Sommeren på kontoret

Seks studenter bruker sommeren til tverrfaglig utforsking av kontorets rolle i byen. De vil åpne opp de lukkete kontorbygningene og slippe kontoristene ut i gatene.

Seks studenter bruker sommeren til tverrfaglig utforsking av kontorets rolle i byen. De vil åpne opp de lukkete kontorbygningene og slippe kontoristene ut i gatene.

Studentene i studentsommerprosjektet arrangerte onsdag popup-kontor i Vika i Oslo sentrum. Her spurte de forbipasserende om hva fremtidens kontorbygninger bør tilby nabolaget sitt. Foto: Kaveh Kawousi

>

På Swecos hovedkontor på Vækerø, vest i Oslo, sitter de to studentene Louise Holsing Odden og Eirik Bruun. De har tidligere på dagen plassert pulter og annet kontorutstyr på gateplan i Vika, snakket med forbipasserende og plukket opp gatens kunnskap og meninger om kontorbyggenes fremtid.

Det hele er en del av Sweco og Aspelin Ramms sommerstudentprosjekt hvor seks studenter skal undersøke «hvilken rolle kontorbyggene har i nabolagene de befinner seg i, og utforske hvilke funksjoner de kan tilby utover å være nettopp et kontor?»

– Vi har jobbet med nabolagskontoret og utforsket hvordan et nabolag kan få flere fordeler av at et kontor etablerer seg der – hvordan det kan skapes gode synergier både mellom dem som bor i området og mellom dem som arbeider der, forklarer Odden til Arkitektnytt.

Hun studerer arkitektur ved NTNU og har tidligere vært på utveksling ved København Universitet.

– Må fortjene sin plass

Odden og de fem andre studentene har videre sett på hvordan kontorene konkret kan og bør skape merverdi for et nabolag og bylivet.

– Kontorbygningen bør åpnes opp på en helt annen måte enn før. Vi har sett på løsninger hvor for eksempel en kantine kan brukes til leksehjelp på ettermiddags- og kveldstid. Det vi prøver å forstå er hvorfor dette ikke skjer i dag og hvordan vi kan legge til rette for at det kan skje i fremtiden, sier hun.

Det underliggende premisset i prosjektet er dermed både et ønske om å effektivisere plassen kontorene bruker i byen og se på hvordan de samme kontorene kan gi mer tilbake til byen.

– Store plasskrevende kontorer må fremover forsvare hvorfor akkurat de skal ligge på byens mest sentrale tomter, hvor det nå også bor masse mennesker. I dag er deres egen funksjon ofte å være et introvert kontorbygg uten annen bruk, forklarer Bruun som holder på med en master i landskapsarkitektur og urbanisme i København og har også studert by- og regionplanlegging ved NMBU.

>
  • Louise Holsing Odden, studerer arkitektur ved NTNU og har tidligere vært på utveksling ved København Universitet. Foto: Marte Hortemo

  • Eirik Bruun holder på med en master i landskapsarkitektur og urbanisme i København og har også studert by- og regionplanlegging ved NMBU. Foto: Marte Hortemo

Åpne opp, og slippe løs

Landskapsarkitektstudenten Bruun mener det er en tapt mulighet både for dem som eier byggene, men mest av alt for resten av byen.

– Det finnes ingen fasit, men det dreier seg om hvordan vi fyller arealene våre og hvordan de designes. Vi må tenke nytt om dagens arealfordeling og bryte ned noen av de standarden som finnes.

– Hvordan kan det gjøres?

– Helt lavterskel, konkret og romlig har vi kommet frem til at hvis hvert kontorbygg med kantine for de ansatte i første etasje, så taper man for det første en hel mulighet ved at de som jobber der ikke går ut i gaten og spiser. I tillegg lukker du byggets fire vegger mot omverden og bygulvet. Dette er synd og noe av det vil utfordre.

Byloser og «Popup»-kontor

Sweco flytter selv til nye lokaler på Grønland i Oslo i 2025. I sommerprosjektet ser studentene på bydelene Grønland, Økern, Vika og Skøyen. Alle steder bruker de utendørs popup-kontoret som metode.

– Det er stor forskjell på de ulike bydelene. Derfor har vi brukt byloser, lokale eksperter som har vist oss området, men også etablerte egne popup-kontorer utendørs, forteller Odden.

På Vika terrasse denne onsdagen hadde de stor suksess med å komme i kontakt med nabolaget.

– Vi tok med oss bord og stoler og prøvde å ha en så normal arbeidsdag som mulig, men i tillegg snakket vi med masse folk som gikk forbi og hørte hva de tenkte om kontorets rolle i nabolaget.

– Hva lærte dere av «kvinnen og mannen i gata»?

– Det var veldig interessant, og vi fikk mye ny kunnskap og refleksjoner som ikke vi har gjort oss selv. Det er også deilig å sitte ute i felten å få inntrykk fra helt direkte og ærlige svar, sammenlignet med de svarene vi får i andre typer undersøkelser.

Ved å flytte kontoret ut på gaten fikk studentene en helt annen kontakt med feltet. – Vi fikk helt direkte og ærlige svar, forklarer student Eirik Bruun. Foto: Kaveh Kawousi

Tverrfaglige gevinster

De to studentene har bevisst valgt en litt annerledes sommerjobb i år. Den faglige sammensetningen blant studentene i prosjektet lokket, forklarer de. Studentene har bakgrunn fra blant annet arkitektur, landskapsarkitektur, byplanlegging og samfunnsgeografi.

– Dette er en unik mulighet til å jobbe tverrfaglig med disipliner vi ikke alltid møter i utdanningen. Her jobber vi med ulik fagbakgrunn sammen om ett case. Det er muligens vanlig i arbeidslivet, men i universitetssammenheng er det svært unikt og verdifullt, forklarer Bruun.

– Hvordan har dere merket godene ved å jobbe tverrfaglig?

– Selv om vi er ulike disipliner arbeider vi innenfor samme sfære. Vi tenker likt, men vi har andre fremgangsmåter og bruker andre verktøy for å oppnå mye av det samme, sier Bruun før Odden legger til:

– Det er også veldig gøy å kunne lære av hverandre. Står noen av oss fast, så kan noen andre spørre om vi har sjekket den nettsiden, eller prøvd det verktøyet. Så når man jobber så tett, som det vi gjør, har tverrfagligheten vist seg å være veldig bra, forklarer hun.

Ikke miljøskadet

I tillegg til Odden og Bruun er studentene Kaveh Kawousi, Henriette Helverschou Hagen, Martin Andresen og Una Mørch-Thoresen med på sommerprosjektet.

– Sweco og Aspelin Ramm bedyrer at de faktisk skal lytte til det dere finner ut. Hva tenker dere om hvordan deres studentblikk kan hjelpe disse store bedriftene?

– Vi er en annen generasjon enn det mange av de som jobber her er. Også er vi ikke helt erfarings-miljøskadet enda, så vi forholder oss ikke til de bremsene som sikkert finnes når du først begynner å jobbe et sted. Jeg tror derfor den litt unge og naive innfallsvinkelen kan være verdifull og inspirerende for de som har jobbet et langt liv og er veldig erfarne, sier Bruun.

Dette er femte året på rad at Sweco, i samarbeid med Aspelin Ramm, arrangerer sommerstudentprosjekter. Resultatet av undersøkelsene, som avsluttes i august, vil bli gjort tilgjengelig for alle interesserte, samt presenteres blant annet på Oslo Urban Week i september.

>
>
>