Lager rabalder for bybanen

Marina Bauer og andre bergensarkitekter er klar for enda en bybanekamp: – Hadde aldri trodd vi måtte demonstrere for vedtatte reguleringsplaner, forteller Bergens mødre.

Marina Bauer og andre bergensarkitekter er klar for enda en bybanekamp: – Hadde aldri trodd vi måtte demonstrere for vedtatte reguleringsplaner, forteller Bergens mødre.

Bergens Mødre. Foto.

Bergens Mødre ble stiftet i 2019 for å vise at de som var for bybanen også hadde et ansikt. «Gjør som mora di sier, stem frem Bybanen!» var blant parolene den gangen. 

Foto: Bergens Mødre
>

Med kasseroller, gryter og blokkfløyter skal bergenserne tirsdag ettermiddag gå til forsvar for bybanen. Før høstens lokalvalg lovet Høyre at det ikke skulle bli ny omkamp om bybaneutbyggingen til bydelen Åsane.

I forrige uke gikk partiet imidlertid tilbake på lovnaden og fortalte at de nå ønsker å forhandle med partiene som vil ha bybanen i tunell bak Bryggen – et alternativ som i praksis kan bety takk og farvel til bybaneplanen i denne omgang. Kuvendingen skaper umiddelbare reaksjoner – også blant byens arkitekter. 

– Vi er klar for full mobilisering for den vedtatte reguleringsplanen. Jeg hadde aldri trodd vi måtte demonstrere for vedtatte reguleringsplaner, men slik har det altså blitt, sier Marina Bauer, arkitekt i Opaform, til Arkitektur. 

>

Planen spikres til veggen

Bauer er én av fem arkitekter i aktivistgrupperingen «Bergens Mødre». De har tidligere demonstrert for å få videre bybaneutbygging. Når går de sammen med blant annet Naturvernforbundet, Natur og ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon og lager lurveleven for bybanen. «Rabalder for bybanen»-aksjonen begynner på Den blå steinen før aksjonistene går mot rådhuset for å spikre gjeldene reguleringsplan på veggen til Bergen rådhus. 

– For folk som ikke bor i Bergen, blir spørsmålet bare større og større: Hva er det med bybanen?

– Det som har skjedd er at flertallet av byens velgere stemte på partier som lovet at de ikke ville ha omkamp om bybanen. Likevel skjer det utrolige at Høyre snur. Da må alle som vil ha bane si fra – gamle og unge, onkler og tanter, barnebarn og bestemødre, sier Bauer. 

Bybanens fremtidige ferd over Bryggen var i ti år det store stridsspørsmålet i Bergen. I vår ble imidlertid reguleringsplanen vedtatt, med bane på Bryggen. Etter lokalvalget settes reguleringsplanen i spill igjen. 

Foto: Bergen kommune

– Bygg den banen!

Egne buttons er også laget med påskriften «Bygg den banen!» og et «u-sving forbudt»-skilt. At det nå blir enda en omkamp om bybanen kan få noen og en hver til å spørre «Hva er det med Bergen?», men for Bauer er det også viktig å snu på det. 

– Det mangler egentlig eksempler på byer som har fått til så store kollektivprosjekter fra scratch i moderne tid. Både Stavanger og Trondheim har prøvd seg på bybaneplaner, men gitt opp underveis. Bergen har fått det til. Byen har fått en forutsigbar kollektivtrasé og infrastruktur, med universell utforming, som legger til rette for byutvikling og urbanisering for fremtiden. 

– Dere er flere arkitekter som engasjerer dere om dette gjennom «Bergens mødre». Hvorfor er bybanen viktig for arkitekter? 

– Det handler om at det er et gir et utrolig godt rammeverk for byutvikling. Det ble en del kritikk av arkitekturen rundt første byggetrinn, men dette har mange lært av og fortetting i seg selv er utrolig viktig for denne byen. 

Bybanen Buttons. Foto.

Høyres beslutning om å åpne for omkamp om bybanen vekker harme i Bergen. Tidenes politiske u-sving har også vekket buttonskreativiteten. 

Foto: Andreas Kjeldsberg Pihl

Handler også om arbeidsplasser

Byens næringslivsledere er også er opptatt av videre bygging av bybanen. I et felles opprop gikk de ut og ba Høyre og Arbeiderpartiet om i felleskap å løse bybanefloken. Sivilarkitekt Nancy Jøssang i Opus var blant underskriverne. 

– Infrastruktur er premissgivende for videre utvikling av Bergen som by. I dag skjer mye av veksten i konkurrerende regioner, fordi utviklingen av Bergen går for sakte. Et integrert bybanenett er derfor helt avgjørende for å kunne gjennomføre byggeprosjektene som vil utvikle Bergens-regionen, slik at familier har et sted å bo og en jobb å gå til, uttalte Jøssang til Bergens Tidende

Til Arkitektur utdyper Jøssang. Hun påpeker at dersom prosjektene nordover langs den planlagte bybanetraséen nå forsvinner gjennom omkamp, vil folk få færre boliger på markedet. Det blir dermed mindre vekst og arbeidsplasser i Bergen og regionen som helhet. 

– Det er ikke slik at de planene som nå er tenkt investert langs Bybanen til Åsane flyttes andre steder i Bergen. De vil trolig forsvinne. Det betyr at arkitektene og byggenæringen hverken får bidratt til ønsket bytransformasjon til gåby, eller omstilling til sirkulærøkonomi. Vi taper verdifull tid som burde brukes til innovasjon for å nå nullvekstmålet, forklarer Jøssang. 

Satser på blokkfløyte

Også Marina Bauer i Opaform er klar på at bybanebeslutningen også handler om penger og arbeidsplasser. 

– Det er store summer og mange arbeidsplasser som er bundet opp i gjeldende reguleringsplan. Hvis man nå ikke får til bybanen til Åsane, vil de statlige midlene forsvinne på ubestemt tid. For byen og hele regionen er dette en kjempestor sak og derfor blir aksjonen tirsdag ettermiddag så viktig. 

– Hva skal du selv lage rabalder med? 

– Det har jeg ikke rukket å tenke på enda. Jeg håper store og små kommer og lager lyd med det de har. Stemmen er også mulig å bruke. Det er mulig jeg ender opp med en gammel blokkfløyte. Markeringen skal også være av det vennlig slaget – og en mykere motvekt til den mer harde og aggressive tonen til bybanemotstanderne.

Arkitektur har spurt politiske rådgivere i Bergen Høyre om en kommentar til initiativet Rabalder for bybanen og uttalelsene til Jøssang, men ikke fått svar.

Les her for mer informasjon

>
>
>