Europan-vinner vil redde Oslofjorden

Noe av det viktigste vi kan gjøre for å redde Oslofjorden er hva man gjør på land, mener Sanden+Hodnekvam, som vant Europan-konkurransen om utvikling av Fagerstrand, en halvtime unna deres eget kontor.

Noe av det viktigste vi kan gjøre for å redde Oslofjorden er hva man gjør på land, mener Sanden+Hodnekvam, som vant Europan-konkurransen om utvikling av Fagerstrand, en halvtime unna deres eget kontor.

Sanden+Hodnekvam står bak et bord med en arkitekturmodell. Foto.

Sanden+Hodnekvam mener det er viktig å påpeke at arkitekter og planleggere kan være med og påvirke hva som skjer under vann.

Foto: Sanden+Hodnekvam arkitekter
>

Da vinnerne av Europan 16 som ble offentliggjort i dag, viste det seg at det var lokale Sanden+Hodnekvam arkitekter som fikk førstepremie i konkurransen om utviklingen av Fagerstrand, en halvtime unna kontorets lokaler på Nesodden.

Kontoret er glad for å få mulighet til å bidra til å redde Oslofjorden.

Oslofjorden sliter og vi må gjøre tiltak nå!, skriver Sanden+Hodnekvam i en pressemelding.

– Det er jo en kjent sak at Oslofjorden sliter og at vi må gjøre noe med det. Både Havforskningsinstituttet og Bellona skriver at noe av det viktigste vi kan gjøre for å redde fjorden er hva vi gjør på land, sier John Sanden, partner og arkitekt i Sanden+Hodnekvam til Arkitektnytt.

Viktige bidrag

Bedre planlegging der vi tilrettelegger for lokale kretsløp og bedre overvannshåndtering er veldig viktig for levekårene både over og under havoverflaten, påpeker Sanden.

Han mener kommunene kan gjøre mye, men at det er viktig å få fram at også arkitekter og planleggere kan gi et viktig bidrag til hva som skjer under vann. Det er det fort gjort å glemme, mener han.

– Alle i standen er tjent med at vi får fram at vi som fag kan bidra til å redde fjorden, sier Sanden.

>
Frittstående leilighetsbyggene gir lys, luft og sjøutsikt, vinnerforsalg. Illustrasjon.

Forslaget «Living city, living sea» tar både for seg Fagerstrands fortid som et viktig industriknutepunkt langs Oslofjorden, og den nåværende diskursen om hvordan man kan fortette i lokalsamfunn som har en landlig, rural identitet, skriver Europan-juryen.

Foto: Sanden+Hodnekvam arkitekter

Moderne fjordby

Forslaget «Living city, living sea» lykkes ifølge Europan-juryen med å gripe fatt i en rekke større regionale spørsmål og lokale utfordringer på en djerv og overbevisende måte. Det kombinerer programmer for småskalaproduksjon som drar nytte av eksisterende infrastruktur med tiltak for å bevare livet i havet, og ser på utbyggingens rolle i en regional kontekst – samtidig som det bevarer en fleksibel urban struktur som utvider lokale identiteter og utvikler Fagerstrand som et samlet sted med en unik identitet, skriver juryen i sin begrunnelse.

Fagerstrand har et veldig godt utgangspunkt for å kunne utvikles til å bli en moderne fjordby langs Oslofjorden, mener kollega Ingvild Hodnekvam.

– Det store området med nedlagt industri har gode solforhold og flott utsikt utover fjorden. Nærheten til Oslo gjør at alt ligger til rette for en stor vekst i området framover. Da er det viktig å ha gode planer for hvordan området skal utvikles, sier Ingvild Hodnekvam.

Forslaget «Living city, living sea». Illustrasjon.

Sanden+Hodnekvams forslag til utvikling av Fagerstrand både fortetter og forholder seg til den eksisterende strukturen, med leilighetsbygg som gir lys, luft og sjøutsikt, samt foreslår en kollektiv form kombinert med kvalitetene ved å bo i enebolig, mener juryen.

Foto: Sanden+Hodnekvam arkitekter

På hjemmebane

Akkurat Europan er det særlig stas å vinne, mener Sanden.

– Det er jo veldig morsomt å vinne på hjemmebane. Tomta ligger en halvtime fra kontoret vårt, så det ligger veldig til rette for at vi skal kunne følge den videre prosessen tett. Jeg vil tro det er ganske unikt i Europan-sammenheng at det er et kontor fra samme postnummer som vinner konkurransen.

Sanden mener også Europan skiller seg ut som en annerledes og viktig konkurranse.

– Europan er jo kjent for å være en viktig konkurranse der det er veldig kompetente fagfolk i juryen som vurderer prosjektene ut fra faglig kvalitet i veldig stor grad, kanskje uten at kostnadsspørsmål og lokalpolitikk spiller inn i like stor grad som i andre konkurranser. Ofte er det interessante og faglig gode forslag som vinner, sier de ferske vinnerne.

>
>
>