Riksantikvaren flytter til Grønland

Riksantikvaren skal redusere sine arealer og flytter til gammelt trelastlager i Schweigaards gate 28 på Grønland i Oslo. 

Riksantikvaren skal redusere sine arealer og flytter til gammelt trelastlager i Schweigaards gate 28 på Grønland i Oslo. 

Slik ser Schweigaards gate 28, Riksantikvarens kommende nye hjem, ut i dag.

Foto: Riksantikvaren
>

Riksantikvaren har inngått leiekontrakt med Reitan Eiendom for det gamle trelastlageret i Schweigaards gate 28 på Grønland i Oslo. Fra 1. januar 2025 er Riksantikvaren på plass i nye kontorlokaler.

Riksantikvaren forlater dermed Dronningens gate 13, hvor direktoratet har holdt til siden 1991.  

– I tråd med statens retningslinjer reduserer vi areal sammenlignet med i dag, men vi får arbeidsplasser som er tilpasset dagens behov. Spesielt ser vi frem til at vårt store fagbibliotek kommer ned på gateplan, slik at det blir enklere for alle å besøke og bruke vårt bibliotek. Målet er at det skal kunne fungere som et samlingspunkt for arrangementer og for alle som er interessert i kulturmiljøvern, sier riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding.

>

Opprinnelig trelastlager

Schweigaards gate 28 var opprinnelig et trelastlager oppført rundt 1910 av arkitekten Harald Kaas, og det ligger i et område av byen der trelastvirksomheten har tradisjoner tilbake til 1600-tallet. Trelastlageret ble fredet i 1997. 

I 2003 brant bygningen, og bare en sterkt skadet murfasade stod igjen. Byantikvaren i Oslo og Riksantikvaren ønsket å bevare den gamle fasaden. Den ble restaurert til sitt opprinnelige uttrykk, slik at vi i dag kan se en sjelden og bølgende fasade i jugendstil midt i travle Schweigaards gate. Slik forteller trelastlageret fortsatt om historien gjennom en av byens mest spesielle fasader.  

–  Vi ser frem til å flytte inn i et bygg med identitet og særpreg. Dette er en bygning som gir tilhørighet og identitet til Schweigaards gate, og med en fredet fasade som det ikke finnes maken til i byen. Trelastlageret blir en arbeidsplass hvor vi kan leve opp til de verdiene vi jobber for i hverdagen, sier Geiran.

Foto av Hanna Geiran

Riksantikvar Hanna Geiran.

Foto: Riksantikvaren

Tilpasses før innflytting

Kontrakten om Trelastlageret er godkjent av Klima- og miljødepartementet og Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, og Riksantikvaren har brukt Statsbygg som rådgiver gjennom prosessen. Reitangruppen går nå i gang med nødvendige tilpasninger av lokalene før innflyttingen. 

Direktoratet Riksantikvaren er underlagt Klima- og miljødepartementet, og er departementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren er den overordnete kulturminnemyndigheten og ansvarlig for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken. Direktoratet har et faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmannen på Svalbard og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet.

>
>
>