Her er Grønlikaia-vinnerne

Lagune, parkøy og mer liv i sjøen: Fem team er valgt ut til å forme Grønlikaia i Oslo.

Lagune, parkøy og mer liv i sjøen: Fem team er valgt ut til å forme Grønlikaia i Oslo.

Illustrasjon av Team Vandkunstens forslag til utbygging av «Munkehagen», delområdet av Grønlikaia i Oslo.

I delområdet Munkehagen har Team Vandkunsten foreslått en lagun som ikke opprinnelig var en del av planinitiativet.

Foto: Team Vandkunsten
>

Etter prekvalifisering, medvirkningsprosesser, bærekraftsrapport og parallelloppdrag er det nå endelig klart hvem som skal utforme Grønlikaia, det siste store utbyggingsområdet i hovedstadens vannkant.

Hav eiendom og Oslo havn har valgt ut følgende team 5 av 16 team:

• Buffersonen: Team Norconsult (Norconsult og Urbaniq)

• Munkehagen: Team Vandkunsten (Tegnestuen Vandkunsten, Brendeland & Kristoffersen, R21, Gartnerfuglen, DETBLÅ, LEVA Urban design, DHI, Røisland & co, Dr.techn. Olav Olsen)

• Grønlikilen: Team LPO (LPO, Kristine Jensens Landskab & Arkitektur, MOE Artelia Group, Dr.techn. Olav Olsen, Brekke & Strand Akustikk)

• Lohavn: Team Adept (Adept, Afry Ark Studio, Metabolic)

• Verket: Team A-lab (A-lab, Ooze, Bollinger & Grohmann, Resirquel, Sweco, It’s Tomorrow, Simon Kline, Henrik Taubøll, Siri Østvold, Natural State, Roar Svenning)

I fire av fem delområder er det Hav eiendom som har valgt team, mens det for Buffersonen er Oslo Havn som har valgt ut team.

>
Tre Hav Eiendom-ansatte på kaikanten på Vippetangen i Oslo. Fra venstre: bærekraftsjef Marie Indrelid Winsvold, administrerende direktør Kjell Kalland og plansjef Amund Schweder.

Hav Eiendom med sin ferske evalueringsrapport fra parallelloppdraget om Grønlikaia. Fra venstre: bærekraftsjef Marie Indrelid Winsvold, administrerende direktør Kjell Kalland og plansjef Amund Schweder.

Foto: Hav Eiendom / Eirik Oland Nedrelid

– En kjempekvalitet

– Teamene skal først og fremst jobbe med sine delområder, men vi er også nødt til å kunne brukene idéene på tvers av områdene, for å gjøre dem best mulig, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom, som stolt tar imot Arkitektnytt for å presentere rapporten og de utvalgte teamene.

I området Munkehagen har Team Vandkunsten foreslått et indre vannrom, en lagune, som er et nytt forslag som ikke lå i planinitiativet.

– Det er et indre vannrom som kan bli ganske stort, og som kan bli utrolig flott på dager hvor det ikke er optimalt vær. Det gir en tilleggskvalitet ved sjøen som ellers ikke er der, sier Kalland.

– Det vil gi kontakt med vannet for de arealene som ikke bare er ytterst og på vann. Det er en kjempekvalitet som vil gi noe større til hele området, forteller Amund Schweder, plansjef i Hav eiendom.

>
Illustrasjon av Team LPOs forslag til utbygging av «Grønlikilen», delområdet av Grønlikaia i Oslo.

Team LPOs illustrasjon av en flytende parkøy i Grønlikilen.

Foto: Team LPO

Innovativt på vann

– Har det vært noe annet ved forslagene som har overrasket eller utfordret programmet?

– Det er noen grep som gjør at helheten nå vil se litt annerledes ut enn i planinitiativet. Blant annet er vannrommet i Grønlikilen skjøvet sørover og bebyggelsen konsentrert i nord, sier Schweder.

Nye idéer har det også kommet på bærekraftsfronten, forteller bærekraftsjef, Marie Indrelid Winsvold, som mener det er tydelig at deltakerne har fulgt oppfordringen om å bidra positivt til den lokale økologien og til livet i fjorden.

– Vi har fått inn forslag til veldig spennende innovasjon, blant annet et grid nede i vannet for å få ting til å gro. Om dette er løsbart vet vi ennå ikke, men det skal vi finne ut, sier Winsvold.

Illustrasjon av Team Adepts forslag til utbygging av delområdet «Lohavn» av Grønlikaia i Oslo.

Team Adepts forslag i delområdet Lohavn. Her foreslår evalueringskomiteen at bygningsarealet på land økes noe for å redusere utbygging på sjøen.

Foto: Team Adept
>
>

Endringer i programmet

– Vi har fått bekreftet at hovedgrepet fra planinitiativet er riktig, understreker Kalland. Samtidig har delområdet Verket har vært gjenstand for mye diskusjon i komiteen, forteller han. Her vil det komme endringer i programmet før A-Lab og reguleringsarkitekt jobber videre med området.

– Det er et område hvor det skjer mye, og har adkomst fra flere steder. Vi hadde egentlig programmert området med bare næring, men vi så at alle teamene hadde problemer med å løse det totalt sett. Så nå ser vi på å gjøre endringer i programmet. Det er en kompleks situasjon, og til syvende og sist må man prioritere noen ønsker over andre.

Illustrasjon av Team A-labs forslag til utbygging av delområdet «Verket» av Grønlikaia.

Delområdet Verket har vært gjenstand for mye diskusjon i komiteen. Her vil det komme endringer i programmet før A-Lab og reguleringsarkitekt Rodeo jobber videre med området, forteller Kalland.

Foto: Team A-lab
>

– Klart innen årsskiftet

Fram til påske skal Hav eiendom diskutere rammene for veien videre med de ulike teamene. Etter påske er planen at det videre arbeidet skal begynne.

– Da setter vi kontorene i gang for fullt, til å bearbeide utkastene ut fra rapporten og det vi har blitt enige om. Planen er deretter å ha ferdig forslag til detaljreguleringsplan som kan sendes inn til PBE ved slutten av året.

– Er ikke det veldig ambisiøst?

– Det er vi nødt til å være hvis vi skal bli ferdig. Hvis ikke klarer vi ikke å svare til behovet for nye boliger som Oslo har.

– Men hvis man sammenlikner med hvor lang tid prosessen har tatt hittil høres det veldig optimistisk ut?

– Ja, men det skyldes at vi har et såpass godt grunnlag og har fått så mange innspill allerede, med medvirkningsprosessen, bærekraftsrapporten og forslag fra 16 team. Nå må vi klare å omsette det i et plandokument. Det er ikke et ferdig detaljert prosjekt med bygg og havnepromenade, men det er rammene, sier Kalland.

Illustrasjon av Team Norconsults forslag til utbygging av «Buffersonen», delområdet av Grønlikaia i Oslo.

Team Norconsults forslag for området «Buffersonen», som ligger helt i sør og grenser til Kongshavn.

Foto: Team Norconsult
Kart over utbyggingen av Grønlikaia i Oslo.

Kart over hele Grønlikaiområdet. Kartet viser også en oppsummering av de viktige anbefalingene av plangrep som beskrives i evalueringsrapporten.

Foto: Hav Eiendom

Skille mellom vann og land

Evauleringskomiteen har, i tillegg til ansatte i Hav eiendom, bestått av Elin Børrud, arkitekt og professor ved NMBU, Erling Dokk Holm, førsteamanuensis ved NMBU, og Iwan Thomson, landskapsarkitekt i Lala Tøyen. Valg av endelige team er imidlertid gjort av Hav Eiendom alene, på bakgrunn av anbefalingene fra rapporten.

I anbefalingene fra komiteen heter det blant annet området tåler utvalgte steder høyere bebyggelse enn gjeldende regulering, og at Loallmenningen, Grønlikilen og Buffersonen bør tydelig fremstå som de viktigste offentlige møteplassene i området. Det skal etableres en indre og ytre havnepromenade med ulik karakter og funksjon, og det bør være et tydelig formmessig skille mellom bebyggelse på vann og land. Det må etableres tverrakser i bebyggelsen, for å sikre visuelle koblinger og en rytme internt i planområdet.

Les hele evalueringsrapporten fra parallelloppdraget her.

>
>
>