120 timer bærekraft

Internasjonal studentkonkurranse arrangeres for trettende gang. – Årets oppgave handler om å forsøke å forstå hva bærekraft betyr og å rette et kritisk blikk på bruken av begrepet bærekraft i både undervisning og industri, sier arrangørene.

Internasjonal studentkonkurranse arrangeres for trettende gang. – Årets oppgave handler om å forsøke å forstå hva bærekraft betyr og å rette et kritisk blikk på bruken av begrepet bærekraft i både undervisning og industri, sier arrangørene.

Studentkonkurransen 120 Hours arrangeres igjen 27. mars - 1. april. Her fra tidligere utstillingskonkurranse.

Studentkonkurransen 120 Hours arrangeres igjen 27. mars - 1. april. Her fra tidligere utstillingskonkurranse.

Foto: 120 Hours
>

Mandag 27. mars klokken 14.00 starter klokken å telle ned 120 timer. Innen lørdag samme tid skal studenter fra hele verden ha levert sitt bidrag i konkurransen 120 Hours, som arrangeres av studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) for trettende gang.

– Årets oppgave handler om å rette et kritisk blikk på hvordan vi jobber med og diskuterer bærekraft i både undervisning og næringen. Det er ikke vi, som organiserer konkurransen som skal sette agendaen men studentdeltagere fra hele verden, konkurransen blir en plattform for studentene til å ytre sine meninger, sier Gustav Cederblad Stamnes i konkurransekomitéen.

– Ikke i våre tanker

Årets utgave av 120 Hours er også helt spesiell. Konkurransen holdes i samarbeid med UIA, verdenskongressen for arkitekter i København som arrangeres i juli. Studentoppgavene tar for seg konferansens tema; Sustainable futures- Leave no one behind og tre vinnerteam får reise til konkurranse hvor alle bidragene skal stilles ut.

– Dere skriver at i «årets konkurranse ønsker vi å være kritisk i utforskingen av hva bærekraftighet betyr, både i industrien og utdanningen». Hva legger dere i det?

– Det handler om at vi tror det er en del sannheter om bærekraft det er på tide å sette spørsmålstegn ved. Det kan handle om alt fra diskusjoner om energiklassifisering til nye, enormt tekniske bygg som påstår å være miljøvennlige. Men igjen er det her viktig å si at studentene selv skal komme med sine innspill, ikke oss i 120 Hours som skal komme med våre meninger. Vårt mandat er å være studentenes talerør og plattform. Så svaret på det spørsmålet får vi etter juryeringen, sier Stamnes, som er arkitektstudent ved AHO og jobber som praktikant i Oslotre.

>
Bilde av Gustav Cederblad Stamnes

Gustav Cederblad Stamnes er en av arrangørene av 120 hours. Han er også arkitektstudent ved AHO og jobber som praktikant i Oslotre.

Foto: 120 Hours

Stort mangfold

120 Hours-konkurransen er allerede en global suksess. Årlig har konkurransen rundt 1500 deltagende studenter, fra rundt 80 land. Konkurransen er heller ikke bare for arkitektstudenter, selv om hoveddelen av bidragene kommer fra den type utdanning.

Mangfoldet i oppgaver og besvarelser har historisk vært stort. Selve oppgaven i år blir først gitt 27. mars, men litt kan organisatorene likevel røpe allerede nå.

– En typisk oppgave finnes ikke. Tidligere har det vært helt konkrete oppgaver som å tegne et skolebibliotek i Kina, til helt abstrakte oppgaver som å tegne et rom uten funksjoner. Deltagerne må vente spent, men et stort hint er altså at vi skal sette bærekraft på agendaen og søker de kritiske blikkene.

Får satt agendaen

Konkurransen avgjøres med juryering i april. Det vil bli kåret en første-, andre- og tredjeplass som mottar pengepremier på henholdsvis 30.000, 15.000 og 7500 kroner. I tillegg gis det hederlig omtale til andre prosjekter.

– At de tre vinnerteamene også får dekket reise og opphold til København gjør årets utgave av 120 Hours spesielt gjev. Her vil det også arrangeres en debatt og studentene får virkelig satt agendaen og vist seg frem for et internasjonalt bransjepublikum.

– Hva ser du som en av organisatoren mest frem til?

– Jeg gleder meg veldig til å få inn alle bidragene og være med på juryeringen. Det er veldig artig å se det spekteret av ideer og prosjekter som kommer inn fra hele verden.

120 Hours arrangeres fra 27. mars til 1. april. Les mer om konkurransen her.

>
>
>