Disse skal utvikle Nyhavna

Fire team er prekvalifisert til utviklingen av Nyhavna i Trondheim. Målet er å gjøre fjorden mer tilgjengelig.

Fire team er prekvalifisert til utviklingen av Nyhavna i Trondheim. Målet er å gjøre fjorden mer tilgjengelig.

Området vil kobles mot Solsiden og Midtbyen, og dermed blir Nyhavna en utvidelse av dagens Trondheim sentrum, forteller Vegard Tyldum i Nyhavna Utvikling. Foto: Nyhavna Utvikling

>

I mai inviterte Nyhavna Utvikling til åpen prekvalifisering om å utvikle det første delområdet av Nyhavna, som skal transformeres fra industriområde til en ny sentrumsbydel. Nå er fire team valg ut til å jobbe videre med det 76.000 kvadratmeter store området.

– Responsen var over all forventning, og det er svært høy kvalitet på de innkomne søknadene. Hele spekteret, fra mindre lokale aktører til store nasjonale og internasjonale team av arkitekter og rådgivere har vist interesse for å være med på å forme Nyhavna, sier Vegard Tyldum, daglig leder for Nyhavna Utvikling, i en pressemelding.

De fire teamene er:

  • Team Ghillardi+Hellsten Arkitekter m/Grindaker, Veni, ViaNova
  • Team COBE m/Topic Architecture, MOE, Olav Olsen
  • Team Henning Larsen/Rambøll/Dreiseitl
  • Team Schmidt Hammer Lassen Architects/HUS/Tredje Natur/In ́By/Ruth Woods/ViaNova
>

Bildet viser delområdet som skal utvikles i første omgang. Foto: Nyhavna utvikling

– Overbevisende søknader

– Det spesielle med det feltet som nå skal utvikles er den unike kontakten med Nidelva. Nesten hele området ligger vestvendt mot elven. Området vil kobles mot Solsiden og Midtbyen, og dermed blir Nyhavna en utvidelse av dagens Trondheim sentrum, sa Tyldum til Arkitektnytt da konkurransen først ble utlyst.

Prosjektets størrelse og kompleksitet forutsetter sammensatt kompetanse innen fagområder som arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur, bærekraft, energi og mobilitet, og alle valgte team har levert meget overbevisende søknader med høy kompetanse innen alle fagområder, heter det i pressemeldingen.

Verneverdig ubåtbunker

Det første delområdet for Nyhavna-utviklingen omfatter området mellom Nidelvas utløp og Transittgata. Her skal det gamle industri- og havneområdet transformeres til boliger, næringsbygg og offentlige friområder/oppholdsareal.

Utbyggingen vil ifølge Nyhavna Utvikling ta særlige hensyn til kulturminner og verneverdig bebyggelse. Siden starten på 1900-tallet har det vært havn og industri med jernbaneforbindelse på Nyhavna. Under andre verdenskrig bygde okkupasjonsmakten en stor ubåtbunker og ubåtdokk her, som er et av de best bevarte eksemplene på slike anlegg i Europa.

>
>
>