Konkurranse om minnested i Regjeringskvartalet

Koro inviterer kunstnere og arkitekter til å delta i en åpen prekvalifisering om å utforme et permanent, nasjonalt minnested etter terrorangrepet 22. juli 2011 i regjeringskvartalet.

Det permanente minnestedet skal ligge på Johan Nygaardsvolds plass, ved siden av inngangen til det nye 22. juli-senteret, foran Høyblokka.

Illustrasjon: Statsbygg / Team Urbis / Nordic Office of Architecture
>

Konkurransen om minnestedet vil ha flere faser: Først er det en åpen prekvalifisering, deretter en lukket konkurranse over to trinn. Konkurransen vil foregå fra januar 2024 til våren 2025.

Minnestedet kan ha et omfang på inntil 1350 kvadratmeter og skal ligge på Johan Nygaardsvolds plass, ved siden av inngangspaviljongen til det nye 22. juli-senteret.

Søknadsfristen for prekvalifisering er 1. november 2023, og alle kan søke, skriver Statsbygg i en pressemelding.

Det skal ikke leveres noe skissemateriale eller forslag til utforming i prekvalifiseringen. Kunst i offentlig rom (Koro) vil vurdere de innkomne søknadene blant annet på kompetanse, bakgrunn, referanseprosjekter og et motivasjonsbrev som skal sendes inn.

>

Inntil 10 prekvalifiseres

Koro har satt noen klare kriterier for konkurransen:

• Minnestedet må utformes slik at det kan holdes markeringer og seremonier der.
• Minnestedet må være tilgjengelig for alle døgnet rundt.
• Navn på de som ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya, skal komme frem.

Inntil 10 deltagere i prekvalifiseringen går videre til den lukkede konkurransen. Dette blir offentliggjort 15. desember 2023, og deltagerne kan være enkeltpersoner eller grupper. I den lukkede konkurransen vil det 30. mai 2024 være innlevering av skisseprosjekt for utforming av minnestedet. Deretter skal deltagerne presentere prosjektet både for juryen og allmenheten, heter det i meldingen.

Illustrasjonen viser hvor minnestedet er plassert i det nye regjeringskvartalet.

Illustrasjon: Statsbygg / Team Urbis / Nordic Office of Architecture

Vinner klar i mars 2025

2. september 2024 kommer juryens beslutning om hvilke tre deltagere som går videre til konkurransens siste fase. Da blir det en videreutviklings- og samspillsfase. Deltagerne vil ha møter med jury, brukermiljøene og Statsbygg med rådgivere.

15. januar 2025 må det endelige forslaget leveres inn for konkurransedeltagerne. 1. mars 2025 offentliggjør juryen vinnerforslaget.

Juryen ledes av avtroppende Oslo-ordfører

Juryen er oppnevnt av Koros direktør etter at mandat og sammensetning er drøftet med Kommunal- og distriktsdepartementet og består av 11 personer:

 • Marianne Borgen (Juryleder – tiltrer juryen etter at hun går av som ordfører i Oslo)
 • Regitze Schäffer Botnen (Sentralstyremedlem i Støttegruppen for 22. juli)
 • Fabian Wahl Sandvold (Sentralstyremedlem i AUF)
 • Lena Fahre (Direktør for 22. juli- senteret)
 • Hege Maria Eriksson (Avdelingsdirektør i Statsbygg)
 • Ingeborg Hjorth (Faglig leder på Falstadsenteret)
 • Mathias Danbolt (Professor ved Københavns universitet)
 • Camille Norment (Kunstner)
 • Mohamed Abdi (Lærer og skribent)
 • Nora Ceciliedatter Nerdrum (Seksjonsleder/kurator i Koro)
 • Trude Schjelderup Iversen (Seniorkurator i Koro)

 

Les mer om konkurransen på Koros nettsider.

>
>
>