Vant Trondheims byggeskikkpris

Vinneren av Trondheim kommunes byggeskikkpris 2021 er Brendeland & Kristoffersens samfunnshus på Teigen.

Vinneren av Trondheim kommunes byggeskikkpris 2021 er Brendeland & Kristoffersens samfunnshus på Teigen.

Samfunnshuset på Teigen er bygget med lokal tømmer av studenter i tradisjonelt bygghåndverk. Foto: Thomas Skinnemoen

>

Samfunnshuset på Teigen er bygget med lokal tømmer av studenter i tradisjonelt bygghåndverk. I sin begrunnelse berømmer juryen prosjektet for sin enkelhet, men likevel gjennomtenkte og vellykkede arkitektoniske grep hva gjelder form, plassering på tomten, konstruksjon og uttrykk.

Juryen lot seg også begeistre over hvordan prosjektet nærmest fullt ut er realisert med tømmer fra skogsområder i nærheten og hvordan treverket er tilvirket lokalt med tradisjonelle teknikker. Arkitektene har samarbeidet tett med Klæbu historielag og lærere og studenter fra NTNU.

«Prosjektet har blitt til gjennom et unikt samarbeid mellom en engasjert interesseorganisasjon og et lokalsamfunn, studenter med behov for konkret uttesting av kunnskap og ferdigheter og arkitekter med tilknytning til NTNU gjennom professorstillinger», skriver juryen i sin begrunnelse.

Arkitektene har ifølge juryen tatt på seg en fasilitatorrolle som har hentet fram det beste i sted, mennesker og ressurser. «De involvertes kompetanse og engasjement har lagt rammene for arkitekturen, og ikke motsatt», heter det videre i begrunnelsen.

>

Ifølge arkitektene har Teigen i mange år vært et samlingssted for folk i Klæbu, et reisemål for barnehager og skole, et sted for utendørs arrangementer og utflukter. Det nye samfunnshuset gir nye muligheter for Klæbus og Trondheims befolkning på dette utrolig vakre, historiske stedet ved Selbusjøen. Foto: Thomas Skinnemoen

Ville først rive

«Bygningen er uisolert og skal primært benyttes vår, sommer og høst. Den har en tradisjonell konstruksjon og hovedform, men er samtidig et moderne og inkluderende arkitekturprosjekt, både estetisk og funksjonelt. Den er oppført utelukkende i miljøriktige materialer, i all hovedsak i tre. Mesteparten av treverket er lokalt tilvirket i alle ledd med stor fagkunnskap. Bygningen er naturligvis universelt utformet. Det er mange eldre som bruker og kommer til å bruke bygningen» heter det i arkitektenes beskrivelse av prosjektet.

Prosjektet begynte da Klæbu historielag i 2016 tok kontakt med studiet «tradisjonelt bygghåndverk» ved NTNU, med ønske om å rive og gjenoppbygge den eksisterende låve på Teigen med tradisjonell konstruksjon.

Teigen har i mange år vært et samlingssted for folk i Klæbu, et reisemål for barnehager og skole, et sted for utendørs arrangementer og utflukter. Det nye samfunnshuset gir nye muligheter for Klæbus og Trondheims befolkning på dette utrolig vakre, historiske stedet ved Selbusjøen, mener arkitektene.

Arkitektene deltok fra starten av prosessen, og man ble etterhvert enige om å bevare og restaurere låven og i stedet oppføre et nytt samfunnshus og museumsbygg på enga ned mot Selbusjøen med tradisjonell trekonstruksjon.

Juryen har bestått av blant andre Mona Berger, varaordfører Trondheim kommune, Olivier Hérail fra Trondhjems arkitektforening (TAF) og Einar Aassved Hansen, kommunedirektør for byutvikling.

Trondhjems Arkitektforeningen inviterer mandag 31. januar kl. 19 til utstilling av vinner- prosjektet på Arkitektenes hus i Brattørgata 4, med forelesning fra arkitektene i Brendeland & Kristoffersen og andre bidragsytere til prosjektet.

>
>
>