Jobber for bedre naboskap

Vårens program i Stavanger arkitektforening (SAF) tar sikte på å bidra til debatten om byutvikling i Stavanger-området, i forkant av høstens lokalvalg.

Vårens program i Stavanger arkitektforening (SAF) tar sikte på å bidra til debatten om byutvikling i Stavanger-området, i forkant av høstens lokalvalg.

Illustrasjon av Stavanger kommunes Akropolis-visjon.

Stavanger kommunes «Akropolis-visjon» går ut på å samle Rogaland teater og Stavanger museum, arkeologisk museum og nytt fylkeshus i Stavanger sentrum.

Foto: Studio Hoh
>

– Vi løfter opp noen temaer vi mener er viktige og som kan være sentrale i neste fireårsperiode. Vi håper at kommunene kan samarbeide bedre. Stavanger, Sandnes og nabokommunene utgjør Norges tredje største byområde, og vi skulle gjerne sett at det var mer forutsigbarhet og bedre naboskap, sånn at regionen bruker sine konkurransefortrinn og styrker fagkompetansen, sier Stavanger-arkitekt Per Anda.

Han er leder i Stavanger Arkitektforening (SAF), som fredag kveld lanserer vårens program i foreningen.

Akropolis-visjonen

Vårens program tar sikte på å bidra til debatten om byutvikling i Stavanger-området, i forkant av høstens lokalvalg.

Både diskusjonen om Nytorget, der kommunen vil rive det gamle politikammeret, og diskusjonen om kommunens Akropolis-visjon, er aktuelle byutviklingspørsmål for SAF i vår.

Akropolis-visjonen går ut på å samle Rogaland teater og Stavanger museum, arkeologisk museum og nytt fylkeshus i Stavanger sentrum.

– Vi forsøker å stille spørsmålet: Hva er denne satsningen egentlig? Det planlegges også ny bussvei inn i byen, og vi mangler litt innsikt i sammenhengene og hva som egentlig er tenkt. Det er et viktig sted i byen, og mange av våre medlemmer er engasjert i denne saken.

>
Portrett av Per Anda, leder i Stavanger arkitektforening.

– Et sånt partnerskap som Futurebuilt utgjør kunne fått stor betydning her i regionen, sier SAF-leder Per Anda.

Foto: Privat

Ønsker klarhet rundt Arkitektenes hus

Men også mer nasjonale spørsmål står på agendaen. «Hva skjer med Arkitektenes hus?», er blant spørsmålene som skal diskuteres.

Tirsdag 31. januar er det ekstraordinært representantskapsmøte i NAL, hvor hovedtemaet er å avgjøre veien videre for lokalene i Josefines gate i Oslo. I forkant av dette har SAF invitert Transborder studio til å komme til programlanseringen, for å snakke blant annet om mulighetsstudien for Arkitektenes hus de gjennomførte for OAF i 2021.

– Vi vil ha et best mulig beslutningsgrunnlag i en sak som hittil i stor grad har vært eid av OAF og NAL-styret. Men RS er den øverste myndigheten i NAL, og som lokalforening er det derfor viktig for oss å ha kjennskap til saken, og lytte til Transborder, som har jobbet mye med dette spørsmålet.

Det er imidlertid ikke bare arbeidet med Arkitektenes hus som har gjort at Transborder studio er blitt invitert til Stavanger, presiserer Anda.

– Det er et kontor med mange spennende prosjekter, blant annet innen transformasjon, som vi gleder oss til å høre mer om.

Lie Øyen arkitekters Nasjonale turistveger-prosjekt på Bore på Jæren i Rogaland.

Lie Øyen arkitekters turistvegprosjekt på Bore er et av stedene SAF besøker på studietur i vår.

Foto: Erik Sæter Jørgensen

Suldal, Zumthor og Futurebuilt

At Futurebuilt har ekspandert fra Oslo-området til Bergen har gjort Stavanger-arkitektene inspirert. SAF jobber nå aktivt for å få til et liknende samarbeid i Stavanger-regionen.

– Et sånt partnerskap som Futurebuilt utgjør kunne fått stor betydning her i regionen. Vi må slutte å krangle om bompenger til å finansiere gammeldagse veiprosjekter, og rette blikket mot klimavennlig byutvikling på tvers av kommunegrenser.

Vårprogrammet byr også på foredrag med Arild Eriksen om den nye boka «Det nye nabolaget», skrevet i samarbeid med Arkitekturopprørets Saher Sourouri; besøk av Malmö-arkitektene Förstberg Ling, samt en studietur til Suldal og Sauda i indre Ryfylke.

Her blir det befaring av blant annet Geir Grungs kraftverk på Nesflaten og Peter Zumthors Allmannajuvet, og andre turistvegprosjekter underveis. I forkant av turen får SAF også besøk av Tai Grung fra Lie Øyen arkitekter, som har tegnet nye bygg i tilknytning til Energihotellet i Nesflaten.

Vårprogrammet til Stavanger arkitektforening lanseres på Rogaland kunstsenter fredag 27. januar kl. 18:30, med foredrag av Transborder Studio.

>
>
>