Dansk idékonkurranse

Arkitektforeningen i Danmark utlyser årlig konkurranse om bærekraftig byggeri. – Vi søker et nytt nivå, sier direktør Lars Autrup.

Arkitektforeningen i Danmark utlyser årlig konkurranse om bærekraftig byggeri. – Vi søker et nytt nivå, sier direktør Lars Autrup.

Portrett av Lars Autrup, direktør for Arkitektforeningen i Danmark

Lars Autrup, direktør for Arkitektforeningen i Danmark, inviterer danske arkitekter til bærekraftskonkurranse.

Foto: arkitektforeningen.dk
>

«Udsyn – Absolut bæredygtighed i Arkitekturen? » er tittelen på den nye årlige idékonkurransen utlyst av Akademisk Arkitektforening i Danmark. Her oppfordres danske arkitekter og arkitektstudenter til å fremme sine visjoner for fremtidens bærekraftige byggeri.

I den korte introduksjonsteksten stilles store spørsmål om hvorvidt tiltakene som gjøres i byggebransjen i dag er store nok. Det vises til at gjenbruk, transformasjon av eksisterende bygninger har store miljøfordeler og at livssyklus-analyser allerede har betydning for materialvalg. Samtidig er spørsmålet: «Men er dette nok i forhold til jordens kritiske økologiske tilstand – med tanke på fremtidens generasjoner?»

Løsninger i arkitekturen

Idékonkurransen utfordrer dermed arkitektbransjen til å tenke noen skritt lenger enn dagens løsninger.

Konkret ønsker de «visjoner for fremtidens byggeri, hvor vi bruker minst mulig av jordens ressurser og bygger på måter, som gir tilbake til naturens økologiske kretsløp og sikrer at det er i balanse».

– Vi lager denne konkurransen for å styrke samfunnets oppmerksomhet på arkitekturens muligheter og betydning for en positiv utvikling av samfunnet – ikke minst i forhold til en bærekraftig utvikling, sier Lars Autrup, direktør i Akademisk Arkitektforening, til Arkitektnytt.

Nytt nivå bærekraft

Arkitektforeningen i Danmark stiller spørsmålet om hvordan man i fremtiden kan bevare og bygge «absolutt bærekraftig». Målet er både å engasjere arkitektene i klima- og miljøspørsmål, men også pushe dem i retning av større fremtidig samfunnsrelevans, forklarer Autrup overfor Arkitektnytt.

– Vi vil som forening være med på å tegne opp retningen på utviklingen og medvirke til forandringene i samfunnet som vil gjøre verden til et bedre sted for både mennesker og natur. Vi vil styrke medlemmenes stemme i samfunnsdebatten og sikre arkitekturens innflytelse, på veien mot absolutt bærekraftighet.

– Dere spør om målet heller må være å tenke forbruk innen «absolutte planetære grenser» og skriver for eksempel at dere vil gå lenger enn ett klassisk syn på resirkulering?

– Ja, vi vil opp på neste nivå av bærekraft. Da er det ikke godt nok å resirkulere eller bare bruke materialer på nytt. Resirkulering innebærer ofte nye materialer og energi, da er det bedre å bevare og gjenbruke et bygg i hel tilstand, og hele tiden søke et høyeste nivå av gjenbruk.

Konkurransen er anonym og frist for innlevering er 3. mai, 2021. Premien er 75.000 danske kroner (rundt 100.000 norske). Alle medlemmer og studentmedlemmer av Akademisk Arkitektforening kan delta. Er man et team, rekker det at én i teamet er medlem. Man kan levere tekst, modell eller video.

>
>
>