Klart for Europan 16

Verdens største idèkonkurranse innen arkitektur, landskap og byutvikling er lansert.

Verdens største idèkonkurranse innen arkitektur, landskap og byutvikling er lansert.

Bilde av et hvitt hus delvis under en bro. Foto.

Hvordan kan Risøya i Haugesund, et sted med fantastiske kontraster, bli et sted der industriell aktivitet og alle livsformer utfyller hverandre, undres det i konkurranseteksten til Europan 16.

Foto: Europan Norge
>

Europan 16 introduseres i dag som verdens største idèkonkurranse innen arkitektur, landskap og byutvikling, med 40 konkurranser parallelt over hele Europa. Unge arkitekter (under 40 år) fra hele kontinentet inviteres til kollektiv ideutvikling om hvordan vi best skal bygge og bo i fremtiden, og samtidig nå klimakravene formulert av FN, som nå står sentralt i all by- og tettstedsutvikling.

Årets Europan har «Living Cities - Inclusive Metabolism and Inclusive Vitalities» som tema, og samspillet mellom natur og menneske står helt sentralt i Europan, forteller Tone Berge, arkitekt og daglig leder i Europan Norge.

Økt oppdragsverdi

De norske kommunene som har valgt seg konkurransen som verktøy for by- og stedsutvikling er i år Haugesund, Nesodden, Ringerike og Levanger. Berge mener kommunene har forberedt seg svært godt til Europan 16, og er ekstra stolt over å kunne presentere en samlet oppdragsverdi på 2,5 millioner kroner som en ytterligere motivasjon for deltagerne.

– Vi står midt oppi en kritisk tid, med et klima og biomangfold i krise og en pandemi, så oppfordringen fra Europan til arkitektene er å vise hvordan man kan komme styrket ut av situasjonen og bygge de kule og gode byene, inkluderende og i samspill med naturen. Det finnes tydelige forventninger til at det skal komme noe positivt og grensesprengende ut av konkurransene, sier Berge.

>
Portrettbilde av Tone Berge i svart hvitt. Foto.

Tone Berge er arkitekt i Kaleidoscope og daglig leder i Europan Norge. Hun har selv vunnet Europan, og oppfordrer alle unge arkitekter å delta i konkurransen.

Foto: Studio 1 fotografene

Ulike, men like

De fire norske deltagerkommunene stiller med til dels ulike prosjekter: I Haugesund, der de har gode erfaringer med Europan fra tidligere, omhandler konkurransen det store byutviklingsprosjekt på Risøy, hvor infrastruktur, økologi og inkludering står sentralt; Nesodden ber deltakerne å vise hvordan Fagerstrand kan fortettes på naturens premisser; Ringerike vil ha hjelp til å vise hvordan Hjertelia i Hønefoss kan bli et eksempeldannende pilotprosjekt for nye boformer med urbant landbruk og en bærekraftig sosial profil, og i den fredede trehusbyen Levanger spør man seg om hvordan gjøre fredningen av byens sentrum til en motor for utvikling.

– Fellestrekket kommunene imellom er at de har vist vilje og motivasjon til å formulere problemstillinger som svarer på tematikken. I Levanger og Haugesund er tomtene klassiske kvartalsstrukturer, der man må se på hvordan vi kan jobbe med det vi allerede har og introdusere nye kvaliteter som styrker samspillet mellom natur og mennesker. I Nesodden og Ringerike handler det om fortettingstematikken, to områder som politisk er utpekt til å fortettes, der man må undersøke hvordan man vi kan bygge og fortette samtidig som man ivaretar naturens interesser såvel som menneskenes gode liv, forteller Berge.

3 hvite hus langs en gate. Foto.

Trehusbyen Levanger ble fredet i 2017, og vil nå gjøre fredningen til en motor for utvikling av byen.

Foto: Europan Norge

Følg med!

Arkitekten har selv deltatt i konkurransen, og vant Europan 12 med prosjektet «Kaleidoscope - en strategi for utviklingen av Dikemark» i Asker. Berge mener det er fantastisk gøy å delta, og en mulighet til å undersøke interessante temaer og å bygge seg et navn for fremtiden. Hun oppfordre alle arkitekter under 40 år om å delta og å følge Europan i sosiale medier utover våren og sommeren.

– Vi har laget konkurranseprogrammer sammen med kommunene, der oppgavene er tydelig formulert, i tillegg til kartfortellinger som gir virtuelle turer på tomtene. Det blir digitalt lanseringsevent den 9. april, og vi skal også arrangere digitale tomtebefaringer. Vi håper håper dermed å kunne ha en god kontakt med deltagere underveis, sier Berge.

Vinnerforslagene skal realiseres med oppfølgingsoppdrag som samlet har en verdi på minst 2,5 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til prispengene, som for hver tomt er 12 000 euro til vinnerne og 6 000 euro til runners-up.

>
>
>