Rodeo og Nordic skal utvikle NRK Normannsløkka

Team Rodeo og Nordic – Office of Architecture har vunnet oppdraget om byutvikling og planlegging av NRKs nye hovedkvarter på Normannsløkka i Oslo.

Team Rodeo og Nordic – Office of Architecture har vunnet oppdraget om byutvikling og planlegging av NRKs nye hovedkvarter på Normannsløkka i Oslo.

Et flyfoto av NRKs nye tomt på Ensjø. NRK er godt fornøyd med valg av tomt til nytt hovedkontor. Her er det både god utsikt og enkle grunnforhold. – Det må graves og sprenges litt, men det er ganske forutsigbart, sier prosjektdirektør i NRK Jon Espen Lohne.

NRK har vedtatt å flytte sitt hovedkvarter fra Marienlyst til Ensjø. Utviklingen av Normannsløkka – også kjent som Ensjøveien 3-7 i Bydel Gamle Oslo - skal legge til rette for etablering av det framtidige hovedkontoret. Reguleringsarbeidet er allerede i gang. Foto: NRK

Foto: NRK
>

NRK kjøpte i fjor tre eiendommer med hvert sitt beskjedne industrilokale fra henholdsvis Ferd Eiendom og Axer Eiendom for til sammen 800 millioner kroner, og skal om noen år flytte ut av sine nåværende lokaler på Marienlyst i Oslo.

Reguleringsprosessen for tomtene er nå i full gang, og i dag ble det klart at det er Team Rodeo-Nordic som har vunnet oppdraget om byutvikling og planlegging av det nye hovedkvarteret på Normannsløkka.

– Dette er et samfunnsoppdrag av både nasjonal og lokal interesse. Det nye hovedkontoret utvikles i møtet mellom den framvoksende bydelen Ensjø og byens historie på Kampen og Tøyen. Målet må være å skape et nytt kapittel i Oslos miljøvennlige byutvikling. Vi ser fram til å gi oss i kast med oppgaven sammen med NRKs prosjektgruppe, sier daglig leder i Rodeo arkitekter, Timon Linderud, i en pressemelding fra arkitektkontoret.

>

Rodeo arkitekter og Nordic – Office of Architecture skal planlegge NRKs nye hovedkontor på Ensjø i Oslo. Fra venstre. Erik Sevestre, prosjektleder og seniorarkitekt i Nordic, Camilla Aschehoug, prosjektleder nytt hovedkontor NRK, Timon Linderud, prosjektleder og daglig leder i Rodeo, og Jon Espen Lohne, prosjektdirektør nytt hovedkontor NRK. Foto: Jenny Mäki/Rodeo

Anbudsprosess

Rent formelt har NRK hatt en anbudsprosess der de valgte tre ulike team til å bistå i reguleringen. I tillegg til Rodeo-Nordic ble White arkitekter og Gottlieb Paludan Architects og Civitas og A-lab valgt ut av NRK. Tidligere i vinter gjennomførte White og Gottlieb Paludan en faktabasert stedsanalyse, som er sendt videre til kommunen.

Team Rodeo-Nordic har også tidligere vært med i prosessen med å gi rikskringkasteren lokaliseringsråd.

Forbildeprosjekt

I pressemeldingen legges det vekt på NRKs høye ambisjoner knyttet til miljø og bærekraft for det nye hovedkontoret. Dette vil være et sentralt tema gjennom hele reguleringsprosessen, heter det videre

Erik Sevestre i Nordic - Office of Architecture forteller at teamet vil jobbe for et forbildeprosjekt:

– Å få NRK til Ensjø åpner mange spennende muligheter for urbane kvaliteter og gode synergier i møtet mellom fremtidens mediehus, byen og lokalmiljøet. Vi skal gjøre vårt for å skape en best mulig prosess for å optimalisere rammene for videreutvikling av NRK-tomten, sier Sevestre i Nordic.

>
>
>