Svenske OBOS-hus til Ukraina

Nyutviklede nødboliger i tre doneres til Ukraina. Boligene har lengre levetid enn mange av de andre alternativene, mener OBOS.

Nyutviklede nødboliger i tre doneres til Ukraina. Boligene har lengre levetid enn mange av de andre alternativene, mener OBOS.

En nødbolig blir montert av OBOS Sverige. De ansatte i Sveriges utgave av utbyggerselskapet ønsket å bidra i det krigsherjete landet. 

Foto: OBOS
>

Den russiske krigføringen i landet har ført til store menneskelige og materielle ødeleggelser og nærmere fire millioner interne flyktninger i Ukraina. Mange av disse mangler bosted og nå vil også norske OBOS hjelpe.

– Vi ønsker å bygge trygge og sikre boliger som gir flere familier i Ukraina tak over hodet, sier sier Marianne Gjertsen Ebbesen, direktør for Boligutvikling Trehus, i en pressemelding fra selskapet.

>

Initiativ fra ansatte

De nye nødboligen som doneres beskrives som en nyutviklet løsning, bygget i tre, som også har lengre levetid enn mange av de alternative nødaboligene som finnes.

De skal i utgangspunktet kunne romme en familie på fire, men skal også mulig å bygge ut og gjøre de til mer permanente hjem hvis det er ønskelig på sikt. De er utviklet og bygget på OBOS´ husfabrikk i Sverige.

Ifølge pressemeldingen kommer initiativet fra ansatte i OBOS Sverige, som ønsket å bidra med sin kompetanse og erfaring i det krigsrammede Ukraina. Det er også tømrere fra OBOS-fabrikken i Sverige som har designet husene. 

Marianne Gjertsen Ebbesen er direktør for Boligutvikling Trehus i OBOS. 

Foto: OBOS

Energi fra solceller

Boligene er også isolerte og tilpasset alle årstider og værforhold. Hvis nødvendig kan de raskt demonteres og flyttes mer sikre områder. Felles tilfluktsrom, toaletter og kjøkken kommer til å være plassert i nærheten av de første boligene som er på vei.

– Vi har utstyrt boligene med tanke på hva som er viktig i en krisesituasjon. Vår solcelleløsning sørger for belysning og gjør det mulig å lade mobiltelefoner og annet elektrisk utstyr. På den måten sikres beboerne muligheten til å holde kontakt med omverdenen og få informasjon om den aktuelle sikkerhetssituasjonen, sier Ebbesen i pressemeldingen.

Åtte av OBOS nye nødboliger skal fraktes til de vestre delene av Ukraina i løpet av april. Her en at av husene i fredelig svensk skog. 

Foto: OBOS

Ukrainsk samarbeid

OBOS Sverige har samarbeidet med internasjonale organisasjoner som opererer i Ukraina for å forstå hvilke type nødboliger som trengs. De åtte første husene vil bli overlevert til en ukrainsk hjelpeorganisasjon, og transporten til de vestre delene av Ukraina vil foregå i april.

– Våre samarbeidspartnere vil fremover samle erfaringer fra familiene som bruker boligene. Det kommer vi til å ta med oss i det videre arbeidet – som forhåpentligvis fører til at våre fabrikker i Sverige kan bygge nødboliger til mennesker i krise også i andre steder i verden, sier Ebbesen.

>
>
>