Ny bergensk bydel ved vann

Nordic med oppgraderte planer for utvikling av Laksevåg bydel i Bergen. Mer gjenbruk av gamle bygninger, bilfritt byliv og et mulig nytt politikammer er tatt inn i planene.

Nordic med oppgraderte planer for utvikling av Laksevåg bydel i Bergen. Mer gjenbruk av gamle bygninger, bilfritt byliv og et mulig nytt politikammer er tatt inn i planene.

Illustrasjon av Laksevåg

En ny bydel skal etter planen bygges på et gammelt verftsområde på Laksevåg i Bergen. Prosjektet «Verftsbyen Laxevaag» planlegges for 1000 boliger, 400 studentboliger, kunst- og kulturscener, parkeringshus, mathall, underjordisk flerbrukshall og nytt politikammer. 

Foto: Nordic
>

Det er nesten gått ti år siden Nordic for første gang begynte å jobbe med planene for det gamle verftsområdet på Laksevåg, like vest for Bergen sentrum. Rett før påske ble et nytt og oppgradert prosjekt lansert. Nå er planene over 1000 nye boliger samt gjenbruk av gamle verkstedhaller, nye studentboliger, bilfrie områder og kanskje et nytt politihus. 

– Laksevåg er et av de siste sentrumsnære byutviklingsprosjektene vi har i Bergen. Ser vi dette området sammen med utviklingen av Dokken og en ny gang- og sykkelbro, vil det være snakke om under ti minutter til Den blå steinen og Torgalmenningen. I praksis er dette derfor planer for en helt ny bydel i Bergen, sier Eskild Andersen, daglig leder og partner i Nordic, til Arkitektur om planene. 

I tillegg til Nordic er SLA landskapsarkitekt på prosjektet, mens Opus er reguleringsansvarlig. 

Bevaring, tilhørighet og farger

Mye har skjedd i arkitektenes verden siden 2014. Det var da Nordic først begynte å jobbe med oppdraget for den private aktøren Marin Eiendomsutvikling. I påvente av ulike kommunale planer og strategier har tiden gått. Samtidig har også måten man tenker byutvikling og arkitektur endret seg, forklarer Andersen. I utgangspunktet skulle eksempelvis større deler av eksisterende bygningsmasse rives, men i de nyeste planene bevares mellom 80 og 90 prosent av husene. 

– Både kommune, oppdragsgiver og vi som arkitekter har fått en større bevissthet rundt at eldre bygningsmasse kun er en stor berikelse for et slikt prosjekt. Tidene forandrer seg og ved å se, oppleve og jobbe med disse byggene over tid, har vi også sett et nytt potensiale. Bevaring vil berike bydelen og gjøre verftsområdet til et hyggeligere sted å være. 

– Det er helt nye illustrasjoner til prosjektet som nå lanseres. Selv om dette bare er skisser, hva kan du si om arkitekturen i prosjektet? 

– Vi er foreløpig på et illustrasjonsprosjekt-nivå og vi har jobbet mer med plassdannelser, romlige sekvenser og volumoppbygging enn fasadearkitektur. Det vi imidlertid er opptatt av er å skape en særegen bydel med sterk tilhørighet til Bergen for øvrig. Det handler mye om størrelse på boligbebyggelsen, bruk av farger, takformer og en gjennomtenkt miks av ulike materialer og detaljer som står seg over tid. Det er jo variasjon som gjør en by spennende å gå i og å bo i – det er vi veldig bevisst på i arbeidet med Laksevåg verft.

>
 • Illustrasjon fra Laksevåg, Bergen

  Den gamle ikoniske verftstkranen og 80-90 prosent av dagens bygninger er planlagt bevart i de nye planene for Laksevåg verft. 

  Foto: Nordic
 • illustrasjon fra Laksevåg

  Planene for Laksevåg henger sammen med planene om fremtidig kollektivløsninger i Bergen, som bybane, selvkjørende elektriske passasjerbåter og ny gang- og sykkelbro. Dermed kan også planen på Laksevåg inkludere større bilfrie områder – selv om det også er tegnet inn underjordisk parkeringskjeller. 

  Foto: Nordic
 • Illustrasjon av Laksevåg

  Kultur-aktørene skal ønskes velkommen og ikke skubbes ut av den nye byutviklingen på Laksevåg, lover Nordics Eskild Andersen. 

  Foto: Nordic
 • Illustrasjon av Laksevåg

  Nordic lover variasjon, fargebruk og gjennomtenkte materialvalg, tilpasset en særegen bydel. 

  Foto: Nordic

Ikke verft, mer kultur

Opprinnelig var det også planlagt at noe verftsindustri skulle bli igjen på Laksevåg. Andersen forteller at det etterhvert ble umulig å opprettholde visjonen om sameksistens mellom verftsindustri og boliger. 

– Moderne verftsindustri er ekstremt plasskrevende. Skulle man fortsatt hatt verftsaktivitet måtte man investert store summer, men spørsmålet ble da om det ikke finnes andre områder som er mer egnet. Vi har landet på det siste. 

– Dette og omkringliggende områder er også mye benyttet av frie musikk- og kulturaktører til relativt billige atelierer og øvingslokaler. Hva gjør dere for at byutviklingen i nabolaget ikke vil skubbe disse aktørene videre ut av byen? 

– Vi tenker tvert om at denne utviklingen er bra for disse aktørene. I dag er dette et avstengt verftsområde og allerede har vi begynt å åpne noen av hallene til pop-up-virksomhet som raveparty og julemarked. For å få til dette kommersielt må vi selvfølgelig utvikle området til boliger, men da er det også behov for å bruke de eldre husene til kulturformål. 

Ny politistasjon også i skissen

Området skal også i en uviss fremtid få bybanestopp innbakt i planene. Sammen med en ny gang- og sykkelbro, Dokken-planene og elektrisk fjordgående passasjerfrakt på skissestadiet, kan bydelen planlegges uten biler, forklarer Andersen i Nordic. 

– Det at området er så stort gjør at vi kan tenke infrastruktur på helt nye og mer overordnete måter. Enten det handler om avfallshåndtering, fornybar energi eller bilfri transport er dette derfor et utrolig spennende prosjekt å jobbe med. Vi har også lagt inn ny politistasjon for Bergen i planene. En stor offentlig aktør er viktig som en driver, og siden politiet leter etter ny tomt, mener vi det er en god plan. 

Planene ventes å komme opp til første gang politisk behandling i løpet av året. Ifølge Nordic kan Laksevåg-prosjektet settes i gang før den planlagte Dokken-utbygging. 

Det var Bergens Tidende som først skrev om saken.

>
>
>