Skifter navn til Add arkitekter

Mye har skjedd med arkitektkontoret siden oppstart i 1998. Nå skifter Dyrvik Arkitekter navn til Add arkitekter, for å reflektere et større mangfold i ledelsen.

Mye har skjedd med arkitektkontoret siden oppstart i 1998. Nå skifter Dyrvik Arkitekter navn til Add arkitekter, for å reflektere et større mangfold i ledelsen.

Add Arkitekter Partnere. Foto

De ansvarlige partnerne i selskapet, som også utgjør Add arkitekters faglige ledelse, er i dag Camilla Molden, Eli Grønn, Fridtjov Bergsgard, Geir Dyrvik, Halvor Bergan og Torgeir Esmann.

Foto: David Torch/Add arkitekter
>

«Verden er i endring. Det er vi også», skriver kontoret som inntil nylig het Dyrvik Arkitekter, i en pressemelding hvor de annonserer at kontoret skifter navn til Add arkitekter. 

Navneskiftet skal tydeliggjøre endringer i firmaets eierskap, som har vokst siden 2019. Navnet skal reflektere dette nye mangfoldet, sier daglig leder og partner Halvor Bergan i meldingen.

I firmaets nye eiermodell kan alle ansatte være eiere, og firmaet er organisert i en modell med partnere og assosierte partnere.

– Det er på høy tid at denne endringen blir tydelig i navnet også, sier styreleder Geir Dyrvik.

>

Bransjens mest sultne

«I Add arkitekter jobber i dag noen av bransjens mest erfarne arkitekter side om side med noen av
bransjens mest sultne», skriver de selv. 

– Det gjør at vi med kunnskap og nysgjerrighet kan fortsette å utvikle arkitektoniske svar på oppgaver
innenfor urbanisme, planlegging og arkitektur for våre oppdragsgivere, sier Halvor Bergan.

Kontoret understreker at Add Arkitekter skal vidreføre kontorets fokus på å levere arkitektonisk kvalitet og funksjonalitet, basert på bærekraftige prinsipper og løsninger.

Samtidig med navnebyttet, lanserer Add arkitekter sine nye hjemmesider.

Add arkitekter samlet

I dag består arkitektkontoret Add arkitekter av 43 ansatte, som jobber med urbanisme, plan og arkitektur for private og offentlige oppdragsgivere.

Foto: Add arkitekter

Mye har skjedd på 25 år

Geir Dyrvik og Knut Fabritius startet Dyrvik Arkitekter på Hjula Væveri i 1998. I dag består kontoret av 43 ansatte, som jobber med urbanisme, plan og arkitektur for private og offentlige oppdragsgivere.

Kontorets visjon ved oppstart var å skape et levende fagmiljø av arkitekter med forskjellig bakgrunn og alder. Målet var å skape arkitektur av høy kvalitet for mange.

Visjonene og målene tror de fremdeles på, skriver kontoret, men begrunner navnebyttet med at de på de 25 årene som har gått siden oppstart også har tatt til seg mange nye ideer og perspektiver som de bruker i prosjektene de jobber på.

De ansvarlige partnerne i selskapet, som også utgjør Adds faglige ledelse, er i dag Camilla Molden, Eli Grønn, Fridtjov Bergsgard, Geir Dyrvik, Halvor Bergan og Torgeir Esmann.

>
>
>