Parallelloppdrag for Veterinærhøgskolen

Oslobygg og Linstow inviterer til parallelloppdrag om utvikling av den gamle Veterinærhøgskolen i Oslo.

Oslobygg og Linstow inviterer til parallelloppdrag om utvikling av den gamle Veterinærhøgskolen i Oslo.

Den gamle Vetrinærhøgskolen i Oslo skal utvikles. 

Foto: Statsbygg
>

Kommunale Oslobygg og det private eiendomsselskapet Linstow eier hver sin del av den gamle Veterinærhøgskolen på Adamstuen i Oslo. I kompaniskap har de to aktørene gått sammen om felles målsetninger for utvikling av området.

Dette har resultert i et ambisjonsdokument som beskriver stedet og hvilke muligheter de ønsker utforsket, heter det i en felles pressemelding.

 

>

Anbudskonkurranse

Det er nå utlyst anbudskonkurranse på Doffin for anskaffelse av fire parallelle oppdrag fra arkitekter og rådgivere for å få synliggjort hvordan det nye byområdet kan skapes. Frist for innlevering av tilbud er i slutten av oktober, og utvelgelsen av de fire skjer innen desember.

De fire utvalgte skal levere sine forslag i løpet av april 2024.

De fire teamene skal levere forslag til helhetlig grep som viser hvordan området kan utvikles for å nå målsettingene. Forslagene skal presenteres i en egen utstilling, og vil danne grunnlag for en bred medvirkning. Målet er en åpen dialog forut for den mer formelle planprosessen.

Oslobygg og Linstow fremhever fire grep som blir særlig viktig for å skape et varmere, grønnere og mer skapende byområde: Det skal utvikles til et helsefremmende sted, det skal være synergier fra flerfunksjonalitet, det skal være samarbeid og involvering for å sikre en levende utvikling og ikke minst skal byutvikllingen være bærekraftig.

Langsiktig og viktig satsing

Kjøpet av den gamle Veterinærhøyskolen, omtales i pressemeldingen, som en av de største og viktigste investeringene både Oslobygg og Linstow har gjort. «Begge er overbevist om at dette, utviklet som en levende by, vil bli et fantastisk nytt byområde for hele Oslo», heter det videre.

Transformasjonen av den gamle Veterinærhøyskolen har startet og vil pågå i mange år fremover. I første omgang åpnes det opp og området fylles med liv. På lang sikt, frem mot 2040, vil området utvikles med offentlig tjenestetilbud, nye boliger, arbeidsplasser og tilbud som vil gjøre dette til et levende byområde og et hjerte i nabolaget.

Parallelloppdraget er lagt ut på Doffin. Les mer her. 

>
>
>