, som får konsekvenser på mange områder. Dette er bakgrunnen for at vi nå har bestemt at «Statens pris for byggkvalitet» blir avvikla, svarer Gjelsvik i en e-post. 

– Er dere ikke redd for at det ser ut som om staten/regjeringen ikke er så opptatt av byggkvalitet når Statens pris for byggkvalitet legges ned?

– Avviklinga betyr på ingen måte at regjeringa ikke er opptatt av å løfte fram god arkitektur og skape attraktive og bærekraftige byer og tettsteder. I 2022 overtok jeg som statsråd ansvaret for den statlige arkitekturpolitikken. Da satte jeg ned en interdepartemental arbeidsgruppe som nå går gjennom gjeldende politikk og virkemiddel for de bygde omgivelsene. De vurderer om det er nødvendig med bedre samordning av statlig politikk eller nye statlige tiltak. 

Viser til DOGA

Gjelsvik viser også til at departementet hans i 2022 overtok også ansvaret for oppfølging av Stiftelsen Design og arkitektur Norge (DOGA). Han viser videre til at DOGA er en del av regjeringas virkemiddelapparat for innovasjon og verdiskaping, og en rådgiver for regjeringa på design- og arkitekturfeltet. I tillegg deler DOGA ut flere priser som skal hedre forbildeprosjekter innen norsk design og arkitektur.

– Er byggkvalitet noe man bør vektlegge mindre i dårlige tider?

– Regjeringa er opptatt av byggenes rolle i det grønne skiftet, og å legge til rette for grønn omstilling i næringa. Jeg har derfor invitert næringa til dialog om klimapartnerskap. Mer sirkulære løsninger og bruk av mer klimavennlig materiale vil være blant temaene for dialog. Jeg ser fram til dette samarbeidet, og tror at vi sammen kan finne gode løsninger for framtida, svarer Gjelsvik. 

>
>
>