– Ta barn med i planene

Ved et telt nederst i en akebakke fikk advokat Henrik Taubøll en åpenbaring om barns rett til å påvirke byggeprosjekter. Nå vil han endre plan- og bygningsloven.

Ved et telt nederst i en akebakke fikk advokat Henrik Taubøll en åpenbaring om barns rett til å påvirke byggeprosjekter. Nå vil han endre plan- og bygningsloven.

Bilde av Henrik Taubøll, advokat og god på medvirkning

Henrik Taubøll er partner i Eiendomsavdelingen i Haavind advokatfirma og grunnlegger av Proptech Norway og Ung i Næringseiendom.

Foto: Haavind
>

Hvordan få til bedre medvirkningsprosesser? Spørsmålet gjentas stadig i arkitekt- og byggebransjen, kanskje også fordi det fremdeles letes etter gode svar. Ett svar kommer fra advokat Henrik Taubøll, partner i Advokatfirmaet Haavind, som torsdag deltar på den interne forelesningsserien Nordic Talks, ved Nordic Office of Architecture. Her holder han foredraget «Barn og unges rett til medvirkning i byutviklingen».

Taubøll mener det er på tide at den juridiske nøkkelen til bedre medvirkning er å inkludere medvirkningskrav også i tidligfase.

– I dag slår krav til medvirkning inn først etter at reguleringsplan er utsendt. Dersom medvirkning også ble en del av plan- og bygningsloven i tidligfase av et byggeprosjekt, ville barn og andre brukergrupper kunne blitt involvert på en annen måte, sier Taubøll, som har jobbet som jurist i noen av Norges største eiendomsutviklingsprosjekter. 

Blind for akebakke

Engasjementet for barns rett til å bli hørt i byggeprosjekter startet på anekdotisk vis. Taubøll bor i et område av Oslo som blir berørt av en storstilt utbygging av byens vannforsyning. I den forbindelse hadde entreprenøren satt opp et større byggetelt nederst i en akebakke. Da vinteren kom, hadde områdets barn plutselig ikke en akebakke å leke i.

– De lokale barna hadde ikke blitt spurt hvor dette teltet skulle stå og hadde de blitt spurt ville de aldri forslått at det hadde blitt satt opp som en mur nederst i akebakken. Vi voksne hadde kun fokusert på forhold som støy og trafikk. For meg ble dette et eksempel på hvor veldig lav medvirkning barn og andre sårbare grupper har i store utviklingsprosjekter.

– Høy klagekompetanse

Taubøll har blant annet forsket på medvirkning sammen med byutviklingsforsker Gro Sandkjær Hanssen ved Oslomet.

– Hvorfor er dette et viktig tema for deg som advokat?

– Fordi lovverket i dag sier at alle stemmer skal bli hørt i plan- og bygningssaker, men det skjer ikke i praksis. Det er fremdeles en liten minoritet som behersker medvirkning og sender lange brev i ulike saker. Disse har høy klagekompetanse, som de spøker med i plan- og bygningsetaten. Resten av stemmene blir så og si ikke hørt – det må vi selvsagt gjøre noe med. Hvis byenes fysiske rom blir utformet uten at vi lytter til fremtidens generasjon er det selvsagt uheldig.

Det er mange gode intensjoner, mener Taubøll, men samtidig har både arkitekter og utbyggere en lang vei å gå når det gjelder brukermedvirkning i sine prosjekter,

– Vi jurister kan på vår side påpeke feil og mangler i lovverket og konkrete praksiser som gjør at vi i dag faktisk bryter rettigheter. Paragraf 12 i FNs barnekonvensjon sier at barn har «rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt». Det gjelder også planprosesser.

– Må inn tidlig

Forslaget til Taubøll er derfor å inkludere krav om medvirkning også i tidligfase, altså den fasen hvor mye av premissene blir lagt i et prosjekt.

– Vårt forslag er at medvirkningskrav i tidligfase skal inkluderes i offentlige bygge- og infrastrukturprosjekter – ikke eksempelvis i nye næringsbygg. Vi ønsker ikke et krav som vil binde opp mye tid i alminnelige prosjekter, men for utbygging av for eksempel sykehus er det enklere å gi konkrete rettigheter i tidlig fase. Slike rettigheter mener vi vil sikre at også barns interesser vil bli kartlagt og lyttet til.

– Hvorfor vil inkludering av tidligfase sikre barn mer medvirkning?

– Vi ser at alle rammene i store prosjekter settes tidlig. Budsjettet avgjør utbyggingens omfang og det meste tegnes ut. Når forslaget tilslutt legges ut på høring er i prinsippet alle rammene satt og medvirkningen gjelder kun på enkelte detaljer. Dette ble jeg oppmerksom på da vi kom i kontakt med Sonja Victorias Stiftelse (stiftelse som jobber med brukermedvirkning til barns beste journ. anm.) og er noe jeg ønsker å sette fokus på.

>
>
>