– Jobber for flytende sjøbad

Byrådet i Oslo jobber for flytende bassengplaner i Oslofjorden. Men byråd for byutvikling, James Stove Lorentzen (H), kan ikke love noe tidsplan. 

Byrådet i Oslo jobber for flytende bassengplaner i Oslofjorden. Men byråd for byutvikling, James Stove Lorentzen (H), kan ikke love noe tidsplan. 

Dersom Oslo Badstuforening venter de på at kommunen skal utlyse konkurranse om hvem som får drifte et flytende badeanlegg på Sukkerbiten, Bjørvika. Her er Atelier Oslos vinnerutkast til nytt anlegg. 

Illustrasjon: Atelier Oslo
>

Hva skjer egentlig med planene om flytende badeanlegg i Bjørvika, Oslo? Tidligere i vår fikk Oslo Badstuforening mye oppmerksomhet da de kåret Atelier Oslo til vinner i en invitert arkitektkonkurranse for fremtidens sjøbad. Badstuforeningen og dens generalsekretær, Ragna Marie Fjeld, håpet på åpning allerede i 2026.

Tidligere har også finske Nordic Urban sagt at de gjerne vil ta sitt Allas-konsept til Oslo.

Samtidig påpekes det i sosiale medier at et badeanlegg på Sukkerbiten også har andre hindringer – også kalt reguleringsplan. Rådgiver Sverre Landmark påpeker blant annet at det i høringsutkastet til Kommuneplanens arealdel (KPA) ikke finnes spor av badeanlegget.

Landmark skriver:

«Ettersom det er behov for en reguleringsplan, og det i en by der nokså ukontroversielle planer tar fem år, så kan vi ikke belage oss på at det går fortere enn fire år. Ingen har pr. idag sendt inn noe planinitiativ, og det er ingen i HAV Eiendom som jobber med dette, og ingen i kommunen».

Hans konklusjon er derfor at reell byggestart først kan bli nærmere 2032.

>

Nysgjerrig på tidsfristen

Arkitektur har vært i kontakt med Landmark. Etter at Arkitektur skrev om Oslo badstuforenings håp om byggestart i 2024, har Landmark vært i skriftlig dialog med kommunen om saken. Han ville sjekke om det var noe som helst realisme i håpet om raske badeplaner.

I svaret fra kommunene heter det at badstuforeningen ikke er lovet noe, men at «det er en prosess i gang» hvor de vil «komme tilbake til detaljene og tidsplan når det er kommet litt lenger». 

I Oslo Badstuforening venter de på at kommunen snart skal utlyse konkurransen for badeanlegget.

– Vi har tidligere fått opplyst at konkurransen kommer i løpet av fjerde kvartal i 2024. Vi er nysgjerrige på hva som skjer med den tidsfristen, sier Ragna Marie Fjeld, generalsekretær i foreningen, til Arkitektur.

Hun viser til at Byrådet, i sin samarbeidserklæring fra 2023, ønsker at en privat aktør skal drive flytende oppvarmet basseng på Sukkerbiten.

– Da må vi jo regne med at de holder ord, og så skal vi selvfølgelig jobbe på politisk for at dette skjer før 2032. Det synes vi Oslo bør klare, ikke minst i lys av den rådende bassengmangelen i byen og det store behovet for mer svømmeopplæring.

Ragna Marie Fjeld, generalsekretær i Oslo badstuforening. 

Foto: Oslo Badstuforening

– Ikke avhengig av KPA

Til Arkitektur svarer James Stove Lorentzen (H), byråd for byutvikling, at de jobber videre med sjøbadplanene.

– Vi jobber for et flytende sjøbad ved Sukkerbiten, men det er fortsatt mye som må avklares. Derfor er det også vanskelig å si noe om tidsperspektivet her, sier Lorentzen til Arkitektur.

– Når badeanlegget ikke ligger inne i Kommuneplanens arealdel – hvilke muligheter finnes da?

 – Kommuneplanens arealdel er ikke til hinder for et sjøbad, men et flytende sjøbad ved Sukkerbiten vil kreve en egen reguleringsplan.  

– Hva tenker du om at Oslo Badstuforening er ivrige, arrangerer arkitektkonkurranse og er klar for en rask prosess?

– Det er veldig spennende at Oslo Badstuforening engasjerer seg i sjøbadsaken. Jeg synes det har kommet fram interessante forslag. Det gøy å se at sjøbad engasjerer! Hvordan resultatet blir til slutt, er det for tidlig å si noe om enda.

Portrett av leder i Byutviklingsutvalget i Oslo bystyret, James Stove Lorentzen (H).

James Stove Lorentzen (H) er byråd for byutvikling i Oslo. 

Foto: Hans Kristian Thorbjornsen

Bading for folk flest

Ragna Marie Fjeld og Oslo badstuforening er glade for at byråden finner forslagene deres interessante. Et viktig poeng for foreningen er at det kommende sjøbadet og Sukkerbiten for øvrig blir lett tilgjengelig for hele byens befolkning.

– Allemannsretten er under sterkt press i Oslofjorden, så denne indrefileten må ha store, gratis friarealer i tilknytning til bassenget og overkommelig pris på inngangsbilletten. Vi vil eksempelvis advare mot et ruvende restaurantbygg som stenger av området for folk flest. Vi tror den beste utviklingen av området skjer i nært samspill med badstulandsbyen, som har gjort Oslo til en internasjonalt kjent helårsbadeby, sier Fjeld.

>
>
>