Samler bylivsfeltet på Voss

Programmet for Bylivkonferansen er klart. Voss ønsker velkommen til to dager med samtaler om naturvennlige, klimarobuste og attraktive steder – pluss litt jazz.

Voss blir tumleplass for Bylivkonferansen 2024. Her Voss aktivitetspark, av Østengen og Bergo Landskapsarkitekter, som vant Landskapsarkitekturprisen i 2023 blant annet for en «sømløs overgang fra det travle tettstedet Voss, til Vangsvatnet uten å lage visuell støy». 

Foto: Kari Bergo
>

Bylivkonferansen 2024 kaller alle arkitekter, gartnere, planleggere, veiforvaltere og vanningeniører til Voss i september. Under temaet «naturvennlige, klimarobuste og attraktive steder» skal konferansen spre kunnskap om gode prosjekter, skape nye nettverk og relasjoner og ikke minst se fremover. 

– En viktig målgruppe for oss er kommunalt ansatte i alle avdelinger og etater som på en eller annen måte jobber med naturmangfold, klimatilpasning og stedsutvikling. Det har vært kurs og seminarer for hver enkelt faggruppe tidligere, men nå samler vi alle fag til en felles diskusjon om hvordan man lykkes med klimatilpasning og bevaring av natur samtidig som vi lager attraktive steder, sier Bård Sødal Grasbekk, leder for Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund. 

>

Attraktive steder som løsning 

Bylivskonferansen 2024 arrangeres i samarbeid med Vestland fylkeskommune og Voss Herad. 

Konferansen på Voss har som hovedmål å være løsningsorientert i møte med samfunnets største utfordringer. 

– Vi skal ikke bare snakke om utfordringene og hva vi vet om artstap, klimaendringer og mer nedbør. Vi skal gå videre og snakke om forbilledlige eksempler på løsninger, sier Grasbekk. 

– Hvorfor denne kombinasjonen «naturvennlige, klimarobuste og attraktive steder»? 

– Det er nettopp det å kombinere løsninger for natur- og klimakrisen med attraktive steder som er vår unike vinkling. Det er ikke nok å bare håndtere hensyn til klimatilpasning og naturmangfold, man må gjøre det på en måte som også skaper merverdi. Det er der arkitekter, landskapsarkitekter, arealplanleggere og stedsutviklere kommer inn, som ser på klimatilpasning som en mulighet til å introdusere nye kvaliteter, som for eksempel bekkeåpninger i byer og tettsteder, forklarer Grasbekk. 

– Er årets naturtapdebatt et utgangspunkt for temavalget? 

– Debatten er et alvorlig bakteppe, men vi må huske at dette ikke er en ny debatt. Naturtap har vært et viktig tema i mange tiår og Norge har signert internasjonale avtaler som forplikter oss til å stoppe den negative utviklingen. Problemet er at så lite har blitt gjort over for lang tid. Det har vært for stor avstand mellom vedtatte mål og oppfølging i praktisk samfunnsutvikling.

Bård Sødal Grasbekk. Foto.

Bård Sødal Grasbekk er landskapsarkitekt og leder av Bylivsenteret i NAL. 

Foto: Tom Atle Bordevik

Ikke store trekkplastre

Voss som arrangørsted er valgt blant annet fordi Vestland fylkeskommune er stolt over hva Voss har fått til de siste årene. Tettstedet Vossevangen har fått ny togstasjon, svevebane og hotell. I 2023 vant Østengen og Bergo Landskapsarkitekter Landskapsarkitekturprisen for Voss aktivitetspark. Elva hotell, av Mange Bekker arkitektur, åpnet også i fjor litt oppstrøms for Voss sentrum. 

Begge prosjektene blir presentert under konferansen. Det blir også gjesteforelesere fra MAD/Nomad, Asplan Viak, NMBU, Høgskulen på Vestlandet, Vestlandsforskning, og Alver kommune. 

– En viktig del av konferansen er å presentere hvordan en problemstilling ser ut fra landets tre ulike forvaltingsnivåer –kommunen, fylket og staten. Det er interessant å se hvordan de ulike nivåene jobber med ulike virkemidler knyttet til klima, natur og stedsutvikling. MAD kommer inn med perspektivet som plankonsulenter fra privat sektor. Vi ønsker å stimulere til nettverksbygging, forståelse, samarbeid og kompetansedeling på tvers av sektorer og på tvers av skillet offentlig og privat, forklarer Grasbekk. 

– Det er ikke de store headlinerne på konferansen? 

– Vi kunne sikkert hatt større trekkplastre. Samtidig har vi hørt mange av de kjente stemmene innen natur og klima flere ganger før. Nå er det kanskje viktigere og få frem nye stemmer og lytte til dem som jobber direkte med løsninger innen dette området i hverdagen. Dette er ikke konferansen for å bare sitte og lytte til inspirerende eller underholdende innlegg. Dette er først og fremst en konferanse for å bygge nettverk og dele erfaringer. 

Klimatilpasning er viktig på Voss. Her Voss skulpturpark etter flom. En grein fra flommen har lagt seg balanserende på toppen av en stokk i parken. 

Foto: Asbjørn Helleve

Skal jazze i gang mingling

For å få til at kompetanse- og nettverksbyggingen flyter like fritt som elva Vosso forbi Vossevangen, har konferansegeneralen lagt opp til rikelig med pauser. 

– Folk bør reise til Bylivskonferansen for å bli tryggere på de oppgavene vi som samfunn skal ta fatt på. Det blir nok en overvekt av folk som er engasjert i tematikken fra før, men det er viktig også for disse med gode arenaer for samtaler og erfaringsutveksling. Vi har derfor satt av mye tid til pauser, befaring og festmiddag på dag èn for å bidra til gode samtalene. Det er bevisst lagt før parallellsesjonene på dag to.

Jazz skal også brukes for å myke opp konferansegjengerne. 

– Vi har ikke spikret hele musikkprogrammet ennå. Men vi jobber med å koble jazzbygden Voss med konferansen. 

For mer informasjon om program og påmelding til Bylivkonferansen 2024, se her

>
>
>