Vil virvle opp bransjen

Arkitekt Camilla Moneta og interiørarkitekt Kjersti Hoel Johnson blir bærekraftskonsulenter. Nyoppstartede Virvle skal lede norske virksomheter mot grønn omstilling. 

Arkitekt Camilla Moneta og interiørarkitekt Kjersti Hoel Johnson blir bærekraftskonsulenter. Nyoppstartede Virvle skal lede norske virksomheter mot grønn omstilling. 

Kirsti Svenning (t.v.), Camilla Moneta, Kjersti Hoel Johnson og Anett Andreassen utgjør den nye bærekraftskvartetten Virvle. 

Foto: Julia M Naglestad
>

Vi er på Sentralen i Oslo sentrum, der det prisbelønte transformasjonsprosjektet til Atelier Oslo og Kima arkitektur var et selvsagt valg for de fire kvinnene bak det nye firmaet Virvle. 

Nyoppsartede Virvle omtaler seg selv som «dine rådgivere i den grønne omstillingen» og består av arkitekt Camilla Moneta (tidligere Norske arkitekters landsforbund og Snøhetta), interiørarkitekt Kjersti Hoel Johnson (tidligere Romlab), Anett Andreassen (tidligere Statsbygg) og Kirsti Svenning (tidligere selvstendig sirkulærrådgiver, Nobels Fredssenter og NUPI).

>

Alle skal virvles

I vrimmelen på mingleområdet på Sentralen griper vi fatt i interiørarkitekt Johnson og arkitekt Moneta som godt ute i sine karrierer har valgt å bli bærekraftskonsulenter for alle virksomheter i alle bransjer. 

– Hva er egentlig Virvle? 

– Vi skal hjelpe virksomheter til den grønne omstillingen. Vi synes omstillingen går for sakte og vil være med å dytte på for fortgang. Vi er det vi kaller rådgivere og pådrivere, sier en ivrig Moneta. 

– Virvle er et stilig navn. Hva trengs å virvles opp i bransjen? 

– Veldig mye, og det handler ikke bare om å virvle opp egen bransje, men å få med seg leverandører, håndverkere, forskere og kunder. Man må få folk til å tenke på helt nye måter – fra det lineære til det sirkulære. Det virvler jo med seg helt nye nettverk av mennesker, sier Johnson. 

– Vi skal virvle opp de gamle strukturene rundt hvordan man samarbeider og lykkes med ting. I en virvelvind er det jo også en oppdrift og kraft. Vi ønsker å skape energi inn i prosesser som egentlig hele bransjen, ja alle, må gjennom. 

Kirsti Svenning (t.v.), Camilla Moneta, Anett Andreassen og Kjersti Hoel Johnson i Virvle kommer fra arkitekt-, interiørarkitekt-, eiendom- og kommunikasjonsbransen. Nå har de blitt bærekraftsrådgivere. 

Foto: Julia Marie Naglestad

– Overveldende for kontorene 

Kjersti Hoel Johnson er interiørarkitekten som startet Romlab, eller Romlaboratoriet, for femten år siden. Hun har også vært med å starte «Nummer 17 – fagnettverk for interiørarkitekter» sammen med blant annet Kirsti Svenning under pandemien, hvor målet var å se hva interiørbransjen kunne gjøre for å bli mer bærekraftig.

– Det går generelt for sakte, ikke minst i arkitektbransjen. Samtidig opplever mange kontorer at det er overveldende å sette seg inn i alt som kommer av lokale, nasjonale og europeiske føringer. Det står ofte ikke på at man ikke ser alvoret, men handler kanskje om at man ikke forstår hvordan man skal gripe situasjonen fatt. For arkitetkbransjen får det konsekvenser for hvordan prosjektene løses, altså for arkitekturen, sier Moneta. 

– Må estetikken endres? 

–  Det kan være en rekke ting vi ikke lenger kan bruke. Men det handler litt om faktiske realiteter i råvaretilgangen, som vil få konkrete konsekvenser for estetikken, sier Johnson. 

– Mange er for passive

Nytenking rundt ressursbruk er også en allerede utbredt dreining i arkitekturen, forklarer Moneta videre.

– Som her på Sentralen, hvor man fjerner materialer og ikke dytter på med noe nytt, også blir det en ny estetikk med andre visuelle og taktile kvaliteter enn den gamle hvite gipsvegg-estetikken vi en gang var vant til, sier Moneta. 

– Dette er jo kjente ting i bransjen. Men hva er det Virvle skal tilby? 

– Ombruk er bare ett eksempel på endringer. Det skjer så masse på alle fronter og mange nye lover og regler. Vi kan bidra til å heve kunnskapen, motivere til å sette riktige mål og holder i en prosess der så mange som mulig i virksomheten er med på å definere utfordringene og deretter finne løsningene.

– Vi jobber strategisk og er samtidig opptatt av å nå konkrete resultater. Vi opplever at mange er for passive og mener de ikke vil være konkurransedyktige dersom de venter for lenge, sier Moneta. 

En mer forståelig bærekraft

– Dere sitter altså på et sted med det litt kryptiske navnet «Samfunnsinkubatoren» hvor det på skiltet utenfor står at det «tenkes ut bærekraftsløsninger for over 200 medlemmer». Begrepet bærekraft er for mange utvannet, uthulet og tomt etter hvert. Det kan bety alt og ingenting. Hvordan forholder dere til bærekraft som begrep? 

– Vi fyller det med mening fordi det kommer helt konkrete krav fra EU, men også fra FN og fra flere internasjonale avtaler Norge har signert, slik det blant annet avspeiles i arbeidet fra Klimautvalget 2050. Det er store overbyggende politiske målsettinger, som vi må trekke ned til hver enkelt virksomhet og forklare hva det betyr for det arkitekter, interiørarkitekter og andre skal produsere, sier Moneta. 

– Og så tar vi det ned til noe helt konkret. Byggebransjen har et stort ressursproblem. Vi tar ut enorme mengder med materialer, som koster naturinngrep og klimautslipp, noen sunnere enn andre. Jeg tror bærekraftsbegrepet blir mer forståelig hvis man forstår at det handler om dette ressursuttaket, sier Johnson. 

Mellom idealisme og ansvar

Til tross for dette helt konkrete, understreker Virvle-folket at de altså skal jobbe strategisk med bærekraft og sirkulærøkonomi på virksomhetsnivå.

– Vi vil bidra til å sikre den økonomiske bærekraften til kontorene og bedriftene. Vår metode er å få virksomheten selv til å finne svarene.

– En kollega så bildet av dere og kalte dere sporenstreks for Miljøpartiet de Virvle på grunn av de stilige grønne jakkene. Er det også et politisk samfunnsengasjement bak yrkesvalget og starte Virvle?

– Det er i hvert fall et samfunnsengasjement og du kan også kalle det bransjepolitikk. Jeg satt senest i dag og spilte inn til arkitekturpolitisk gruppe (arkitekturorganisasjonene), som har fått lov til å spille inn til Arbeiderpartiets partiprogram. Så politikerne begynner å skjønne at det må skje noe, sier Johnson. 

– Men det virker som dere har en litt idealistisk energi her? 

– Ja, det er idealisme, men også en følelse av ansvar. Vi kan faget vårt såpass godt at vi skjønner at vi må bidra til å endre det. Det er et fagengasjement, sier Johnson. 

– Hvis det grønne skiftet fortsatt kalles idealisme, så er det tankevekkende. Det handler om å bruke erfaringen gjennom mange år i kombinasjon med et engasjement og bærekraftinnsikt og sørge for å gjøre de riktige tingene. Også skal vi ligge litt foran de andre og dra de fremover, sier Moneta.

>
>
>