Tar makten tilbake over byutvikling 

Parallelloppdrag skal blåse nytt byliv i gammelt kommunesentrum i Øygarden. – Viktig for en kommune å ha hendene på rattet, sier prosjektleder. 

Parallelloppdrag skal blåse nytt byliv i gammelt kommunesentrum i Øygarden. – Viktig for en kommune å ha hendene på rattet, sier prosjektleder. 

Rendering av visjon for nye Straume i Øygarden kommune, vest for Bergen.

Visjon for nye Straume i Øygarden kommune, vest for Bergen. Her skal et nytt kommunesentrum utvikles. Målet er ny urban gatestruktur, samtidig som man benytter seg av lokal byggeskikk. – Det er viktig å bygge i le for været og hente inspirasjon fra gammel naust- og tun-struktur. Vi vil ha lune tun og plasser i den nye bystrukturen, sier prosjektleder Rune Landro i Øygarden kommune.

Foto: Vill arkitektur (illustrasjon)
>

Nylig gikk første salve i milliardprosjektet Sotra-sambandet vest for Bergen av. De neste årene skal en helt ny motorveiforbindelse bygges mellom Øygarden og Bergen kommune. 

Samtidig med byggestart har også vurderingskomiteen for et nytt parallelloppdrag begynt sitt arbeid. I forbindelse med motorveiprosjektet har to utvalgte arkitektkontor, Vill arkitektur fra Bergen og Nord Architects fra København, utarbeidet forslag til by- og tettstedsutvikling i Straume – selve sentrum i Øygarden kommune.

– Dette er en unik mulighet for oss til å utvikle regionsentrumet Straume. I forbindelse med motorveiprosjektet frigjøres det et areal når et stort vann fylles igjen med stein fra tunnelboring. Dette gir plass til byutvikling som kan binde sammen kommunale tilbud med kollektivknutepunkt og handels- og kulturtilbud. Målet er en helt ny og mer urban gatestruktur enn det som finnes i dag, sier Rune Landro, assisterende kommunalsjef for kultur og samfunn i Øygarden kommune, og prosjektleder for parallelloppdraget. 

Får hendene på rattet

Øygarden er en sammenslått kommune med nærmere 40.000 innbyggere, fordelt på 300 kvadratkilometer. Området som nå skal utvikles har typiske utfordringer. Straume er preget av spredt bebyggelse, bilbasert handelsvirksomhet, lite helhetlig planlegging og få boliger tett på kommunale tjenester og andre tilbud.

At kommunen nå bruker et parallelloppdrag handler om å gjenvinne kontroll over utviklingen, forklarer Landro. 

– Jeg tror mange kommuner i Norge sliter med det samme – at sentrum utvikler seg med ulik grad av kontroll, hvor private interesser, aktører og utbyggere har fått styrt i litt for stor grad. Selv om vi selvsagt er avhengig av å ha gode, tette samarbeid med private, er det også viktig for en kommune å ha hendene på rattet i utviklingen av kommunens sentrum. 

– Hvorfor har dere valgt å bruke parallelloppdrag i denne fasen? 

– Fordi vi ønsket et uhildet utenfrablikk på det vi står midt oppi. Vi ville ikke ha en klassisk arkitektkonkurranse fordi det ikke passet denne type problemstillinger. Det spesielle med oppdraget har vært at de to utvalgte arkitektkontorene, Vill og Nord, også har samarbeidet underveis. Vi har også hatt møter med dem hvor vi har spisset oppdragene deres på ulik tematikk, som passer deres spesialfelt. Så langt i prosessen er erfaringen derfor veldig gode, sier Landro. 

>
Bilde av Rune Landro i Øygarden kommune

Rune Landro, assisterende kommunalsjef for kultur og samfunn i Øygarden kommune, og prosjektleder for parallelloppdraget på Straume. 

Foto: Øygarden kommune

Skal gi mer enn det tar

Hos Vill arkitektur er de glade for å delta i prosjektet på Straume i en tidligfase. Det er da de viktigste grepene rundt bærekraft og miljø kan gjøres, forklarer Fredrik Barth, arkitekt og daglig leder i Vill arkitektur.

– Vill ønsker å påvirke verden positivt ved å lage prosjekter som gir mer enn de tar, da er vi avhengig av å kunne være med i denne fasen av utviklingen. Når en av de raskest voksende kommunene i Vestland fylke åpner opp og ber om innspill til hvordan de bør drive egen samfunnsutvikling så stiller vi selvsagt opp.

 – Et eksemplarisk oppdrag

For Vill har dette oppdraget vært fullt av gode opplevelser. Barth mener kommunen er eksemplarisk i sine ambisjoner.

– Sammen med NAL har kommunen virkelig lagt til rette for et godt parallelloppdrag. Vi opplever også kommunen som ærlig i sine ønsker om å bruke det vi har foreslått aktivt i den kommende planleggingen.

– Prosjektlederen sier også til Arkitektur at de har vært opptatt av at Vill og Nord også skal samarbeide underveis. Hvordan har dere opplevd denne tilnærmingen fra oppdragsgiver?

– Dette er et av de best gjennomførte parallelloppdragene vi har deltatt i. Det ble et reelt samarbeid mellom teamene, der vi kunne fokusere på litt ulike ting, og bygget hverandre gode gjennom hver våre prosjekter. Til sammen mener vi kommunen har fått et omfangsrikt materiale med masse inspirasjon til veien videre.

Illustrasjon av plan for parallelloppdrag på Straume i Øygarden kommune.

I dag er Straume preget av en uoversiktlig blanding av kjøpesenter, rådhus, kontorbygg, småindustri og parkeringsplasser. Målet med den nye planen er blant annet en ny og mer urban gatestruktur.

Foto: Vill arkitektur (illustrasjon)

Byliv mellom vær og vind

Vill arkitektur er valgt blant annet fordi de er gode på bærekraft og gjenbruk, forteller Landro i Øygarden kommune. Ett av forslagene deres går på hvordan gjenbruk kan bli tema for et såkalt fyrtårnprosjekt på Straume. 

– Vill foreslår blant annet et gjenbrukshus hvor man kan få inn bedrifter som jobber innovativt med gjenbruk av bygningsmaterialer. Dette kan være med på å utvikle ny bærekraftig industri og arbeidsplasser. Personlig synes jeg dette er en interessant tanke, sier Landro.

Nord Architects er blant annet gode på å tilpasse prosjektene til naturen og bygge på naturens premisser, forklarer Landro. 

– Det er viktig for oss at vi bygger med lokal byggeskikk og tradisjon. Her ute mot havet er det værhardt, mye vind og regn. Da er det viktig å bygge i le for været og hente inspirasjon fra gammel naust- og tun-struktur. Vi vil ha lune tun og plasser i den nye bystrukturen, sier Landro. 

Det aller morsomste

Vurderingskomiteen skal lande på ti anbefalinger etter parallelloppdraget. For Vill har det vært viktig å balansere krav til klima og bærekraft med fremdrift, utbyggingspotensiale og mulighet for faktisk realisering. En utfordring, forklarer Barth, har vært å både dimensjonere en ny bydel for fremtiden, med nye innbyggere, arbeidsplasser, ny skole og sosial infrastruktur, samtidig som det kreves tiltak på kort sikt, som skal passe dagens virkelighet.

– Denne dualiteten, med å tenke langt nok frem, tørre å være modig i ambisjoner og visjon, og forstå hvordan de små valgene og puslespillbitene i hverdagen skal legges ut for å komme dit er slik vi ser det hovedutfordringen. Det er også det aller mest morsomme å holde på med, sier Barth.

Fredrik Barth, arkitekt i Vill arkitektur. Foto.

Fredrik Barth, arkitekt og daglig leder i Vill arkitektur, har vært opptatt av tilføre «mer grønt og blått» i deres visjon for nye Straume. 

 

Foto: Vill arkitektur

– Ville ikke blitt godkjent i dag

At Straume-prosjektet kommer som en form for redningsaksjon for et område som preges av store inngrep i forbindelse med ny motorvei, ser Barth og Vill først og fremst som en mulighet.

– Det er lett å problematisere ødeleggelsene som kommer etter utbygging av et stort veiprosjekt. Det er mange i vår region som har vært sterkt kritisk til Sotrasambandet av denne grunnen, og vi tror ikke sambandet hadde blitt godkjent i dagens form dersom beslutningen skulle vært tatt i dag, sier Barth.

Motorveiprosjektet er likevel godkjent og utbygging i gang. Da ser Barth at deres oppdrag å gjøre noe godt i området, og hvordan de kan bygge på mulighetene det nye sambandet faktisk gir for mobilitet.

– Vi definerte tydelige regenerative designgrep, og viste en vei der prosjektet skulle føre til positive konsekvenser innen en rekke deltema. Eksempelvis var vår visjon å ha mer grønt og blått i vår visjon enn i dagens situasjon. Og det klarte vi å få til, sier Barth.

Aktivitet hele døgnet

Innspillene fra parallelloppdraget skal opp til politisk behandling i løpet av året. Det første som skjer, er ny reguleringsplan og bygging av ny kollektivterminal og en videregående skole. Landro håper man allerede der får en pekepinn på at et annet type sentrum er i utvikling. 

– Når alt er ferdig håper vi på et levende og aktivt sentrum, med aktivitet store deler av døgnet. Sammen med den nye videregående skolen håper vi Straume blir et attraktivt sted for både boliger, næringsliv og ny industri, avslutter Landro.

>
>
>