Steinsvåg i seks nye år i ROM

Institusjonen ROM forlenger åremålet til Gjertrud Steinsvåg. Hun har lykkes med det tverrfaglige arbeidet mellom arkitektur, kunst og offentlig rom, mener styreleder.

Institusjonen ROM forlenger åremålet til Gjertrud Steinsvåg. Hun har lykkes med det tverrfaglige arbeidet mellom arkitektur, kunst og offentlig rom, mener styreleder.

Gjertrud Steinsvåg. Foto.

Gjertrud Steinsvåg tar seks nye året ved roret hos ROM nederst i Maridalsveien i Oslo. 

Foto: ROM for kunst og arkitektur
>

Gjertrud Steinsvåg har ledet ROM i fire år. Nå har styret i institusjonen valgt å forlenge åremålet hennes med seks nye år. ROM har under Steinsvågs ledelse klart å skape «det samlende møtestedet for kunst, arkitektur, stedsutvikling og offentlige rom i Norge», som er målet, mener styreleder Anders Rubing.

– Det pleier å være en nyhet at en ny leder ansettes, men det er bare en nyhet om en visjon. Vi mener det er minst like interessant at et styre, etter lange diskusjoner, synes det er riktig å gi en sittende leder et nytt åremål. Dette viser at vi er fornøyd med det Steinsvåg har gjort, og vi opplever at hun er i ferd med å flytte organisasjonen dit vi vil, sier Anders Rubing, arkitekt og styreleder i ROM, til Arkitektur.

Gleder seg til dypdykk

Steinsvåg selv er glad og stolt av å kunne fortsette på ROM de kommende seks årene. Hun beskriver et ROM med både en unik historie, og et stort potensial for å utvikle nye stemmer, konkrete formater og visjoner for fremtiden.

– Å drive tverrfaglig handler om å skape møter mellom praksis og metoder fra ulike tradisjoner, og slik utvide perspektiver og skape nye ukjente synergier. Det mener jeg er et uutømmelig arbeidsområde, og jeg gleder meg til å dykke dypere ned i det sammen med et sterkt ROM-team, styret, våre mange frilans- og institusjonssamarbeid og vårt publikum, sier Steinsvåg til Arkitektur.

>

Inviterer folk inn

Historien til ROM er absolutt unik. Dagens institusjon ble stiftet som ROM for kunst og arkitektur i 2005. Det var da en sammenslåing av Galleri ROM (startet i 1987 av Kjetil Trædal Thorsen) og Institutt for Romkunst (startet i 1988), slo seg sammen for å bli et tverrfaglig møtested for kunst og arkitektur.

Stiftelsesorganisasjonene i 2005 var Norske Kunsthåndverkere, Norske Billedkunstnere, Norske arkitekters Landsforbund, Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening og Norske landskapsarkitekters forening. Rom ble ledet av Henrik der Minassian fra 2005 til Steinsvåg tok over i 2019.

– Det ROM Steinsvåg tok over handlet mest om utstillingsvirksomhet. Siden den gang har Gjertrud og ROM prøvd seg på flere formater og spesielt Open Call-tilnærmingen har vært viktig. Den har handlet om å invitere folk inn og se hva som kan skje, heller enn å kuratere en bestemt utstilling, forklarer Rubing.

Portrett av Anders Rubing i Svart Hvitt. Foto.

Anders Rubing, arkitekt og arkitekturanmelder i Bergens Tidende, er også styreleder i ROM. 

Foto: Thor Brødreskift

Har skapt debatt

Han viser til at ROM i denne perioden blant annet har lykkes med å skape debatt i arkitektbransjen. Først med Tina Lams tekst om manglende mangfold i arkitektbransjen, «Fra de andre nordmennene», som også sto på trykk i Arkitektnytt. Deretter med podcast, debatter og publikasjoner fra Safe Space Collective. I år har ROMs første bokutgivelse, Alf Jørgen Schnells «På sporet av den tapte fremtid», skapt debatt om retningen til norsk byutvikling.

– ROM har som mål å både gå inn i de viktigste diskusjonene, men først og fremst åpne rommet, invitere folk inn og skape et generøst miljø for tverrfaglige kritiske prosjekter – gjennom veiledning og økonomisk støtte. I tillegg er det viktig at ROM ikke bare er et Oslo-prosjekt, men en institusjon som også lager arrangementer i andre byer. Dette arbeidet vil fortsette under Steinsvågs ledelse.

– Hva blir målet videre de neste årene?

– Vi ser frem til 20-årsjubileet i 2025. Vi i styret håper det kan være med på å dra stiftelsesorganisasjonene, som NAL, NIL og NLA, nærmere ROM enn de er i dag. Det er et langsiktig mål for oss å bli mer relevant for arkitektpublikum. Vi skulle ønske at det var fler arkitekter som svarer på våre utlysninger. Her har vi en vei å gå.

>
>
>