Vil vise studenter mulighetene i det offentlige

Under årets Hurtigpraksis skal studentene bli bedre kjent med offentlig sektor. – Arkitekter har et stort samfunnsoppdrag, sier kommunearkitekt Kamila Loba, som gjerne ser at flere arkitekter går inn i politikken og det offentlige.

Under årets Hurtigpraksis skal studentene bli bedre kjent med offentlig sektor. – Arkitekter har et stort samfunnsoppdrag, sier kommunearkitekt Kamila Loba, som gjerne ser at flere arkitekter går inn i politikken og det offentlige.

Kamila Loba, kommunearkitekt i Nittedal, er glad for at offentlig sektor får mer plass under årets Hurtigpraksis-workshop.

Foto: David Nguyen
>

En gjeng studenter fra arkitektur, landskapsarkitektur, interiørarkitektur og byplanlegging deltar i disse dager på Hurtigpraksis, en to ukers lang intens workshop der man besøker ulike kontorer og prosjekter, og får et innblikk i arkitektbransjen og -hverdagen. «En herlig speed-dating av arkitektkontorer», som en tidligere deltaker skal ha kalt det.

Nytt i år er at offentlig sektor er representert. Fredag leder Kamila Loba, som selv jobber som kommunearkitekt i Nittedal kommune, studentene på en byvandring i Oslo, der hun blant annet skal ta dem gjennom det offentliges syn på byggesaker og hva slags vurderinger som har blitt gjort i konkrete prosjekter.

– Ofte er det ikke så mye innføring i plan- og bygningsrett på arkitektskolene. Det er jo rammeverket for hva man tegner, for kreativiteten til arkitekter. Derfor vil jeg vise studentene ulike prosjekter rundt omkring i byen og diskutere hva slags søknader har man trengt, og hva slags vurderinger som har ligget til grunn. Det som er interessant er jo at alle bygg man ser i byen har jo fått tillatelse, uansett hvor fine man syns de er, sier Loba.

>

Fagressurs i mange sammenhenger

Loba jobber i byggesaksavdelingen i Nittedal kommune, som eneste arkitekt i et team på syv personer. Kommunen en presskommune mange flytter til, rett utenfor Oslo. 

– Litt av bakgrunnen for at jeg ble ansatt var at den raske utviklingen i kommunen. Man så behovet for en fagperson innen arkitektur som kunne bidra i å styre utviklingen i riktig retning. Nylig har vi også fått ansatt en ny ordfører, en ny plansjef og det er mange byggeprosjekter i radaren. Jeg kjenner meg heldig som kan være en del av en så spennende tid i kommunen.

Loba er byggesaksbehandler, men brukes som en fagressurs for arkitekturbiten i alle typer søknader.

Hun er ikke i tvil om at hun får brukt kompetansen sin.

– Flere mindre kommuner har ikke nødvendigvis ansatt arkitekter, men likevel skal de skrive vurderinger av arkitektur. Det er ikke alltid så lett når man ikke er en fagperson. På våre avdelingsmøter nå kan vi blant annet diskutere fasader, materialer, omgivelser, terrengtilpasning, volum. Gode visuelle kvaliteter, slik det heter i lovverket, handler om så mange aspekter, og det gjør det spesielt givende å jobbe med, sier hun entusiastisk.

Vannkunsten boligområde i Bjørvika langs Oslofjorden. Foto.

Vannkunsten i Bjørvika, tegnet av danske Vandkunsten, er et av prosjektene Loba skal ta med Hurtigpraksis-studentene til.

Foto: Rasmus Hjortshøj

Inspirert av Verdenskongressen

Hun mener Hurtigpraksis-workshopen gir studentene en bredere forståelse av hvordan de kan bidra i samfunnet.

– Man kan blant annet jobbe i kommunen, hos en eiendomsutvikler, eller jobbe politisk. Arkitekter har et stort samfunnsoppdrag. Jeg tror flere kunne blitt politisk engasjert eller jobbet i offentlig sektor hvis de på et tidligere tidspunkt ble introdusert for alle mulighetene som finnes. 

Tidligere i sommer var Loba på UIA-kongressen i København. Der var det mye inspirasjon å hente.

– Et av de mest interessante foredragene var fra William Chan, arkitekt og den yngste ordføreren i Sydney, Australia, som fortalte om hvordan han bestemte seg for å bruke fagkompetansen til å gjøre byen sin til et bedre sted. Eller franske Nyasha Harper-Michon, som kaller seg «archtivist», og pratet om redesign av profesjonen og på hvilke måter hun bruker sin stemme for å bidra til en utvikling i retning av å nå FNs bærekraftsmål. 

I tillegg til å diskutere saksbehandling skal hun også ta med studentene på besøk til Stor-Oslo Eiendom, som skal fortelle om sine perspektiver på arkitektur, og på befaring med danske Vandkunsten, i deres boligprosjekt i Bjørvika.

Les mer om Hurtigpraksis her.

>
>
>