– Vi står muligens ovenfor en omdefinering av murverk

Murdagen arrangeres i år uten Murverksprisen, da ingen prosjekter var gode nok. Jurymedlem Einar Jarmund mener allikevel det står bra til med dagens murverkstand, men stiller spørsmålet: Skal materialet eller håndverket vektlegges mest?

Murdagen arrangeres i år uten Murverksprisen, da ingen prosjekter var gode nok. Jurymedlem Einar Jarmund mener allikevel det står bra til med dagens murverkstand, men stiller spørsmålet: Skal materialet eller håndverket vektlegges mest?

Einar Jarmund som sitter på en krakk. Foto.

Einar Jarmund skal holde foredrag om murverk før, i dag og i fremtiden, under Murdagen 2023. Han vil presentere flere prosjekter fra sitt eget kontor, som han håper vil skape diskusjon rundt hvordan vi definerer murverk i dag.

Foto: Thomas Ekström​
>

Når Norsk murdag går av stabelen senere i oktober, skulle, tradisjon tro, Murverkprisen deles ut. Slik blir det ikke i år.

Juryen greide ikke å enes om et prosjekt verdig nok til å hedres, forteller jurymedlem og foredragsholder under årets murdag, Einar Jarmund.

– Juryen er en sammensatt fagjury, hvor arkitektfaget bare er bare ett av mange representerte fag. I økende grad kommer vi i diskusjon om definisjonen av murverk. For eksempel om skjermtegl er murverk, sier han og fortsetter:

– Vi står foran en diskusjon om en mulig redefinisjon av hva murverk er. Skal materialet eller håndverket vektlegges mest?

>

Hvem får være med i murklubben?

Det er ikke første gangen hva murverk er er oppe til diskusjon. For 50 år siden var murverk en bærende vegg, men så kom oljekrisen og murverk fikk en ny rolle. I dag er det miljø- og gjenbruksproblematikkensom bakteppet for nye diskusjoner for hva som er murverk.

– Skjermtegl er et relativt nytt produkt som nå diskuteres mye. Det er teglbiter som monteres som en skjerm på utsiden av veggen. Er det murverk? Det er jo tegl, og et produkt som svarer godt på miljøproblematikken siden det kan gjenbrukes og resirkuleres. Men det mures ikke opp, det monteres.

Dette er et spørsmål Jarmund håper å skape diskusjon rundt med sitt foredrag om mur før, i dag og i fremtiden, på årets murdag.

– Mitt kontor gjør mange prosjekter med skjermtegl og glasert terrakotta panel, som jeg vil presentere og skape diskusjon rundt.

Mur eller murverk 

 

– Mener du selv at skjermtegl, som monteres på vegger og ikke mures opp, er murverk?

 

– Det er jo et åpent spørsmål, men jo, jeg mener det er murverk. Fordi det er såpass godt egnet fasade og fordi noe av essensen av murverk, for meg, er materialet og hvordan det eldes. Varigheten og hvordan materialet utvikler med tiden skiller det klart fra andre materialer.

 

– Ble dette definisjonsspørsmålet også diskutert i juryarbeidet til årets murverkspris?
– Absolutt. Vi står ovenfor et definisjonsspørsmål også når det gjelder Murverksprisen. Det var jo også et bakteppe når man endret prisens navn fra murprisen til Murverksprisen, som er et navn som peker mer på muring som håndverk.

På fasaden i Halvdan svartes gate 11, tegnet av Einar Jarmund & Co AS, er det brukt både skjermtegl og panel av glassert terracotta.

Foto: Einar Jarmund & Co AS

- Ingen trend

Selv om det ikke blir delt ut noen murverkspris i år, mener ikke Jarmund at det står dårlig til med dagens murverksstand.

– Det viser bare at det akkurat i år ikke var noen omfattende nok prosjekter som nådde opp til den kvaliteten vi mener er påskjønnelsesverdig. Jeg tror ikke det peker på en trend.

Jarmund understreker at prisen har en tradisjon for å tildeles store og omfattende murverksprosjekter.

– I år fikk vi innmeldt mange mindre prosjekter. Tre av disse ble vi enige om å trekke frem som eksempler på god bruk av murverk, som viser kjærlighet og inderlighet for aspekter ved faget.

Disse prosjektene vil bli presentert under Murdagen.

Flust med foredrag

I tillegg til Einar Jarmund vil også Murmester Reidar Dilling og Karl Vincent Høiseth, professor Institutt for konstruksjonsteknikk ved NTNU, holde foredrag under arrangementet

Arrangementet er blitt en viktig faglig arena som samler både utførende og prosjekterende innenfor mur, puss og flis, skriver arrangøren, Norsk murforum, i en pressemelding.

Daglig leder i Norsk murforum, Øyvind Buset, sier årets program er blitt både allsidig og spennende:

– Vi har mange spennende foredragsholdere som setter fokus på miljø, bærekraft og veien videre for murverk i Norge. Det er også det siste året avlagt spennende masteroppgaver i mur- og flisleggerfaget som kan endre måten vi tenker på når det gjelder murverk. Vi får presentert studentenes funn og konklusjoner.

Som en avslutning på årets arrangement presenteres restaurering av Alf Rolfsens fasademosaikk på Kommunenes Hus. Dette er et kunstverk i hele 225.264 deler. Foredraget holdes av prosjektleder og murmester Jon Markus Moldstad i Oslo Murmesterbedrift og Susanne Kaun som er konservator for veggmaleri og arkitektur og overflater ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Arrangementet avholdes 19. oktober på Klingenberg kino i Oslo.

 

>
>
>