– Stanser utviklingen av Bjørvika

Statens vegvesen stikker kjepper i hjulene for ny utbygging i Bjørvika, mener HAV Eiendom. Direktør Kjell Kalland anker nå vedtak om prosjektet Fiskebrygga. 

Statens vegvesen stikker kjepper i hjulene for ny utbygging i Bjørvika, mener HAV Eiendom. Direktør Kjell Kalland anker nå vedtak om prosjektet Fiskebrygga. 

Prosjektet Fiskebrygga i Bjørvika, Oslo. Navnet stammer fra 1830-tallet da eiendommen som fiskebrygge. En fiskehall ble oppført etter tegninger av arkitekt C. H. Grosch på tomten.

Foto: Vivid Vision/Alab
>

I elleve år skal HAV Eiendom ha drømt om å bygge på tomten A4 i Bjørvika. Tomten er plassert mellom Havnelageret og Kvadraturen, men har også et tunnellnedløp til Operatunellen (E18).

Og her begynner problemene. For Statens vegvesen hadde innsigelser på et 40 meter lokk, tenkt bygget over tunellinngangen. Etter at partene tilslutt var blitt enige og innsigelsen trukket, melder nå HAV Eiendom igjen om at vegvesenet har satt seg på bakbeina. Det får HAV-direktør Kjell Kalland til å reagere: 

– Dette kan ikke bli stående. Det er nå fare for at vi ikke vil kunne realisere et viktig prosjekt for byen og som byens politiske organer har ønsket seg, sier Kalland i en pressemelding. 

– Skal virkelig en statlig etat få overkjøre det lokale folkestyret, spør han videre.

>

– Kan ikke bli stående

Henvisningen til det lokale folkestyret handler om at et enstemmig Oslo bystyre vedtok å realisere prosjektet Fiskebrygga i 2022. Ifølge HAV vil bygget «forvandle et grått veianlegg og parkeringsplass til et område fylt med aktivitet og et stort antall arbeidsplasser». Målet er at bygget skal «skape byliv i området og knytte Kvadraturen og Bjørvika tettere sammen».

Det var i februar at HAV Eiendom mottok et avslag fra Statens Vegvesen på å forhandle om en utbyggingsavtale. Da valgte HAV å klage på vedtaket, og det er denne klagen Statens vegvesen nå har avvist. 

– Vi er naturligvis svært skuffet over at Statens Vegvesen ikke benytter anledningen til å omgjøre vedtaket. Vi mener bestemt at vedtaket ikke kan bli stående og håper og tror at Vegdirektoratet som skal behandle klagen legger vekt på miljøaspektene, men ikke minst også viser respekt for Oslo kommunes reguleringsvedtak, sier Kalland videre. 

Kan ikke svare på kritikken

Arkitektur har tirsdag morgen vært i kontakt med Statens vegvesen. De svarer at saken er oversendt Vegdirektoratet og at svar er ventet innen rimelig tid. 

– På grunn av klagebehandlingen kan vi ikke uttale oss til mediene akkurat nå, heter det fra Fred Anton Mykland, avdelingsdirektør Transport Øst.

Slik ser uteområdet torget ut som er en del av planene for bygget. 

Foto: Vivid Vision/Alab

Ber politkerne om hjelp

For HAV Eiendom er dette alvor. Det kommunalt eide eiendomsselskapet, eid av det kommunale foretaket Oslo Havn, har gjennom utbyggingsavtalen for Bjørvika avtalt med Oslo kommune at blant annet Fiskebrygga skal betale for offentlig infrastruktur som havnepromenaden, strender, parker og allmenninger.

«Hvis Fiskebrygga ikke bygges, blir om lag 140 millioner kroner til disse formål borte. Etter Bjørvikaavtalen blir konsekvensen at dette beløpet må dekkes inn av Oslo Kommune», heter det i pressemeldingen. 

De mener videre at dersom Fiskebrygga ikke lar seg realisere, er det stor risiko for at videre utvikling av sjøfronten i Bjørvika kan stanse opp på ubestemt tid. «Dette skjer fordi hele utbyggingsavtalen skal og må reforhandles om det totale utbyggingsvolumet for området faller under 800.000 kvadratmeter», skriver de.

Hav Eiendom oppfordrer derfor bystyret og Oslos stortingsrepresentanter om å engasjere seg i saken og finne en løsning en løsning som gjør at Statens Vegvesen og regjeringen ikke stanser den videre utviklingen av Bjørvika.

– Slik saken står nå er det opp til regjeringen om utviklingen i Bjørvika stanser opp eller går videre, sier Kalland.

>
>
>