Frustrasjon over konkurransene

Må man ha dyre illustrasjoner og fleksible løsninger for å vinne arkitektkonkurranser? - Vi må bruke konkurransene til å gi deltakerne spillerom, mener Carl-Viggo Hølmebakk.

Må man ha dyre illustrasjoner og fleksible løsninger for å vinne arkitektkonkurranser? - Vi må bruke konkurransene til å gi deltakerne spillerom, mener Carl-Viggo Hølmebakk.

Portrett av Carl-Viggo Hølmebakk. Foto.

Carl-Viggo Hølmebakk tror veldig mange er redd for å fremstå som sutrete tapere etter en konkurranse som Domkirkeodden. – Det er synd, fordi det er en frustrasjon som bør komme fram.

Foto: Thomas Ekström
>

Er det nok en gang på tide å diskutere betingelsene for arkitektkonkurranser her til lands?

Mange av dagens arkitektkonkurranser legger ikke til rette for bidrag som er originale og faglig interessante, hevdet Hans-Kristian Hagen da Arkitektnytt nylig skrev om konkurransen om nytt museumsbygg på Domkirkeodden på Hamar. Han tegnet selv et forslag som brøt med konkurransegrunnlaget, i et forsøk på å utfordre vilkårene og åpne for nye idéer.

Det er et sprang mellom hva en åpen idékonkurransen representerer i fagmiljøet, og hva som får prosjekter til å rulle videre og bli realisert, ifølge Hagen.

– Når jeg snakker med kolleger så er det jo ingen som blir begeistret for vinnerprosjektene i disse konkurransene. Enda et tannløst prosjekt, tenker man. Før var arkitektkonkurransen et tidsbilde av hva som var rådende, eller kanskje til og med avantgarde, i arkitekturfaget, sa Hagen.

Frustrerte kollegaer

En av kollegaene som kjenner seg igjen er Carl-Viggo Hølmebakk. Stadig flere føler frustrasjon for de mange timene som kreves for å delta i en konkurranse, som den på Domkirkeodden, mener han.

– Jeg tror veldig mange er redd for å fremstå som sutrete tapere etter en sånn konkurranse. Samtidig er det synd, fordi det er en frustrasjon som bør komme fram, sier Hølmebakk, som mener mange i fagmiljøet er opptatt av denne tematikken nå, sier Hølmebakk, hvis kontor selv deltok i Domkirkeodden-konkurransen.

Derfor er han også forsiktig med å uttale seg.

>
Nytt museumsbygg på Domkirkeodden. Illustrasjon.

Danske Atelier Lorentzen Langkilde vant konkurransen om nytt museumsbygg på Domkirkeodden. Ifølge Hans-Kristian Hagen og Carl-Viggo Hølmebakk er mange imidlertid frustrert i etterkant av konkurransen.

Foto: Atelier Lorentzen Langkilde

– Fantastisk tradisjon

For små kontorer kan det være vanskelig å holde fanen høyt, mener Hølmebakk.

– Når man ikke har forbindelse til noen utbyggere eller slikt, må oppdragene komme gjennom konkurranser. Det er et sjansespill, det legges jo ned enormt mange timer og nettopp derfor er det viktig at man føler at det man bidrar med blir ordentlig vurdert og etter de kriteriene som gjorde at man valgte å tegne konkurransen, sier han og fortsetter:

– Jeg syns jo det er en helt fantastisk tradisjon med disse konkurransene, at unge og små kontorer i all anonymitet kan gå ut og konkurrere med verdensstjernene. Det er utrolig inspirerende. Det er synd hvis den drivkraften forsvinner.

Folk mister lysten

Det handler også om at kravene til innlevert materiale blir så stort at unge kontorer ikke har råd.

– Bare rendringene til en konkurranse som Domkirkeodden koster jo omtrent det samme som tre innkjøp i konkurransen. Det gjør at folk mister lysten. Jeg kjenner mange både i min generasjon og yngre, som sier at de ikke gidder mer, fordi det aldri er de beste som vinner.

Hølmebakk syns selv at Hagens forslag i Domkirkeodden-konkurransen var et friskt pust, og mener det ble lagt merke til i fagmiljøet.

– De kunne vel for søren gitt ham en hederlig omtale, som ikke hadde kostet dem en krone.

Carl-Viggo Hølmebakk sitter bak et skrivebord og snakker i telefonen. Foto.

Sist Carl-Viggo Hølmebakk selv satt i konkurransejury var han så uenig med kåringen at han tok dissens.

Foto: Thomas Ekström

Dissens i Follo

For et snaut år siden satt Hølmebakk selv i en konkurransejury, da Follo museum skulle få nytt verkstedbygg i Drøbak. Men da juryrapporten forelå hadde Hølmebakk, som eneste NAL-oppnevnte arkitekt i juryen, tatt dissens i kåringen av vinner.

«Juryen var enstemmige om hvilke forslag som burde premieres og fremheves, men ved selve rangeringen, og valget av vinner, kunne jeg ikke stille meg bak flertallets avgjørelse», skrev Hølmebakk den gang i sin dissens.

Nå i ettertid ønsker ikke Hølmebakk å utdype synspunktene sine om Follo-konkurransen utover det som står i juryrapporten, men han vedgår imidlertid at den faglige begrunnelsen for dissensen er beslektet med det han snakker om i dag.

– Min dissens i Follo-konkurransen var begrunnet i noen av de samme holdningene vi snakker om her. Det gikk frem av dissensen jeg skrev. Det er viktig at man i konkurranseinnbydelsen ikke gir uttrykk for store ambisjoner og oppfordrer til nytolkning, hvis dette ikke følges opp i juryeringen. Alle vet at et konkurranseutkast bare er et første skritt på vei mot et ferdig bygg. Denne situasjonen gjør det mulig å velge interessante og ambisiøse oppslag som krever videreutvikling. Ikke bare et generelt, utviklingsdyktig skjema.

Forslag til nytt museumsdel på Domkirkeodden, under bakken. Illustrasjon.

Hans-Kristian Hagen (Hans hus) sitt forslag til Domkirkeodden la seg utenfor tomtegrensen i konkurransegrunnlaget. – De kunne vel for søren gitt ham en hederlig omtale, som ikke hadde kostet dem en krone, sier Carl-Viggo Hølmebakk.

Foto: Hans Hus

Sukkersøl

Før var det mange som hev seg utpå og spisset en idé i håp om å lage en forløsende skisse og nå gjennom. Men nå er det ikke slike prosjekter som når opp, mener Hølmebakk. Man er ute etter noe annet.

– Mange arkitekters yndlingshistorie er jo Jørn Utzon som fikk idéen til operahuset i Sydney etter å ha sølt sukker på bordet, og da han skjøv sukkeret rundt kom den forløsende skissen. Det er det nivået man kan savne, selv om det kanskje blir litt nostalgisk og romantisk.

Man må bruke konkurransene til å gi deltakerne spillerom, mener Hølmebakk.

– Det er selvfølgelig en helt grunnleggende ting i faget at man forholder seg til virkeligheten og økonomiske rammer. Men alt dette trenger ikke tres ned over en sånn idékonkurranse. Det er ikke sånn de store idéene oppstår.

Feedback til standen

Samtidig er det ingen som ønsker at det skal være en konkurranse i urealiserbare idéer, tror Hølmebakk.

– Tvert imot. Det handler om å få unge og gode kontorer i en posisjon hvor de kan få bygget. Men man har mange forskjellige prinsipper å premiere etter. Man kan kåre en vinner, men også vise et tverrsnitt av andre innfallsvinkler, selv om de er langt fra å vinne.

Det hadde vært en god feedback til standen, i stedet for å trekke fram mange nesten like prosjekter, mener han.

>
>
>