Profilert folkeaksjon for Bakklandets brostein

Kommunens brosteinsplan på Bakklandet i Trondheim, vekker harme. – En flat kamikaze-sykkelsti gjennom området vil ødelegge Bakklandet, sier musiker og nå brosteinaktivist Øystein Dolmen. 

Kommunens brosteinsplan på Bakklandet i Trondheim, vekker harme. – En flat kamikaze-sykkelsti gjennom området vil ødelegge Bakklandet, sier musiker og nå brosteinaktivist Øystein Dolmen. 

Øystein Dolmen

Øystein Dolmen, velkjent musiker og Trondheims-beboer, er med i kampen mot brostein på Bakklandet. 

Foto: Paal Ritter Schjerven / Kagge forlag
>

– På en måte er denne saken en slags skygge av den kampen vi kjempet for Bakklandet på 1970-tallet. 

Det er Øystein Dolmen, artist og komiker, kanskje best kjent som Knutsen i duoen Knutsen & Ludvigsen, som er på telefonen til Arkitektur. Anledningen er brosteindiskusjonen i Trondheim, hvor eiendomsinvestor Ivar Koteng, fotballspiller Alexander Sørloth og Dolmen er blant de mest profilerte navnene som har engasjert seg. 

Trondheim kommune vil nemlig forandre gatedekket gjennom den gamle trehusbebyggelsen på Bakklandet. Den samme trehusbebyggelsen som Dolmen og mange andre kjempet for å bevare på 1970-tallet.

Nå vil kommunen skape universell utforming og gjøre det lettere for byens syklister å sykle gjennom området og dermed må klassisk brostein vike for flat gatestein. 

– Det er ikke universelt utformet, så det er ikke så tilgjengelig for alle grupper. Det er smale fortau som vi ikke får driftet på vinteren, og da kan det være vanskelig for folk å komme seg fram, sier mobilitets- og samferdselssjef i Trondheim kommune, Inger Mari Eggen, til NRK

Bakklandet og Lillegårdsbakken velforening er blant stedene diskusjonen nå foregår. Et eget innbyggerforslag om å reversere beslutningen skal opp til behandling i areal- og samferdselskomiteen i Trondheim kommune 31. mai.

>

– Glemmer menneskene

Forslaget vekker imidlertid både reaksjoner og følelser, forklarer Dolmen til Arkitektur. Først og fremst handler det om at raske syklister ikke er det Bakklandet trenger. 

– En flat kamikaze-sykkelsti gjennom området vil ødelegge Bakklandet. Syklister i dag er noe helt annet enn det var for femti år siden. De kjører like fort som bilene. På Bakklandet skal man kunne stå i gaten og se på omgivelsene og unger skal kunne leke fritt, da skal man ikke lage en gjennomfartsåre for syklister i femti kilometer i timen samme sted. Da vil Bakklandet bli et uhyggelig sted å være.

– Handler dette også om en fascinasjon for brostein? 

– Brostein i dette strøket er litt hellig, ja. Brostein er sikkert et helvete for «kjerringer» på stiletthæler, men akkurat her er det en veldig gammel bebyggelse, hvor det passer estetikken i gateløpet at det er brostein – og ikke fantasiløs rask asfalt eller lignende.

Dolmen mener Trondheim kommune i dette tilfelle har sett seg blind på funksjonen til det nye gatelegemet. 

– Veldig ofte tenker vi som sivilisasjon kun på funksjon og effektivisering. Arkitekter er sikkert god kjent med hvor heslig arkitektur kan bli om den glemmer menneskene. Her skal kommunen løse et problem knyttet til transport og boområder, men samtidig ofrer de menneskene på effektiviseringens alter, sier han.

Slik ser Trondheim kommune for seg at en ny sykkelvennlig gate gjennom Bakklandet kan se ut. 

Foto: Trondheim kommune (illustrasjon)

Konserter og okkupasjon

Det er ikke tilfeldig at den 76-årige musikeren, som sammen med Gustav Lorentzen ga ut sin første Knutsen & Ludvigsen-plate i 1970, nå er med i en ny kamp om Bakklandet. Tidlig på 1970-tallet ville kommunen sanere store deler av området det her er snakk om. Men beboere, aktivister og studenter ved NTH (dagens NTNU) ville det annerledes. Dolmen bodde selv på Bakklandet på den tiden. 

– Kampen den gangen handlet både om å skaffe folk et sted å bo, men også bevaring av den eldre bebyggelsen. Kommunen lot mange hus stå tomme og da vannet frøs ble de så ødelagt at de da bare måtte rive dem. Det var mange husokkupanter blant oss, og et viktig poeng var at det var godt for husene at det bodde folk i dem. 

– Hvorfor tror du dette engasjerer så mange? 

– Bakklandet har blitt symbolsk viktig for byen. Det er der folk tar med seg turister når de besøker byen. Dette er byens fineste perle. 

Hyret inn Hjallis

Dolmen og mange andre jobbet hardt for bevaring og omlegging av motorveiplanene. De holdt mange såkalte «frikonserter» mot sanering og Dolmen trekker frem arkitekt Kjell Spigseth som en av de viktigste unge aktivistene. 

– Kjell ba oss holde enda en av disse konsertene på Samfundet i Trondheim, men da fant vi ut at vi måtte satse tyngre. Vi hyret heller Frimurerlosjen i sentrum og fikk skøyteløperen «Hjallis» og radiomannen Otto Nielsen til å lese opp appeller. Da snudde både Adresseavisen og befolkningen ellers. Stemningen skiftet fra «Riv skjiten!» til «Dette må vi ta vare på!». 

Den store forskjellen på i dag, er at folk flest allerede ønsker å bevare brosteinen på Bakklandet. Derfor er Dolmen optimist. 

– Folkeopinionen er på vår side. Heldigvis. Så i denne saken er jeg sikker på at kommunen kommer til å snu og gå for bevaring av brosteinen, avslutter musikeren og forfatteren.

>
>
>